Páginas vistas en total

domingo, enero 13, 2008

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO


On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla - totiž církve.
Koloským 1:15-18

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten ; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
Colosenses 1:15-18

☼☼☼

Vyzkoušejte si dohled. Kam dohlédnete svýma očima?

Oči se dívají zpříma. Takže přijde na to - jak ostré jsou a na co narazí? Mohou dohlédnout třeba jen k protější stěně. Mohou dohlédnout k aleji stromů o velký kus dál. Když padne mlha, nevidíte skoro nic, na pár kroků. A když si vezmete dalekohled - vidíte mnohem dál? Oči mohou dohlédnout až... kam? Nejdále k obzoru. A když se díváte vzůru v noci - tak se oči zarazí třeba až o nějakou hvězdu. Pak se oči té dálky polekají a člověk dostane závrať. Vždyť za tím vším je snad černé prázdno... Tak je to. Oči se dívají a vrátí informaci. To, nač se díváš, je žluté, cípovité,... Nebo se pohled ztratí v nedohlednu. A člověk chytne závrať.

☼☼☼

"Co je důležité, je očím neviditelné," řekla liška Malému princi. Co je důležité?

Tak, jinak... Když oči zavřete? Kam dohlédnete? Dívat se dá opravdu i jinak, bez očí. Snad srdcem? Kam dohlédnete srdcem? Srdce se dívá jinak. Dokáže vidět skrz, skrze... leccos. Srdce někdy vidí i za obzor. Jak to? Nedívá se tak zpříma? Záleží co na něm máte. Co čeká. Koho vyhlíží a kolik důvěry a lásky z ní nese.

To je ten rozdíl: Oči se dívají - zkoumají, chtějí prohlédnout co nejdál. A vrací informaci. Je to křivé, modré, krásné... Oči se dívají, ale srdce vyhlíží. Pohled srdce čeká, že se o někoho opře. Srdce čeká, že se mi pohled vrátí. A při tom vzniká jakési pouto a štěstí, které zahrne to, co je mezi námi... Srdce vrací ne informaci, ale přítomnost jiného, druhého.

Někteří lidé dávají skoro výlučnou přednost očím. Analyzují. Vyhodnocují. Srdcem se ale vyhlíží, čeká se někoho...

Tak: Oči vrací informaci: je to krásné, modré, křivé... Srdce vrací přítomnost někoho. Za tímhle... jen ten...

☼☼☼

Děláme si inventuru novozákonních motivů. Prvním je stvoření. Dnes se nám otvírá druhá rovina motivu stvoření. Stvoření je v Novém Zákoně víckrát spojováno s Ježíšem Kristem. Jde o stvoření také v přítomnosti, stálé... A co to znamená, můžete pochopit takhle: Ježíš Kristus dává cosi do srdce, takže se člověk nejen očima dívá, ale taky srdcem vyhlíží - Někoho za vším, co je, Někoho, kdo vrátí pohled a vlastně já jemu. A prožívá ne (někdy nekonečnou) dálku všeho, ale i v té dálce blízkost. A závrať z toho, jak by se všechno mohlo vytratit do ztracena, ustoupí. to je stvoření vnímané v přítomnosti. Je všechno opřené... o Boha. Není to jen tak vydané mým očím, jen tak narovnané a nehroutí se to do nicoty. Jen se dívat srdcem, do kterého Ježíš vložil... co?

Co Ježíš klade na srdce? Možná je to tohle: Bůh se dívá srdcem, čeká, že se mu pohled vrátí. Že mu nabídneme sebe. Tak tady - nás máš... Jsme tady Tvoje stvoření...

O tom ještě budeme mluvit. Zkuste se podívat srdcem přes všechno - k Bohu. A zachytit jeho přítomnost. Za vším je. Je to jeho stvoření. A vy jste taky jeho stvoření. Vrátit mu pohled... přítomnost...


☼☼☼

"Co je důležité, je očím neviditelné," řekla liška Malému princi.
Co je důležité?...
A Bůh se prý taky dívá srdcem.

Ta věc je takhle: Ježíš Kristus vloží cosi na srdce - a člověk se pak s důvěrou nastaví Božímu pohledu a pak také vyhlíží - Boha za vším.

Prosíme o Tvého Ducha. Abychom viděli svět jako Tvoje stvoření. A pocítili Tvůj pohled srdcem na nás samotných. A kdybychom Ti ho tak dokázali vrátit.

farář Pavel JunNo hay comentarios: