Páginas vistas en total

sábado, agosto 09, 2008

SMRT

Jak můžeme čelit smrti? Nemusíme se jí obávat, jestliže je Bůh s námi. Je to psáno v Bibli: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berle a tvá hůl mě potěšují”. Žalm 23:4

Čemu je smrt podobná? Je to jako usnout. Je to psáno v Bibli: „Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději." 1. Tesalonickým 4:13 „To pověděl a dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“ Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, uzdraví se.“ Ježíš mluvil o jeho smrti,ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: „Lazar umřel". Jan 11:11-14

Smrt není konec! Je to psáno v Bibli: „Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu!“ Izajáš 26:19a

Co slibuje Pán těm, kteří zemřou? Je to psáno v Bibli: „Mám je vyplatit ze spárů podsvětí, vykoupit ze smrti?“ Ozeáš 13:14a.

Jak dlouho budou žít (spravedliví) vzkříšení? Je to psáno v Bibli: „Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení“. Lukáš 20:36

DANIEL EMILIO EN ŽLEBY POR SEGUNDA VEZ
miércoles, agosto 06, 2008

6 AÑOS DE DIFERENCIA !? PŘESNĚ PO ŠESTI LETECH

Esta foto fue tomada el dia 6 de agosto 2002
Fotografie ze dne 6 srpna roku 2002 .

Foto tomado hoy, 6 de agosto 2008, en el mismo lugar, mina abandonada en Kutná Hora. La mina lleva nombre de San Antonio de Padua. Fotografováno dnes 6 srpna 2008. Tak jako v roce 2002 vylézám " netopýřím okénkem" ze štoly Antonína Paduánského.

Interior de la mina. Uvnitř štoly.

Hoy no podemos continuar, no estamos equipados apropiadamente. (gran cantidad de agua)
Dnes se dále nedostanem, nejsme vhodně vybaveni. (mnoho vody)


Una estalactita (griego "Σταλακτίτης", stalaktos, gota) es un tipo de espeleotema que cuelga del techo o de la pared de una cueva (en este caso se trata de una mina abandonada desde hace muchos aňos)
Las estalactitas se forman por la deposición de carbonato cálcico y otros minerales, los cuales precipitan en soluciones de agua mineralizada. La formación correspondiente en el suelo es conocida como estalagmita.
Stalaktit (z řeckého slova stalaktos - odkapávat) je sekundární krasový jev, který vyrůstá od stropu štoly, případně ze šikmé plochy v místech, kde protékají vodní roztoky obohacené rozpuštěnými minerálními složkami.Voda odkapávající na podlahu jeskyně má stále množství rozpuštěných složek, které se začnou srážet i na podlaze a tak pod stalaktitem začíná z pravidla vznikat další sekundární jeskyní útvar, který nazýváme stalagmit. Při dostatečně dlouhém časovém úseku a stálosti přiváděných roztoků dochází ke spojení stalaktitu a stalagmitu a vzniká útvar, který označujeme jako stalagnát.

lunes, agosto 04, 2008

LOS HIJOS DE DIOS ESTAN EN TODAS PARTES - BOŽÍ DĚTI POTKÁME VŠUDE

Na dnešním výletě jsme byli mile překvapeni, když jsme potkali Milušku Štastnou (AC-Čáslav) s kamarádkou Amálii. Bez nadsázky můžeme říci, že Boží děti jsou všudepřítomni.
Fue una sorpresa muy grata, al encontrar en un paseo al Paraíso Checo (Český Ráj) una hermana en Cristo. En la foto aparece Miluška de la congregación de Čáslav con una amiga de Praga.

Paní Amalie Němcová z Prahy a sestra v Kristu,Miluška Šťastná, dnes v Prachovských skalách.

Václav a Linda na zeleném okruhu v Prachovských skalách.

Na Vyhlídce Míru. Mirador de la Paz.

domingo, agosto 03, 2008

NEDĚLNÍ SLOVO - VÍRA IV-"Informace" PALABRA DEL DOMINGO - FE IV - "Información"

Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio. Marcos 1:14-15

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:"Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Marek 1,14-15 (Ekum.)

Když pak byl vsazen Jan, přišel Ježíš do Galilee, káže evangelium království Božího, A pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium. Marek 1,14-15 (Kral.)

***
Přemýšlet chvíli o "informaci"...

Co znamená informace? (Jaký může mít dosah, co může způsobit?) Může být jako...
Jako světlo, které před sebe do krajiny ztracené ve tmě vrhá reflektor auta. Odečítám v něm důležitou věc - tady silnice zatáčí doprava.
Jako prutký déšť do písku, v kterém jsem dosud viděl stopy, nebo vítr do suchého listí. Informace mohou to, co jsem věděl, chápal, smazat. Věděl jsem, kudy jít, měl jsem to srovnané, ale teď... je to jinak. Není to tak jednoduché. Jako vítr do uhasínajícího ohně. Měl jsem v hlavě prázdno, cítil jsem nudu, a najednou se dovím, že...

Co tedy informace může, zmůže? Poučit, vnést jasno, ale také znejistět, protože vnese něco nového, co nezapadá, nebo vzrušit.

Jak vy zacházíte s informacemi? Hledáte něco nového? Necháte se i znejistět? Nebo si všimnete jen toho, co vám zapadá do vašeho názoru, přístupu, zkušenosti? Nebo se spíš informacemi necháváte vzrušit,
Asi se to pozná trochu podle toho, co čteme (jaké noviny). Jestli se touláme po internetu, čteme Respekt nebo Blesk...

***
Proč jsme mluvili o informaci? Mluvíme o víře. Co je vlastně víra? Často se víra objeví ve spojení s "evangelium". "Věřte evangeliu..."
Co je evangelium? Radostná zpráva. Tedy informace!? Takže víra je přijetí informace? Spousta lidí si to tak myslí: víra je (slepé) přijetí informací, která se nedá ověřit, protože je neověřitelná. Není to málo? Ve světě informačního smogu... další neověřitelná informace?

Ne. Musíme se zeptat: Jaká informace je to "evangelium"? Abychom to pochopili - zkusíme ještě jednou krátce a trochu hlouběji mluvit nejen o tom, co informace opravdu může a zmůže (poučit, znejistět, vzrušit), ale co informace může být...

Informace - je "zpráva, sdělení", ale přesněji také: "vnesení tvaru, zformování" (podle slovníku cizích slov). In-formování. Informace znamená pak, že se děje víc než poučení, nebo vnesení nových dat... do systému mého života, vědění... Vnáší se forma do chaosu. Do chaosu mé mysli nebo srdce něco vstoupí - a dá tomu formu, tvar...
(Může to být prosté "sdělení". (Zítra musíš do práce). Nebo myšlenka (je mi smutno - to protože se mi stýská). Nebo princip (jak se chováš k druhým, tak i k sobě)).

***
In - formace může znamenat, ale ještě víc. Může znamenat, že vám druhý dolehl na srdce. "Víte něco" (to vědění může být třeba konkrétní "tvář", nebo starost, bolest druhého, nebo... cokoli), co vás s druhým spojuje, vytváří souvislost mezi vámi (které třeba vůbec nerozumíte a které se nedokážete zbavit). Víte něco, co vás nenechává "jít si prostě po svém", zapomenout na druhého, zbavit se ho. Informace, která souvisí s druhým, může znamenat, že on vám uvízne na srdci. Nebo dokonce může znamenat, že pochopíte, prožijete, že vy jste uvízli na srdci druhému.

Tak se může formovat zvláštním způsobem nejen moje mysl nebo můj svět, ale i prostor mezi námi, nebo dokonce celý svět, může se stát jeho zpevnění a spojení! A to je láska!

Evangelium je z řádu "informací" lásky, které nejen formují můj pohled, mou mysl, můj svět, mé srdce, ale které spojují (nejen prokreslí už věděné nebo zbaví chaosu). Evangelium je z řádu informací, které formují víc než mou mysl, ale celý svět.
Evngelium je (mohutná, zásadní) informace - spojující nebe a zemi, Boha a člověka, mě a Boha.

A když se "uděje", stane tato informace, když se "stane" skutečnou, živou, dolehne nejen na srdce, do duše, do mysli, ale poznamená celý svět a všechno..., je to víra.
A formuje se tak celý svět a všechny časy... a spojují tak, že pak "mezi" (námi a Bohem) nemůže nic propadnout a docela se ztratit. Žádný lidský život. Takový dosah má víra! ("Proto je víra skoro totéž, co "spasení").

Potřebovali bychom znovu(a znovu) prožívat ujištění láskou, která zformuje svět a naše vztahy, že budou pevné a nic se v mezerách mezi nimi neztratí a nic definitivně zlého se mezi nimi neobjeví. Prosíme o to.
Pavel Jun