Páginas vistas en total

domingo, septiembre 30, 2007

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

Boca Tabla Curacao

Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám. Onť mě oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám. Všecko, cožkoli má otec, mé jest. Protož jsem řekl, že z mého vezme, a zvěstuje vám. Ev. S. Jana 16:13.15

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Juan 16:13-15.


Obraz na začátek: představte si moře a ostrov. Jde vám to? Ten váš ostrov - má sopku? A jakou? Vyhaslou nebo jen dřímající? Nemohla by vybuchnout a roztrhnout ostrov? A jaký máte pocit z moře? Útočí moře na ostrov, na pobřeží, vlna za vlnou se valí, jako když ho chce rozdrolit...? Nebo ostrov spíš jenom objímá a omývá?

☼☼☼

Po obrazu zásadní otázku: Jak se dá udržet souvislost? Život nakonec není nic jiného než zápas o souvislost ("integritu"). Aby se všechno nerozpadlo, aby se nedostalo do zničujícího boje. Aby nevznikl chaos. A neztratila se identita. Aby se dalo žít...

Abych aspoň sebe udržel pohromadě, udržel svou integritu. (Možná opravdu jako když můj ostrov má dřímající sopky). Jak udržujete souvislost v sobě? (Ve svém životě, těle, světě). Jsou tam protikladné a protichůdné nebo odstředivé síly, touhy, události? Jak uchováváte svou soudržnost, integritu? Máte to v životě srovnané, máte své priority, na ně se soustředíte? Nebo si vládnete tvrdou rukou, máte pevnou vůli a zárodky vzpour a chaosu potlačíte včas? Nebo máte horší paměť a některé věci, které se nehodí k jiným, svrhnete do propasti zapomnění?

A jak udržujete souvislost s okolním světem a s druhými? (Možná opravdu jako když okolí útočí jako moře na ostrov a drolí a podemílá...) Pečujete o dobré vztahy? Jak? Vyhýbáte se konfliktům? Jste vlídní a přátelští? Nebo je potřebí vždycky mít co nabídnout, dát (jako výkupné)? Nebo dbát na jasně dané hranice a ty držet? Nebo budit úctu? Nebo v horším případě strach, pak se nedostaneme do konfliktu?


Udržet souvislost vnitřní (aby se všechno nerozpadlo) - a taky vnější (abych neosaměl docela) - to je velmi důležité, to musím.

☼☼☼

Souvislost může mít i jinou kvalitu. Může být i souladem. Jedno se stýká s druhým v dobrém, "Samo to jde dohromady".

Jaké to je, když pocítíte soulad v sobě. Člověk si krásně odpočine. Najednou "se žije samo". Nemusím být ve střehu. Život není najednou žádná taková dřina (a strategie). Je to všecko tak přirozené. A je to taková krása a síla - když "všecko jde dohromady".

A soulad s druhými? To je snad ještě lepší. To se všechno jaksi násobí, nejen sčítá. A ten Pokoj, to je závratné.

Jak se to děje - ten soulad? Je to nepochopitelné. Div, zázrak. Jak se to stane? Nevím. Ale přestane to být bojová situace. A spíš je to tak: není nepřátelství okolo a pak i v sobě cítím Pokoj.To je ten obraz ze začátku: moře okolo ostrova - je agresivní a rozdroluje a podemílá, je útokem na pobřeží, nebo objímá, nese? Když začnete mít pocit toho druhého...je všechno jinak.

☼☼☼

Zkušenost s Ježíšem byla zkušenost souladu. Vznikal Soulad. Soulad zvláštní - daleký, s ohromným dosahem, nejen vnitřní, osobní (to taky), nejen s Jedním člověkem (Ježíšem), ale přes něj i soulad se vším, s Bohem. S nebem. Bůh vstupuje v Ježíši Kristu do souladu se světem. (Moře ostrov omývá a nese). To je evangelium podle Jana. S Ježíšem se země dostala znovu do působení nebe, Božího. To, co hrozilo vzpourou, rozpadem, co nešlo k sobě, co bylo ve válečném stavu... to k sobě znovu patří.

☼☼☼

A ta zkušenost po Jeho smrti zůstala uchována. Vrátila se (neztratila se). Ta souvislost a soulad s nebem je v Jeho jménu uchována (aktivně, z druhé strany) a dá se v Jeho jménu uchovávat. Tak se dá vyjádřit "dar Ducha svatého", o kterém jsme dnes četli u Jana. Obnovuje soulad - s Bohem. A ten znovu a znovu vzniká, když se pokoušíme (i svůj) život číst písmeny Jeho příběhu. Život číst písmeny Jeho příběhu - to je to, oč jde. Obnovuje se Pokoj ze všech stran. A s tím se děje ten div - že srdce je soudržné. A srdce lidí se také spojují.

Tady se vlastně nepokoušíme o nic jiného.

Pane dej nám svůj Pokoj, jak ty jej dáváš.

pastor Pavel Jun