Páginas vistas en total

domingo, octubre 21, 2007

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

Zjevení Janovo 5:12-14 - slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení." A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i mc na věky věků!" A ty čtyři bytosti řekly:"Amen"; starci padli na kolena a klaněli se.

que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:12-14

☼☼☼

Hlavní postava...Každý příběh má svou hlavní postavu. Každá knížka. Co je třeba hlavní postavou knižky Medvídek Pú? Co je hlavní postavou pro vás? Jste to vy sami? Co je hlavní postava světa dnes? Bush? Dalajláma? Nebo kdo? A proč? Co je hlavní postavou celých světových dějin? K tomu si máme něco důležitého říci. Ale musíme se na to připravit...Představujte si prosím:

☼☼☼

Představte si ohňostroj. Ozve se rána, nahoře na temném nebi se rozletí do všech stran spousta jisker, vlastně spíš takových hvězdiček, ty chvíli letí, každá svou dráhou, pak začnou vyhasínat, až se na temném nebi ztratí a je zase tma. Zkusili byste se vžít do hvězdičky z ohňostroje? Co by si přála - kdyby mohla? Aby letěla co nejdále, co nejdál, a aby svítila, co nejjasněji?

Představte si vír. Voda se točí dokola, uprostřed vzniká takový sloupec vzduchu. Když se do víru něco dostane, třeba kus dřeva, nebo lodička, začne se také točit dokola a uvízne v něm. A je to stahováno pod hladinu. Zkuste se vžít do kusu dřeva, který uvízl ve víru, nebo do lodičky... Co by si přály, kdyby mohly? Dostat se z víru pryč, plout dál...

Ohňostroj, vír. Co jste si dokázali snáz představit? Hvězdičku ohňostroje? Lodičku ve víru? Co je náš život spíš? Osamělý let do stracena? Nebo se to s vámi točí dokola a případně vás to dost otlouká? Co byste řekli? A o co pak v životě jde? Doletět co nejdále a být co nejvíc vidět? Nebo dostat se z víru a někam doplout?

☼☼☼

Čteme knihu Zjevení sv. Jana. Lidé měli tenkrát pocit spíš jako to dřevo, jako lodička ve víru. Všechno zamrzlo, uvízlo ve víru. Nikam se to neposouvá. Ten osamělý let s výhledem na zhasnutí - to je spíš dnešní, postmoderní pocit...

Zjevení sv. Jana dává možnost podívat se z větší dálky. A to hlavní zjištění, hlavní sdělení té knihy je: osamělost - jak ji cítí člověk dnes jako tenkrát (osamělá hvězda i kus dřeva ve víru) není osudová ani nutná. Člověku to tak může připadat, ale když se podíváte do pozadí a zákulisí a do nebe a na Konec (a tenhle pohled Zjevení sv. Jana nabízí) - tak to tak není... Ztraceni to snad, (to znamená někomu ztraceni...), to člověk může být a třeba je, ale docela osamělý, to ne. A to druhé sdělení: znovu se začíná vytvářet pouto k Tomu, od Koho všechno je, k Bohu, obnovuje se most, vztah... a to je to, na čem všechno záleží a o co jde. (Jinak by nebylo o čem mluvit a možná ani o co opravdu stát. Co s hvězdičkou ohňostroje, která za chvíli vyhasne, co s dřevem, které otlouká vír?)

☼☼☼

Dovedete si představit, že to obnovování pouta k Bohu nebude jen tak? Snad to cítíte. Možná jste to s někým prožili. Dostat člověka z osamělosti a otroctví, které si zavinil taky sám, a v kterém jde o odvahu natáhnout ruku a srdce naproti...Proto se mluví dokonce o krvi, kterou to stojí a bude stát. Někdo by musel totiž nasadit svůj život - tahat z víru takové, jako jsme my, není jen tak (a není to ani nic vděčného). A zachycovat hasnoucí (nebo žhnoucí) hvězdy taky není jen tak. Ty vám mohou popálit srdce...

Proto hlavní postavu Zjevení svatého Jana - je Beránek. Znamená Ježíše Krista. A to je klíčová postava celých dějin a všeho... Kvalifikace pro postavení hlavní postavy dějin je totiž schopnosti oběti. Nasadí vlastní život, sebe sama, aby vysvobodil ztracené osamělé. A vytvořil vztah mezi Bohem a lidmi. Od Boha k tomu má "pověření", kompetenci. Pro schopnost oběti. A jen obětí vznikají a udržují se vztahy.

☼☼☼

Kdo je tedy hlavní postavou dějin? Já to nebudu. (Ne, že by si to leckdo o sobě nemyslel. Omyl hvězdičky ohňostroje). Ježíš Kristus - by to být mohl. Pro svou schopnost oběti. I s mou, naší (námi zaviněnou) beznadějnou osamělostí by se mohlo pak něco stát. Můžeme skoro vnímat - jak i vás (ve víru nebo letu, samotě a bezmoci zaviněné i nezaviněné) Někdo zachytává, nese a táhne k sobě. Že mu to stojí za to...? Ano. A co to stojí...? Ano...Amen.

Děkujeme za dar tvé oběti. Že nemusíme zůstat sami.

farář Pavel Jun