Páginas vistas en total

domingo, mayo 04, 2008

NEDĚLNÍ SLOVO - OBRÁCENÍ I - PALABRA DEL DOMINGO - VIRAJE I (ARREPENTIMIENTO)
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio. Marcos 1:14-15

Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Lucas 15:32

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:"Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Marek 1:14-15

Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen." Lukáš 15,32

***
Další novozákonní motiv je obrat, obrácení se.
Máme rodinné bohoslužby, bohoslužby s dětmi. Kolik je tu dětí, No, nevadí. V každém z nás je kus dítěte.

***

Nejprve - jak si představit obrat, obrácení.

Obrat si můžete představit jako obrat od toho, co bylo. Jako balónek - odřízne se od provázku a letí vzhůru do nebe. Jako člověk, když z potápějící lodi je vynesen záchranným člunem. Obrácení se od toho, co bylo. To může být hezké a důležité. Protože to váže, spoutává, protože nás to může potopit.

Obrat si můžeme představit ale jinak, také jako změnu kursu - třeba lodi. Kapitán zjistil, že měl špatný kurs, že by minul přístav, tak obrátí loď, totiž opraví kurs. Nebo si to můžete představit jako změnu směru cesty na křižovatce. Kříží se před vámi víc cest a člověk si musí vybrat cíl. Podle ukazatele - podle cíle. Obrat k (jinému) cíli.

Odhadem - které pojetí obrácení bude novozákonní?
To obrácení se od... to je také starozákonní, prorocké pojetí. Obrácení se od prázdného života. Od hříchu. Obratu se říkalo pokání, znamenalo lítost nad tím, co bylo, a zřeknutí se toho. Minulost může člověka velmi spoutávat. Nebo obrácení se k... je také starozákonní. Obrácení se k životu, k Bohu.

***
Teď budeme mít úkol rozpoznat - co se děje... v příběhu jedné rodiny. Budeme si všímat mladšího syna. Jak jsme o něm četli. Kolik etap má jeho příběh? Tři? Odchod. Živoření v cizině. Návrat. Tři etapy, tedy dvojí obrácení. Z domova. Domů. Jakému obrácení se podobají?
Když odchází syn z domova - 1. obrázek - je to jako s tím balónkem, nebo spíš jako na křižovatce? Chce se jen zbavit minulosti nebo má před sebou cíl? Spíš to první, obrátí se zády, před sebou nemá nic, široký svět, chce se zbavit minulého, rodiny... Jak to hodnotíte?
Když potom neví kudy kam, žije z prasaty, tak se dívá po jiné cestě - to bude určitě jako na křižovatce. Zváží: tahle cesta, cesta návratu by mohla být schůdná. Jak to hodnotíte?

***
Ale: Když se blíží k domovu a vidí otce zdálky, a pak to, co se stalo - s vítáním a tak, pak to je všechno ještě nějak jinak. Do té chvíle přiblížení se domovu se vžije - ta nejvíc dá prožít, co znamená obrácení v Novém zákoně. 3. obrázek.
Je ještě jedno pojetí obrácení: objeví se před vámi otevřené dveře. Někdo vás obejme. Po dlouhé cestě tmou, otevřené dveře, za nimi světlo, prostřený stůl...
Obrat pak znamená nejen osvobození se od minulosti, nejen změnu kursu k dobrému cíli, ale také vnitřní proměnu, proměnu srdce, protože znamená také proměnu životní společnosti, životního společenství, do které se člověk nyní (znovu) dostává. K tomu patří zaujetí tím, a dychtivost, radost... To, co bylo, to člověk opravdu nechává za sebou, taky se změnil kurs, cíl, ale ještě k tomu patří: změnilo se srdce. Vnitřní pocit. Protože má blízko ne jen cíl, ale Boha, pramen života. To je novozákonní obrácení, obrácení "podle Ježíše".

To znamená obrácení v Novém zákoně. Člověk váže sebe sama nejen k nějakému cíli, ale cítí, jak je vázán znovu Bohem a k Bohu (to se pozná podle toho, že si nevybíráme cíl, který by se mi hodil nebo který mi ještě zbývá, ale otvírá se Naplnění života) a člověk cítí celým srdcem, že je možné, pravdivé, správné, že je k tomu zván.
Člověk se dostane do silového pole Božího, je jedno, co má za sebou, je jedno, jaké měl cíle, protože tohle převáží, strhne, upoutá, promění a unáší, a všechno je jinak - v člověku, se srdcem, myslí, a se vším. To je obrat, obrácení, změna, která v životě člověka stojí za řeč.

O obrácení budeme ještě mluvit, tohle je to hlavní na úvod.

Prosíme, aby se celý svět dostal do Tvého silového pole, aby směřoval k Tobě. Děkujeme za to, že kvůli Ježíšovi se to může znovu stát.

farář Pavel Jun