Páginas vistas en total

jueves, marzo 13, 2008

ZÁKLADY PRO ZDRAVOU RODINU 4 - BASES PARA UNA FAMILIA SANA 4

Charakteristiky zdravé rodiny

Dříve jsme tvrdili, že v Bibli se nevyskytuje rodina, která by byla osvobozená od hříchů a bojů. Jako příklad jsem si zvolil rodinu Noemi a Rut, protože právě zde se objevují klíčové prvky pro zdravou rodinu. Avšak než je uvážíme, všimněme si, že v historii rodiny Rut existují 3 přísady (prvky), které se objevují v následujících formách:

Utrpení: okolnosti, které nemůžeme změnit, to, co se nám přihodí.
Láska: reakce rodiny k těmto okolnostem. Je to část, která náleží nám: jak reagujeme na to, co se nám stane.
Obnovení: odpověď a opatření od Boha. On, ve své tajuplné předvídavosti, jedná obšírně celou rodinnou historií.

Tyto tři základy se opakují v miliónech rodinách. Proto historie Noemi a Rut je klasikou, studium, které obsahuje velice bohaté ponaučení pro dnešní rodiny.

Ve světle knihy Rut má zdravá rodina 3 charakteristiky. V této části článku budeme považovat pouze tu první a ostatní hlediska ponecháme pro nějaké následující dny.

1. - Dokáže překonat problémy: schopnost bojovat.
2.- Dokáže vyjádřit lásku ve svých rozdílných hlediscích: schopnost přenášet lásku.
3.- Dokáže důvěřovat v Boha jako v architekta svého rodinného života.

pokračování zítra

Características de una familia sana

Decíamos antes que no hay ninguna familia en la Biblia libre de problemas o luchas. He escogido como modelo la familia de Noemí y Rut porque en ella aparecen los elementos clave para una familia sana. Antes de considerarlos, sin embargo, observemos que en la historia de la familia de Rut hay tres ingredientes que aparecen de forma consecutiva:

• El sufrimiento: las circunstancias que no podemos cambiar, aquello que nos acontece.
• El amor: la reacción de la familia a estas circunstancias. Es la parte que nos corresponde a nosotros: lo que hacemos ante lo que nos sucede.
• La restauración: la respuesta y provisión de Dios. él, en su providencia misteriosa, actúa a lo largo de toda la historia familiar.

Estos tres elementos se repiten en millones de familias. De ahí que la historia de Noemí y Rut sea un clásico cuyo estudio contiene una enseñanza riquísima para las familias hoy.

A la luz del libro de Rut, una familia sana tiene tres características. En el presente artículo consideraremos sólo la primera y dejaremos los otros dos aspectos para unos meses próximos.

1.- Sabe sobreponerse a los problemas: capacidad de lucha.
2.- Sabe expresar el amor en sus diversas facetas: capacidad de transmitir amor.
3.- Sabe confiar en Dios como el arquitecto de su vida familiar.

Dr. Pablo Martínez Vila

Continuará maňana

(http://www.pensamientocristiano.com)

No hay comentarios: