Páginas vistas en total

miércoles, marzo 19, 2008

ZÁKLADY PRO ZDRAVOU RODINU 9- BASES PARA UNA FAMILIA SANA 9

Důvěra je důsledkem předcházejícího postoje (věrnost), když jsme věrní, tak se rodinné vztahy charakterizují hlubokou a vzájemnou důvěrou. Není se čeho bát, neexistují motivy nejistoty. Důvěra mezi Noemí a Rut byla obdivuhodná, taktéž mezi Ruth a Bozem a rovněž mezi Noemí a Bozem. Všichni si mohli navzájem důvěřovat, protože se naučili důvěřovat Hospodinu, zřídlo, které vyživuje důvěru mezi lidmi, důvěra v Boha, který řídí naše životy. O důvěře jasně mluví následující slova: Boáz jí odpověděl: "Jsem dobře zpraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchýni, že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi dříve neznala. Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt!" (Rut 2,11-12)


Jak velký kontrast se situacemi v dnešních rodinách. Důvěra byla nahrazena žárlivostí, někdy tak silnou, že se stává hlavní příčinou domácího násilí. Vzájemná nedůvěra přivádí manželský pár k vážným problémům ve vztahu. V krajních případech se najímá detektiv, aby špehoval a sledoval manžela(ku). Žárlivost není vyjádřením lásky, právě naopak, je to vyjádření nedůvěry k protějšku a k sobě samému.

pokračování zítra

La confianza. Es consecuencia de la anterior: cuando hay fidelidad, las relaciones familiares se caracterizan por una confianza recíproca profunda. No hay nada que temer, no hay motivos para la inseguridad. Había una confianza admirable entre Noemí y Rut, entre Rut y Booz y entre Noemí y Booz. Todos ellos podían confiar entre sí porque habían aprendido a confiar en Dios: el manantial que alimenta la confianza entre los hombres es, sin duda, la confianza en un Dios que dirige nuestras vidas. Cuán iluminadoras son al respecto las palabras de Booz a Rut: «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra... Jehová recompense tu obra, el Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte» (Rt. 2:11-12).

¡Qué contraste más triste con la situación de muchas familias hoy! La confianza ha sido sustituida por los celos, a veces tan fuertes que son una de las causas principales de violencia doméstica. La desconfianza mutua es lo que lleva a muchos cónyuges a serios problemas en su relación. En casos extremos se llega a contratar a un detective para espiar y controlar los movimientos del cónyuge. Los celos no son expresión de amor, sino todo lo contrario: son expresión de falta de confianza en el cónyuge y también en uno mismo.

Dr. Pablo Martínez Vila

Continuará maňana
(http://www.pensamientocristiano.com

No hay comentarios: