Páginas vistas en total

lunes, marzo 17, 2008

ZÁKLADY PRO ZDRAVOU RODINU 7- BASES PARA UNA FAMILIA SANA 7


A) Vystupováním (chováním)

Praktická láska se v první řadě projevuje skrz chování. Je to vyjádření lásky jiným způsobem než slovy. Velice souvisí s naší osobností. Nespočívá tolik na tom, co děláme - láskyplné skutky- nýbrž v tom, jací jsme. Náš charakter "prosakuje" chováním, které může být láskyplné, nepřátelské, lhostejné. Naše chování je hlubokým zrcadlem našeho charakteru, bez přetvářky odkrývá obsah našeho srdce. Apoštol Pavel říkal,že "Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst" (2Kor.3:2). Naším chováním můžeme ctít svoji matku, svého otce, manželku, manžela či děti.

V knize Rut můžeme nalézt mnoho příkladů, které jsou vyjádřením lásky a zároveň vyživují lásku ve formě "zpětné vazby", tak úžasné. Ve skutečnosti tato vystupování tvoří jeden nedělitelný celek, jako hrozen. Jsou na sobě vzájemně závislá a jedno vede k druhému. Zdůrazníme tři pro jejich velkou důležitost v rodinné stabilitě a také proto, že jsou velice potřebné v dnešních rodinách.

pokračování zítra

A) Con las actitudes

En primer lugar, el amor práctico se manifiesta a través de actitudes. Es la expresión no verbal del amor. Está muy relacionada con nuestra forma de ser. No consiste tanto en lo que hacemos –las obras del amor-, sino en cómo somos. Nuestro carácter destila actitudes que pueden ser de amor, de hostilidad o de indiferencia. Las actitudes son el espejo profundo de nuestro carácter y revelan, sin disimulo, el contenido de nuestro corazón. Decía el apóstol Pablo que «somos cartas vivas» en las cuales los demás están siempre leyendo. Es por nuestra forma de ser que podemos «honrar a padre y madre», al cónyuge o a los hijos.

En el libro de Rut encontramos varios ejemplos de actitudes que son expresión de amor y que, a su vez, alimentan el amor en un «feed-back» admirable. En realidad, estas actitudes forman un todo inseparable, como un racimo. Son interdependientes y la una lleva a la otra. Destacamos tres por su trascendencia sobre la estabilidad familiar y porque, a nuestro juicio, son las más necesarias en las familias hoy.

Dr. Pablo Martínez Vila
Continuará maňana
http://www.pensamientocristiano.com

No hay comentarios: