Páginas vistas en total

domingo, septiembre 23, 2007

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

Jan 17 :1-5 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně jakoo jsi učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět."

Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:1-5

Hodnocení...máte rádi hodnocení?
Jak se hodnotí ve škole? Pochvalou. Nebo ještě spíš známkami, od jedničky do pětky. Nejlepší je jednička. Nejhorší je pětka. Jak se hodnotí jinde? Leckde nemají známky. Hodnotí se pomocí bodů. Nebo že se vyjádří cena, za kterou se dá co koupit.
Hodnocení vždycky znamená srovnávání. (Hodnota je relativní). Rozděluje na špatný, dobrý, lepší, nejlepší. Dobrých může být víc. Lepších méně. Nejlepší jen jeden.
Hodnocení...máte rádi hodnocení? (Máte rádi zkoušení a písemky ve škole, Máte rádi soutěže?) Trochu se kroutíte. Většinou moc ne? Když mě někdo hodnotí, to není nic moc. Třeba to nebude jednička, třeba to bude čtyřka nebo snad i...pětka. Nebo jste tak sebevědomí, že se hodnocení nebojíte? Vy spíš vyhráváte? Ale když hodnocení dopadne dobře, když dostanu jedničku, když se ukáže, že jsem lepší než druzí. Nebo snad nejlepší. Jaký to je pocit? To zase není špatné, ne?

A musí se vůbec hodnotit? (Musí se ve škole zkoušet?) Musí? Dělal by člověk něco, kdyby nemusel, kdyby neměl strach, že v hodnocení nedopadne dobře? A podle čeho bychom se měli orientovat? Slyšel jsem, že když se člověk topí, že to je hrozný pocit, taky proto, že člověk neví, kde je nahoře, a kde je dole. Kam má plavat.

Hodnotit - to znamená - vědět, kde je nahoře, kde je dole. Co má cenu a co ne. Lepší. Horší. (Palec vzůru, palec dolů). (Nahoru nebo dolů? O co stát? O co usilovat? Čeho si vážit? Co mohu čekat? Mohu si být jist svou cenou a svým místem?)

Tak se hodnotí: Dobrý, lepší, nejlepší. Každý by chtěl být lepší, případně nejlepší. Proč? Je z toho dobrý pocit...

Dovolíte otázku: Co je lepší než nejlepší? Může být něco lepší než nejlepší? To je nesmysl? Ne. Bible pro to "lepší než nejlepší" má několik slov: nejdůležitější jsou dvě: "Svatý" a "sláva". ( O tom druhém budeme chvilinku mluvit. Protože čteme Jana na pokračování a pro ně je to slovo velmi důležité). "Sláva" znamená: nesrovnatelná hodnota. Jiná úroveň. Kdy skončí jakékoli naše hodnocení. Protože nemá smysl. Protože se objevila hodnota, která nesnese srovnání. A to je "zkušenost Boha". Hodnota, která nevzniká srovnáním...Právě protože se objeví něco nesrovnatelného se vším ostatním.

Nehodnotí. Nerozděluje na "hodnotné a méně hodnotné a bezcenné". Ale může zhodnotit! zhodnotí (naplní hodnotou, slávou) celé okolí, celý svět...Takže taky všechny, kteří jsou v její blízkosti. I z toho, o čem jsem si myslel, že nemá žádnou (nebo skoro žádnou) cenu, může udělat něco cenného. I ze mě?


Tohle musíme pochopit. Tohle je nejdůležitější věc tady na světě! Dá se to pochopit na příběhu svatby v Káni. v Káni byla svatba. Měli tam víno. Víno je symbol pro "dobré". Je to něco dobrého, něco pro radost. Nejprve dávali lepší, pak horší. To byl takový "systém". Člověk vnímá lepší, a když už je unaven, spokojí se i horším. To je princip, který není daleko životu. Nejprve přichází lepší věci, člověk je mladý a silný a schopný. Moc ho nebolí. Myslí si - kdo ví co...má velké plány. Snadno hodnotí. Pak přicházejí horší věci. Člověk se stává víc a víc bezmocný. Většinu lidí jako když život zkroutí, poškodí.
Ale v Káni víno dokonce došlo! I to se může stát. (I proto se hodnotí.Že není dost. Není pro každého. Zbude jen na lepší a nejlepší. Nemusí být pro všechny dost dobrého, vína. A když nezbude vůbec nic? Když zbude jen voda?)
Pak tam přijde Ježíš. Nechá nalít vodu do kádí. Voda je horší než nejhorší víno. To ví každé dítě. Voda je jak slzy. A stane se: I z vody víno. Tam, kde je Ježíš, i z toho, co "nemělo cenu", z vody...víno a to víno nesrovnatelně lepší než cokoli. Zachráněná svatba!
To je princip "slávy". Hodnoty, která přichází od Boha. Nehodnotí. Zhodnocuje.

To je ta fantastická věc: ustupuje princip hodnocení. Naše hodnocení... si můžeme nechat od cesty (stejně nám i druhým působilo spíš bolest než čistou radost). Nebo je aspoň můžeme dělat bez zvláštní vážnosti, jako velmi orientační. Nic nakonec neznamená. Protože je jiná "úroveň". Je něco lepšího než nejlepší, co si dovedete srovnáním představit. biblicky řečeno: "sláva". Boží dobrá přítomnost. Boží zhodnocující přítomnost. Hodnota, která není srovnatelná s ničím. Nesrovnatelné. A člověka se to dotkne a ... mohla by ho zahrnout, dát mu svou pečeť, která nesnese srovnání. Aspoň tak se to dělo kolem Ježíše.

Je hodnocení, které rozděluje. Na dobré, lepší, nejlepší. Hodnocení, které (si) děláme sami a které (nám) dělají druzí. Je z něj víc bolesti než radosti. Je z něj napětí a strach. Někdy i vztek nad nespravedlností (nebo hloupostí) hodnocení... Je také zhodnocení, které se děje od Boha, když se potká "lepší než (ze srovnání vzešlý) nejlepší". To skončí naše hra na školu (známkování) nebo na soutěž. Zaplaví nás atmosféra radosti a osvobození. Něco takového se může dít v souvislosti s Ježíšem tady.

Děkujeme, že nám dáváš prožít svou převahu, která nedrtí, ae osvobozuje a povznáší.

Farář Pavel Jun


Hermano Michal Vejvoda hablando sobre su viaje a Londres.

Su comentario fue acompaňado por videos y fotografías.

No hay comentarios: