Páginas vistas en total

domingo, abril 01, 2007

DOMINGO EN LA IGLESIA EVANGELICA DE ČÁSLAV - NEDĚLE V EVANGELICKÉM SBORU V ČÁSLAVI

1 Corintios 13:12-13 Ahora vemos por espejo, oscuramente; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Cuantos puntos fijos sean realmente necesarios? Depende para que sirven los puntos? Basta uno solo? Alquién dijo: Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo! Quieren mover el mundo? O se conformarán con menos? Que es lo que realmente quieren?
Por ejemplo- es necesario agarrarse de algo para poder subir de un abismo, evitar una caída, dejar de girar en círculos, encontrar equilibrio!
Es suficiente para esto un solo punto?
Pero...nosotros, creo, tenemos uno. Estamos siempre solos con nosotros mismos. Esto no significa que estamos seguros con nosotros mismos, pero no tenemos nada mas cercano. No significa que es un punto fijo, pero sí es un punto de referencia.
Es verdad, que existen personas, que están convencidas, que este tipo de punto es suficiente. "Punto fijo está en mí (tengo que tenerlo) y esto me basta." Pero esta clase de personas se mueven extraňamente y muchas veces caen de picado, llevando consigo a otros. En este caso un punto fijo (el que está en mí) no va a ser lo suficiente.
Tienen un punto fijo? Con que o con quién se relaciona.
Es suficientemente fuerte? Es capaz de sostenerlos? Y ustedes están bien sujetos?
En la epístola a los Hebres se habla con mucha énfasis sobre Alquien... sobre Jesucristo. Ofrece entonces un punto fijo para la vida?
Es interesante como se habla de Cristo en la epístola. Se habla en pretérito, presente y futuro. Pasado, presente y futuro está unido en Uno. Seguridad y anhelo..Profunda confianza y quieto deseo. Eso no es Amor? SÍ. Así que en este momento y siempre...(antes y después) - Amor.
Pasado, presente y futuro pertenece a Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el punto de reunión, en él está el nombre de Dios, a través de él somos recibidos y gozamos de la presencia de Dios. Es un punto fijo, inconmovible, confiable, PUNTO DE AYER, HOY, MAÑANA!
Es Roca firme, es El Puente sobre un abismo. Es fe cristiana.
Pastor Pavel Jun
Publicado con permiso
************
1 Korintským 13:12-13 Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.
Židům 13.8 Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Kolik pevných bodů je vlastně potřeba?
Podle toho k čemu?
Stačí jeden?
Dejte mi pevný bod a pohnu světem, řekl kdosi.
Chcete pohnout světem?
Stačilo by vám méně? Co byste chtěli?
Třeba - jen se něčeho chytit, aby se člověk dostal ze dna propasti...Nebo se něčeho chytit, aby se zastavil pád. Nebo: se něčeho chytit, aby se člověk netočil pořád dokola. Najít rovnováhu.
Stačí k tomu jeden pevný bod?
Ale...my jeden pevný bod asi máme.
Sami jsme sebou a se sebou pořád. Nemusíme si být docela jisti sami sebou, ale nic sobě bližšího nemáme. Pevný bod to být nemusí, ale je to jediný stálý vztažný bod.
Jsou lidé, kteří se tváří, že to stačí. Pevný bod mám v sobě(musím mít) a to my stačí. Ale takoví lidé se nápadně motají a řítí se kamsi hrozně. A strhávají tam spoustu dalších.
Tak to v tom případě pro člověka jeden pevný bod(když by to měl být ten ve mně) stačit nebude.
Chtělo by to ještě jeden. Dva by už mohly stačit, ne?
To by mělo stačit k tomu - dostat se z propasti nebo zastavit pád, kdyby se člověk mohl něčeho chytit. Nebo získat stabilitu a rovnováhu - kdyby se o něco mohl opřít.
Máte pevný bod? K čemu se vztahuje.
Je pevný? Udrží vás?
A udržíte se ho vy?
***
List Židům mluví pořád dokola s velkým důrazem o jednom, o Někom...O Ježíši Kristu. Nabízí tedy pevný bod pro život? Asi. (Jak by se dalo toho Ježíše chytit?)
Je zvláštní jak o Něm mluví. Přechází plynule z minulého času do přítomného a pak do budoucího a zpátky.
Například: Ježíš Kristus přinesl oběť.
Je na pravici Boží a přimlouvá se za nás.
Přijde.
Minulost, přítomnost, budoucnost...Jakoby to bylo jedno. Kam ten Ježíš Kristus vlastně patří?
Podle listu Židům mu patří minulost, přítomnost i budoucnost.
Otvírá se tím "kristovská možnost života". Tušíte co to znamená?
Když to ale chcete vyjádřit, dostanete se do potíží. Jak se to stalo teologům. Vymysleli pro "tu věc s Kristem" teologický slogan.
"Už Ano - Ještě Ne" ("rozdvojená echatologie"). Ale to je logický rozpor, ne?
"Už Ano", už se něco stalo...to se vztahuje k minulosti.
"Ještě Ne" - ještě k tomu nedošlo...to se vztahuje k budoucnosti. Logicky se to k sobě postavit nedá. Je to přece buď tak - nebo tak.
Ale k té věci s Ježíšem Kristem to takhle patří.
"Už Ano" se něco stalo, má to rozhodující platnost, už popraskaly ledy, řeka se dala do pohybu...a týká se to i mě. Stalo se něco, co má dosah - až k samému Konci. Dobrý Zlom. To ví víra, patří k ní jistota "hotové věci". Nic se s tím už udělat nedá.
Ale ještě k tomu patří: "Ještě Ne". Ještě se na završení čeká. Ještě je to všechno v pohybu - ale je zřejmé, komu patří budoucnost. Tomu, komu minulost. "Ještě Ne" - to znamená naději. To je zvláštní Touha, která má v sobě jistotu a proto netýrá, ale nese.
Minulost a budoucnost je spojena v Jednom...ději, příběhu. A tak vzniká linie krásné Jistoty, i přes přítomnost. Jistota a touha...Hluboká důvěra a pokojná Touha. Není to láska? Ano. Takže teď a stále...(předtím a potom) - Láska.
***
Jen - nepřipadne vám divné, že Židé často mluví o utrpení? Proč?
Nežije se docela snadno. (Čekali byste to?) Když jistota se spojí s dobrým očekáváním...
Proč? Zažijete vzpoury proti tomu Jedinému, co stojí za řeč. čemu může patřit naděje.
Budete citlivější pro vzpoury proti té "kristovské linii". Když budete vidět pokusy o přerušení kristovské linie. Když nějaký člověk bude bezostyšně tvrdit pevný bod v sobě (nebo to napadne vás). Když se lidé budou chytat falešných pevných bodů. Budete vědět co se ztrácí...
***
S tím pevným bodem, po kterém jsme se ptali na začátku je to tedy tak: Nejde jen o to se něčeho chytit, vytáhnout se pomocí něčeho, někoho z propasti, nebo znovu získat rovnováhu, ale je to spíš jako vztoupit na visutý most přes propast. Dostat pevnou půdu pod nohy. Do srdce jistotu důvěry, která umožní svěření sebe sama, a touhu, která netýrá. To znamená křesťanská víra.
Nejde jen o jeden pevný bod, kterého by se člověk měl, musel, mohl chytit a udržet. Vzniká celá "linie", cesta, a na ni se může patřit.
Člověk jedním pohledem, pohledem srdce může zahlédnout - jak všechno patří dohromady - kam, ke komu se to sbíhá a seběhne. A svěřit tady sebe sama docela.
Děkujeme za to, že všechno, i čas a události v něm - neminou Tebe. A že mají v sobě dobrý kód... dobrého směru a dobré ceny a smyslu.
farář Pavel Jun

No hay comentarios: