Páginas vistas en total

sábado, marzo 22, 2008

ZÁKLADY PRO ZDRAVOU RODINU 12- BASES PARA UNA FAMILIA SANA 12

Mluvit, poslouchat a rozmlouvat tvoří základní a praktický způsob, jak milovat jeden druhého. Bohužel opačný jev je také pravdivý: nedostatek komunikace vyjadřuje sobectví a vytváří izolaci a odloučení v rodině. Není to náhoda, že jedním častým důvodem roztržek v manželství je právě nedostatek dialogu. To se také stává mezi rodiči a dětmi. Rodina, ve které se nemluví, kde nikdo nenaslouchá, kde neexistuje prostor pro společné sdílení, je podobná rostlině, která pomalu uvadá. Kolik skomírajících rodin pro nedostatek vody dnes existuje, vody životně důležité komunikace. Fráze jako "žiješ ve svém světě, když k tobě mluvím"," zdáš se být myslí někde jinde"," s rodiči nemohu mluvit, protože nemají čas mi naslouchat", jsou dnešní běžné stížnosti.

Hablar, escuchar, dialogar constituye una de las formas más prácticas de amarnos unos a otros. Por desgracia, el fenómeno inverso también es cierto: la falta de comunicación expresa egoísmo y genera aislamiento y separación dentro de la familia. No es casualidad que una de las causas más frecuentes de ruptura matrimonial sea la falta de diálogo. También ocurre entre padres e hijos. Una familia donde no se habla, donde nadie escucha, donde no hay pequeños espacios de tiempo para el compartir mutuo, es como una planta que poco a poco se va secando. ¡Cuántas familias hoy son como plantas que languidecen por falta de agua, el agua vital de la comunicación! Frases tales como «siempre estás en tu mundo», «cuando te hablo, pareces ausente», «con mis padres no puedo hablar porque no tienen tiempo para escucharme» son quejas frecuentes hoy.

No hay comentarios: