Páginas vistas en total

domingo, octubre 04, 2009

NEDĚLNÍ SLOVO - ZŮSTÁVAT V LÁSCE

Jan 15:1„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 4 Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 9 Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Juan 15:1»Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 4 Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. 9 »Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a vosotros. Permaneced en mi amor.


°°°°°°
I tak se dá žít a žije:
Jako tříska v proudu. Pleva ve větru. Máte to před očima? Hůř že je na tom pleva? Vítr kam chce věje... Proud aspoň jde jedním směrem, takže se dá odhadnout kam odnáší? Ale také se někdy točí dokola a je t toho vír.
I tak se dá žít a žije. Člověk se poddává jakémukoli závanu touhy, strachu, pudů, vášně...
Jak to s člověkem potom je? Škoda mluvit. Je to zoufalé. Trapné a nebezpečné sobě i okolí.

Vy asi budete chcete něco pevnějšího? Chápu. Je potřeba se přece něčeho držet (aby to s člověkem nebylo takhle...). Takže: i takhle se dá žít a žije. Jako ryba na udici nebo pes na rukávu figuranta.
Hůř je na tom ryba na udici. Je lapená. Nemůže se pustit, a je vytahována z vody.
I tak se dá žít. Člověk se něčeho drží a tím má pocit stability. Ale ta je "relativní", falešná. Člověk se točí a je unášen prostorem, časem a životem i s tím, čeho se drží. Co bývá takovou návnadou pro člověka? Čeho se může držet? Lecčehos. Co vás napadne. Sebevědomí, kariéry, vzdělání,...

Chcete opravdu něco pevnějšího? Držet se něčeho pevného, ukotveného.
Takže: i takhle se dá žít a žije. Jako když máte dobrý domov. Domov je jako stan, ukotvený v zemi. Domov je prostor, který je pevný sám o sobě, daný a bezpečný, budovaný, (ukotvený) sítí vztahů.
A vy se k němu upínáte, vztahujete, vracíte se tam, vy v něm "zůstáváte".

Držet se pevného prostoru, ke kterému patří síť vztahů, dobrého prostoru, budovaného z lásky, zůstávat v něm - to se vyplatí držet se zuby nehty. Aby mě nějaký vítr nevyvál dveřmi nebo oknem, nebo nějaká návnada nevytáhla ven...

°°°°°°
Pleva ve větru, ryba na udici, domov.
Unášení bez zachycení, falešně uchycen na něčem, co není pevné, v ukotveném prostoru dobrých vztahů.

Tři možnosti. Lidské myšlení a prožívání často funguje "na tři doby". (Věděl už Hegel a mnohem dřív před ním další filosofové). Ale bývá někdy ještě jedna možnost. Čtvrtá.

Tak i takhle se dá žít. Poslední možnost: člověk je držen. Něčím pevným, někým pevným, spolehlivým.
Jak... drží ratolest na vinném kmeni. Jak dítě je držené za ruku. Nejen že se já sám držím něčeho, čeho stojí za to se držet, co není vnadidlo ani "imitace". Ale jsem držen.

°°°°°°
Teď je to celé. Čtyři možnosti.
První možnosti (pleva ve větru) je dobré se vzdát (i když se tomu říká spontaneita nebo svoboda a spousta lidí tak dnes žije - ale je to nesmysl. Na prázdných, divně zasněných očích a podivných osudech je to vidět...).
Druhé možnosti (ryba na udici) se vyhýbat. Pozor na to, čeho se držíte a chytáte. Může to být jenom návnada.

A další možnosti? Třetí a čtvrtá? Těch se držet.
Žít třetí a čtvrtou možnost dohromady - tomu se říká láska. Držím se Tě a vím v zvláštní a nepochopitelné a krásné důvěře, že ty mě držíš. Láska vytváří pevný prostor. Uchytí, ukotví na dvou (a pak třeba i více místech), jako se uchytává stan.
Držet se pevného prostoru, pevného bodu, někoho..., který je mimo mě. Vědět o zachycení někým z druhé strany.

°°°°°°
Mluvíme o lásce. O lásce Jan říká - že se v ní má a může zůstávat. Jako zůstává ratolest na vinném kmeni. A z ní máte svůj život. A nesete ovoce.
U Ježíše člověka napadne: takhle se můžeme držet Boha, protože Bůh tak drží nás.

Pane, nepouštěj nás. My bychom se tě taky chtěli držet.

farář Pavel Jun

No hay comentarios: