Páginas vistas en total

domingo, diciembre 20, 2009

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO; DĚTSKÉ BOHOSLUŽBYJakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“
Lukáš 2:15

Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer.»
Lucas 2:15

Tohle je vlaštovka (z papíru). Pouštěli jsme vlaštovky při přípravě divadla mládeže. Hodím jednu. Hodím druhou. Třetí. Která byla nejlepší? O co vlastně jde u takové vlaštovky? Co myslíte? Aby doletěla co nejdál? Aby letěla krásně? Aby doletěla někam...? Která odpověď je správně? S člověkem je to trochu jako s vlaš tovkou: vypustí se (narozením...) do světa - a o co jde? Aby "hezky letěl"? Aby "co nejdál doletěl"? Aby "doletěl někam (na určité místo)"? Která odpověď je správně? U takové lodě je to jasnější. Taky se pohybuje "světem", mořem. Nepluje na krásu. Ani jen co nejdál. U lodi je jasné, že má doplout někam. Do přístavu. Kam by se měl člověk (člověk - vlaštovka, člověk - loď) dostat? Na nějaké dobré místo. (Tohle vyjádří spíš dospělí, kteří už mají nějakou zkušenost...) Do místa, kde věci nebudou takhle "napůl", o více stranách, s bolestí, vinou, tak hlubokou nejistotou, křížením drah, kde nebude tolik strachu, nedorozumění, polovičatosti, kde nebude tolik hranic, které bolí... (my dospělí bychom o tom dokázali mluvit hodiny). Kam by se tedy měl člověk dostat? Dřív se říkalo: vrátit se do ráje. Nebo dostat se na nebe. V životě se nikam nevrátím... Do ráje se nevrátím. Na nebe - tam... nedoletím. To je jasné. (Proto už tolik lidí žije jen na krásu nebo co nejdál... A nestojí to za to...)
°°°°°°
Jsou Vánoce. Tohle je dobrá věc Vánoc: O Vánocích se spíš dá prožít to, oč jde člověku.
O Vánocích jde o příběh (něco se stane). Nebe (jak jsme o něm teď mluvili) se pohne k zemi. A dotkne se jí. A to místo (na zemi) je (pak) dobré "svaté".
A jde v životě pak o to neminout tohle místo. A ono může, má zanechat podle všeho na lidech, kteří jím projdou, stopu nebo spíš znamení...

Včera jsme s dětmi mluvili o takovém místě. Vyráběli jsme totiž vánoční "betlém". A to je takové místo. To je místo "potkání Boha".


Před chvilinkou jsme se ptali, oč jde v životě. Vycházelo nám: někam se dostat (do ráje, do nebe, na dobré místo). I takhle se to dá říci a je to přesnější: Jde o to "potkat Boha". To je Ten, u kterého bych si mohl říci. "Aha. Tak kvůli tomuhle to všechno bylo. to je dobře". Potkat Někoho, kdo můj život (v tom letu) zachytí "posbírá".
Tak - kde a jak? se dá potkat Bůh. V příběhu Ježíše Krista. Který začal v Betlémě. to je moc dobrá situace.

°°°°°°
Kdopak bývá u "betlémů"? Vedle Ježíše a Marie a Josefa... Pastýři, mudrci - králové, andělé, zvířata...

Děti včera vyráběly postavy od Betléma. Měly si vybrat nějakou, v jejíž kůži by jim v Betlémě bylo dobře.
Jitka a Lucka vytvořily krále - mudrce. Eva a Zuzka anděly. Michal a David pastýře. Adélka a Juditka zvířata a celou situaci...
Děti, ukažte prosím své postavy a řekněte k nim - proč jste si je vybrali?

U "betléma" bývají pastýři.
To jsou dost obyčejní lidé. Člověk nemusí nic... mít, být, předvést, aby "se k tomu dostal", nemusí "vyvolávat dojem", aby k tomu byl pozvaný. To je velmi osvobozující. Prostě jen slyšíte: dnes... se vám narodil... jděte... a vy jdete.

Mudrci z dálky s dary.
Je to i pro "vznešené", moudré, kteří ví...? Kteří ví, že To (Betlém, potkání Boha) stojí za dlouhé, (vědomé) celoživotní úsilí a dání toho nejlepšího v svém životě...
V okolí Betléma se pohybují také andělé.
Ti jsou nápovědou. (Takoví "regulovčíci"). Říkají: teď a (běžte) tudy. Bez nich by vánoce taky nebyly.

Zvířata?
Všichni a všechno může být pospolu, když se pohne nebe k zemi a Bůh se objeví... takhle (jde o to v životě potkat Boha - to je celý život zhodnocující chvíle)

°°°°°°
Tedy: Vánoce - to jsou moc dobré svátky. Dávají člověku tu možnost - o kterou v životě nejvíc jde.
Jde o to někam se dostat, na dobré místo, nebo ještě přesněji: potkat Boha. Je místo a příběh, kde se to dá.
Betlém - Ježíš...

No hay comentarios: