Páginas vistas en total

viernes, abril 13, 2007

COMPARTIENDO CON HERMANOS DE RONOV

Hoy, como todas las semanas nos hemos reunido en casa de Žleby con Olga, Ester, Michal, Lola, Linda y Vaclav. Escudriňamos las escrituras, conversamos sobre nuestras vivencias durante la semana y oramos, agradeciendo a Dios todo lo que hace por nosotros, diariamente. Entre otras cosas oramos por la estadia de mi esposa, nuestra hermana Ena, en Colombia. Disfrutamos de un rato muy agradable, saboreando un café "Colombiano". Si Dios lo perminte, nos reuniremos el dia 20 de abril a las 6 P.M. Todos enviamos cariňosos saludos a nuestros hermanos en Colombia. Que Dios los bendiga a todos.
Lucas 8:20-21 (Reina-Valera 1960)
Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.
Él entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen.

domingo, abril 08, 2007

DOMINGO DE RESURRECCIÓN - VELIKONOČNÍ NEDĚLĚ

Hebreos 4:8-16 Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
*******************
Es domingo de resurrección. ¿Que significa la resurrección? ¡Para nosotros! El resucitado dice: ¡Paz a vosotros! ¿Que dice? ¿Que trae? Tocaremos dos niveles de "Paz". Contra "paz" está "discordia" e "intenso afán".La discordia es polo opuesto de paz. La conocemos íntimamente. Es nuestra vida. Cantidad de discordias. Conocemos la discordia con los demás. Nos encontramos en tensión: que quieren, que ven, que piensan los demás. Conocemos la discordia en nosotros mismos. Sentimos una tensión en nosotros. Algo quiere nuestro cuerpo, alma, espíritu, conciencia....Desasosiego, tensión, dolor. Todo esto nos quita la fuerza. Nos trae inseguridad. No sabemos por donde ir y que hacer.....PAZ ES FIN DE DISCORDIAS, RECONCILIACIÓN.

También el intenso afán es polo opuesto de paz.
Lo conocen: ¡"No puedo ceder! ¡No lo puedo dejar! Tengo tanto trabajo, preocupaciones....tengo que hacer tantas cosas... Pero ceder no puedo, porque se me derrumba todo y yo caigo...No me puedo dar por vencido. Todo depende de mí. (Y no se trata solo de workholicos).


De que forma puede acabar la discordia. ¿Como puede surgir PAZ?
En lugar de discordia debe entrar alguien que es capaz de soportar las dolorosas fricciones, capaz de brindar la esperanza, confianza en que hay buena voluntad en ambos lados. Alguien aceptable para ambos lados. Y también aceptado.
Entre nosotros y Dios está Jesús. Aceptado por Dios (esto significa "resurrección"). ¿Lo recibirán también ustedes? Paz es ofrecida también a ustedes.
El Resucitado - Jesús dice:
Paz a vosotros!
Y esto significa el fin de discordias. Surge la reconciliación.


¿Como puede producirse "fin de intenso afán"?
Si tuviera la sensación de protección...de insinuación.
Si supiera que alguien me espera.
Si como oveja conociera a un buen Pastor.
Entonces no perdería con tanta frecuencia la cabeza y no estaría tantas veces sin aliento y nervios destrozados.
Podría descansar, que sea por rato- en cualquier lugar de mi vida.
El Resucitado dice:
¡"Paz a vosotros"!
Soy Pastor.
Hay descanso (séptimo día) y Dios nos espera. Después del trabajo, después del camino....Estamos invitados.
Jesús es el camino. Allí se encuentra todo (reconciliación). Y descanso.
A causa de ¡RESUCITADO!
pastor Pavel Jun
publicado con permiso
************************************
ŽIDŮM 4:8-16
Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu. Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Je Neděle, den vzkříšení. Co znamená vzkříšení? Pro nás! Vzkříšený říká: Pokoj vám...Co to říká? Co přináší?
Dotkneme se dvou rovin "Pokoje". Naproti Pokoji stojí svár a křečovité úsilí.
***
Naproti Pokoji stojí svár.
Známe ho důvěrně. Je to náš život. Tolik sváru.
Známe svár s druhými. Nacházíme se v napětí s tím, co chtějí, vidí, myslí druzí.
Známe svár v sobě. Cítíme napětí v sobě, mezi tím, co chce tělo, duše, svědomí, srdce, rozum...
Známe svár s tím, co má být. Svár s tím co chce Bůh.
Známe i svár s tím, co se děje. Takhle ne, napadne nás často.

Je to jako s popraskanou ledovou krou. Ostré hrany jednotlivých kusů dřou o sebe při každém pohybu. Tak popraskané a vzájemně se rozdírající to je všude.

A člověka napadne - snad je zlá vůle za tím vším...Jako když vším hýbe ještě rozbouřené moře.

Ani nemusíme mluvit o tom, co svár znamená. Neklid, napětí. Bolest. Ubírá sil. Přináší nejistotu. Člověk neví kudy kam a co...

Pokoj je konec sváru, smíření.

***

Proti pokoji ještě stojí: křečovité úsilí.

Znáte ten pocit: Nemohu povolit. Nemohu toho nechat. Mám tolik toho...na starosti, na práci, co všechno musím...Ale povolit nemohu. Povolím na chvilku, a všechno se zhroutí, strhne mě to někam...Nemohu se vzdát. Protože to zůstává na mě. (Nejde jen o workholiky) Jako když máte děravou loď a musíte z ní neustále odčerpávat vodu. Jako když držíte v rukou oporu velké stavby.

To je také náš život. Pořád se po něčem vztahujeme, saháme a nedosahujeme. Úsilí bez přestávky. Máme pocit, že bez nás by se cosi zhroutilo. Že to stojí námi. Víte, co to znamená. Zarputilost. A hroznou únavu. Nemám kde a kdy spočinout. Odpočinout.

Pokoj je spočinutí, odpočinutí(sedmý den)

***

Svár a křečovité úsilí. Tak dobře známe život. Jak by mohl skončit svár. Jak by se mohl stát(nastat) Pokoj?

Na místo sváru, tedy "mezi" by musel vstoupit někdo, u koho přestane to narážení jednoho do druhého, to bolestivé tření...Kdo to místo "mezi" unese. A kdo by dal naději - důvěru, že je dobrá vůle i na druhé straně. A byl "pro" obě strany. Pro obě strany přijatelný. A jimi přijatý.

Takhle je mezi vámi a Bohem Ježíš. Bohem je přijatý (to znamená "vzkříšení"). Přijmete ho tak i vy? Pokoj je nabídka i pro vás. Potvrdíte ho v jeho roli, na jeho místě, v jeho "vzkříšení"? Podíváte se na "druhou stranu" přes něj, skrze něj. Pustíte ho tak (s nabídkou Pokoje) i mezi vás a druhé lidi. Pustíte ho i do "sebe sama"?

Vzkříšený - Ježíš říká: Pokoj vám. A znamená to konec sváru. Děje se smíření.

***

Jak by mohl nastat konec toho křečovitého úsilí?

Když bych si nepřipadal jako osamělý na lodi bez vesel unášené odlivem dál a dál od přístavu. Kdybych si byl jist, že jsou cesty, které někam vedou, a proudy, které nesou dobrým směrem a snad i dobrý vítr...Kdybych neměl pocit, že to zůstalo všechno na mně. Že jen já to držím. Že jsem opuštěný, zapomenutý a zneuznaný, nemilovaný a nechtěný. Kdybych měl pocit ochrany, dobré nápovědy. Kdybych věděl, že se na mě čeká a že se na mě počká. Kdybych jako ovce znal dobrého Pastýře.

Neztrácel bych potom tak často hlavu a nedocházel by mi pak tak často dech a nervy. Mohl bych aspoň chvíli spočinout - snad na každičkém místě ve svém životě.

Vzkříšený říká:Pokoj vám - a znamená to všechno tohle... Jsem Pastýř. Je odpočinek(sedmého dne), s kterým Bůh na vás čeká. Po práci, po celé té cestě...Jste zváni.

***

Na závěr: Mluvili jsme na Velký Pátek o exodu. Vyjítí. Můžeme i dnes, na velikonoční neděli. I k vzkříšení patří cesta. Emauzy. Páteční vyjítí za...a vyjítí vstříc - se má stát vejítím do Pokoje.

U Někoho - u Ježíše Krista - se všechno potká (smíří). A spočine. To je výhled velikonoční neděle. Skrze Vzkříšeného.

Pane děkujeme za to, že do našich životů a na tenhle svět vstupuješ s tím "Pokoj vám".

farář Pavel Jun