Páginas vistas en total

domingo, septiembre 16, 2007

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

Hermana Ruth y Linda Clara en alabanzasDruhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan 1.29

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29

Kdybyste měli obhájit prostou radost a chuť do života a taky naději, jak byste to udělali? (Někdy to každý člověk potřebuje). Představte si takový proces. Musel by tam být taky žalobce proti radosti a naději. Jak si ho představujete? Obhájce - troufli byste si na to sami? Soudce. Lavice pro světky...a porota. A můžeme hned začít.

Koho byste povolali na lavici svědků? Aby dokázal, že radost a naděje - že tu mohou být. Že jsou skutečné a pravdivé. chtěli by jste pro jistotu svědky jenom s Bible? Ti by nám to něměli zkazit.

*
Koho povolat? Někoho, kdo by hodnověrně dosvědčil, jaké dobré, krásné věci tady na světě jsou. Třeba zdraví, rodina, postavení, víra... To by přece nemělo být těžké...někoho takového sehnat. Ale museli byste počítat s tím, že ho žalobce podrobí křížovému výslechu, na to má právo. Myslíte, že by váš svědek obstál? Co by mhlo vyjít najevo? Možná by stačilo, kdyby vašeho svědka oslovil - vy tedy říkáte pane Job...
*
Nebo byste pozvali někoho, kdo má veliké vnitřní bohatství, o to přece nemůže přijít a nikoho to nepoškodí. Co byste dělali, kdyby mu žalobce řekl: mohl bych se vás zeptat na pozdější etapu vašeho království, pane Šalamoun...
*
Koho ještě pozvat jako svědka pro radost a naději. Nějakého žalmistu. ti přeci dokázali mluvit o kráse světa, až srdce usedá. Ani byste se nedivili, kdyby žalobce otráveně vašeho svědka přerušil. Protože to je jasný svědek pro krásu světa. Jenom - proč je při vší kráse taky nějak divně teskno? (Jako když je krásný den a ...)
A kdyby se předsedající soudu zeptal - že mu uniká, jaká by měla být souvislost s vámi a radostí a nadějí, a vy sami byste museli dokládat, že s vámi ty dobré věci přece souvisí, že máte právní vztah k nim, na ně, že na ně máte právo, že s nimi můžete počítat - tak byste pochopili, proč bylo teskno. Není to snadno dokázat. A možná byste si pak vzpoměli - proč to bylo tak divné, že žalobce ukončil přednes žalmu před koncem. (Žalmista nechtěl oslavovat krásu a život, ale Boha).
*
A kdyby potom protistrana předvolala nějakého svědka proti radosti a naději. Třeba proroka Nátana. Když by začal o Davidovi a Betsabé a Uriášovi.

*
A co teprve když by začal předvolávat všechny oběti bojů za radost života... Po Nátanovi hned Uriáše, dokud to všechno má porota v paměti. A pak další a další.

Co tímhle procesem pro radost a naději se dá ještě udělat? To už nezachráníte...

***
Zbývá už jenom mít naději, že se žalobce splete a mezi své svědky jako oběť povolá taky Ježíše Krista, toho, o kterém Křtitel řekl: "Hle Beránek Boží". "Hle Beránek Boží, který snímá hřích světa".
***
Lidé vždycky tušili, že dobro se jaksi snadno změní v zlo (radost ve smutek a hněv), stačí tak málo, někdy jen trochu času. Že moje dobro se často stane zlem pro druhého. Že v boji za dobro se snadno ocitnu na straně zla. Tušili, že se dobro musí proti zlu neustále a opakovaně vyvažovat, že zlé ulpívá, zanechává stopy a že se musí smývat, že se za zlé musí platit, že je musí někdo odnést. měli rituál oběti. (Co my máme místo toho? Máme vůbec něco? Jenom snahu o "co nejkratší paměť" a nic si tak moc vážně nebrat?) Na jednom místě, v jednom llidském příběhu, ale prožili, že sám, Bůh zlo bere do sebe, že je jeho Koncem. Že zlo se změní v dobro. Že se dobro mění ve zlo (nebo v nicotu) - na to někdy stačí čas. Aby se zlo změnilo v dobro, na to je potřebí - Láska a její oběť. Kterou potkáte a ona cosi působí "za vás".

Důvod pro radost a naději není "samosebou" zakódovaný v tom, co je, co jsme, co děláme, a už vůbec ne v tom, čeho jsme (nebo nejsme) schopni a co se dá čekat.
Jestli je nějaký důvod pro radost a naději vzdor - času, vině a zlu...tak je to Beránek. Naděje, že zlo a vina se dá napravit a napravuje - ale "z druhé strany". Od Boha. Že on sám to dělá. Že jim nenechává budoucnost.
Skrze Beránka - Ježíše Krista se dá podívat i na zlé, přiznat je a vzdor jemu udržet radost a naději.
Tak: "Hle Beránek Boží". Jediný svědek pro Radost a Naději pro každého.

Děkujeme za to, že nám do cesty vstoupil Beránek a přináší nám naději proti zlému
farář Pavel Jun

Pronto en espaňol