Páginas vistas en total

sábado, noviembre 15, 2008

lunes, noviembre 10, 2008

DISFRUTANDO DE BEBIDA CALIENTE EN UNA CAFETERÍA DE KUTNÁ HORA

Estoy saboreando un rico "VIRGIN PUNCH"

y un "CAFÉ MEXICANO"
Po odpolením "průzkumu" údolí Vrchlice mezi žel. zastávkou Kutná Hora předměstí a mlýnem Cimburk, v nevlídném počasí, si pochutnáváme na nealkoholickém punči a alkoholické kávě v jedné kavárně na Horách Kutných.

domingo, noviembre 09, 2008

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

Víra - láska, eschatologická existence, Jan III

Čáslav 9.11.08

A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. 1.Janův 3:23

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 1.Janův 4:10-11

Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. 1. Juan 3:23

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. 1. Juan 4: 10-11

***
Představte si dva, topícího se a toho, kdo ho zachraňuje. Nikdy jsem nezachraňoval nikoho, kdo se topí (kdyby došlo na topení, byl bych spíš v té druhé pozici). Ale prý to je strašně těžké. Topící se vás drží strašně křečovitě (jde mu o život) a stáhl by vás klidně pod vodu, je mu to jedno...

Představte si dva u jednoho stolu. Ten stůl bude asi jednací. Sedí naproti sobě, mají stejně vysoké židle, na stoe před sebou desky s ávrhy, tužky připravené k podpisu. Buď si nakonec podají ruce, nebo odstrčí židle, obrátí se k sobě zády a rozejdou se.

Představte si dva u jednoho stolu. není to v restauraci na benzinové pumpě? Na stole jídlo a pití... Jeden jel asi tam a druhý proti a potkali se. Je jim asi dobře takhle. Chvíle odpočinku na cestě.

Představte si víc lidí u jednoho stolu.
Jakže jsme to četli? Jeden se shýbne... a myje nohy druhým. Slouží. Oni couvnou. Tohle ne. Takhle být - jednoznačně jenom přijímací. Ale pak pochopí a přijmou, že ten stůl není jednací ani extempore na cestě. vín a chleba. Děje se něco mnohem významnějšího...
A pak - tady to bude na dvě dějství! - pak to mohou (mají) udělat jeden druhému taky.

Do které situace byste teď chtěli, v které jste nejvíc doma? tonucí, vyjednávací, potkající se, a ten stůl u kterého je Jeden plus dvanáct.
Čemu z toho všeho se nejvíc podobá láska? (Co by mohla být láska?) Tonoucí, vyjednávající, potkající se, a ten stůl u kterého je Jeden plus dvanáct.

***
Děláme inventuru novozákonních motivů. Mluvíme o víře s Janem. Dnes s nadějí, že se nám to, co je víra, otevře, když jsme mnohokrát Jana přistihli (vzpomínáte na biblickou hodinu), že "víra a láska" říká v jedné větě a jedním dechem. Víra a láska jsou totéž. První se pozná jen na druhém. A druhé se nějak zásadně odvíjí od prvního. Co je víra, co je láska, že jsou totéž?

Janovi se to rozestřelo:
a) stůl a těch dvanáct a ten Jeden (není to jen mezi mnou a Tebou)
b) a ta dvě dějství (není to jen teď).
Janovi se to rozestřelo (a to je víra a láska najednou)

Rozestřel, rozprostřel se nám život. To je víra v podobě lásky.
ad a) Není to jen mezi mnou a Tebou
Na lásku nestačí člověk sám (ani tohle leckdo neví), k lásce je potřebí víc než dvou (na to se hodně zapomnělo). Aby to nebyl zápas tonoucího se zachraňujícím (jsou do sebe tak zaklesnuti, kdo má navrch?) nebo jednání za stolem (jak dopadne?) nebo potkání na cestě (co si s ním počnou?)
Láska je, že se život roztrhne mezi víceré... Necítím ho jen v sobě, cítím ho v Tobě a v Tobě a v Tobě... Láska je buď v mnoha vztazích nějak, které máte, nebo není (pak je to něco jiného, a já pro to hledat tady jména nebudu, to si udělejte sami).

ad b) Rozestřelo se to do dvou dějství - mezi Tebe a mne (myslí se na Boha) To, co žiji (teď), je až druhé dějství, navazující a odpovídající ("jednám podle příkladu"). Láska se nejprve přijímá a pak dává.

Rozprostřelo se to mezi nás... není to jen ve mně, není to jen mezi mnou a Tebou; není to jen Teď; mě samotného to vyňalo (vytrhlo, vysvobodilo) z těžiště dění a život má tak krásně širokou základnu
A největším vzorem v celém světě pro to je křesťanský sbor (pořád mám pocit, že to nedoceňujeme).

***
S životem takhle rozprostřeném - ve dvou dějstvích, v kterém až v tom druhém jsem aktivně; a se vztahy, v kterých se to neodvíjí ode mě nebo od Tebe, ale "z jiného uzlu vztahů", od Boha, z dějství Lásky... se objeví svoboda (nejsem jen Teď, není to jen mezi mnou a tebou, nejde jen o to Tady a Teď, závisím na Jiném)... a to je láska plus víra.
Jsem svoboden od...(přítomné chvíle a situace a jaksi i od sebe sama) pro... Tohle rozestření života v prostoru i času..., je nejvíc vidět a nejvíc se projeví na lásce - totiž svobodném bytí spolu.
Svoboda z Lásky a pro Lásku (láska nejsou pouta a vztahy).
To je víra: v Lásce rozprostřený život, který znamená osvobození. Něco se stalo se strachem o život (nejsem tonoucí) i strachem z tebe (nejsem v "duelu", zápase). Kvůli... promiň, ne kvůli tobě... Ale kvůli Němu. Kvůli Ježíšovi, kvůli Bohu. Který je prvním dějstvím a rozhodjícím Místem.. i mého života.