Páginas vistas en total

sábado, febrero 07, 2009

VISITA BENDECIDA

Desde las tierras lejanas Bolivianas, recibimos hoy visita de padre de Shriley Consuelo.

Shirley Consuelo, Václav, Aleš, Guido y Ena en la casa de la familia Homolka-Perez en Žleby.

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Juan 15:13
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Jan 15:13
El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno: amándoos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
Romanos 12:9-10
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Římanůn 12:9-10
Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados.
1 Pedro 4:8
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
1 Petr 4:8

domingo, febrero 01, 2009

NEDĚLNÍ SLOVO - ZASTOUPENÍ - PALABRA DEL DOMINGO - SUBSTITUCIÓN

Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Židům 9:24


En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Hebreos 9:24

Otvíráme další centrální téma Nového zákona a křesťanské víry: Téma "zastoupení", "zástupnosti".

***

Necháváte se zastupovat? Jistě. Někdy je to praktické. Když je něco, na co nestačím. Když nemohu jít vybrat své peníze, dám někomu "plnou moc"... Když se dostanu na soud, nebudu se učit všechny paragrafy. Nechám se zastoupit advokátem. A tak podobně. Necháváme se zastupovat.

***

Někdy bych se však chtěl nechat zastoupit, ale ono to nejde. Kdy? Nechal bych se zastoupit v situacích, o které vůbec nestojím. Pobyt v nemocnici. Návštěva zubaře. Když na mě přijde bolest. Když mám udělat těžkou zkoušku. Nebo ve chvíli, kdy bych měl přiznat vinu, že jsem něco hrozně zkazil. Tak: Někdy bych se chtěl nechat zastoupit, ale ono to není vždycky možné, zástupnost není možná. Kdy se nemohu nechat zastoupit? V situaci, která se týká mě - mého těla, mé duše, mých rozhodnutí... a "záměna" není možná, zastoupení proto není možné. Jsou situace "osobní", kdy "při tom musím být já".

Někdy bychom se chtěli nechat zastoupit a nejde to, protože jde o nás v té situaci, nejen aby se něco vyřídilo. Jak to potom děláte? Musíme to unést, musíme obstát? Je to věc hrdosti a poctivosti, pravdivosti a čestnosti - že a jak to přijmu, že to musím nést sám? Přiznáme, že se někdy pokoušíme takové situace popírat, ignorovat? Dost jsme se to naučili, až tak, že ztrácíme svou "osobnost", charakter. Nejde to ale vždycky! Tedy: V praktických věcech jsme si zvykli nechat se zastupovat... Něčím ale musím projít, protože se to týká mě osobně, zastoupení není možné, musím si to projít a prožít sám. Musím je "ustát".

***

A třetí možnost... Je situace, kdy jde o mě osobně (nejen něco vyřídit) a přesto se musím nechat zastoupit? Aby to přitom bylo pravdivé a čestné?... To nám nejde do hlavy.

Starý Izraelec by nám řekl: Samozřejmě - je taková situace. Je situace, kterou neustojíte a kterou "jen tak neprojdete" - chvíle potkání s Bohem. Kdybyste chtěli ještě dovysvětlení, o čem mluví, tak o tomhle: měl by vás potkat život v plnosti. Jste konfrontováni přímo s ním... (Nejen s něčím a někým.) Sami jste naprosto ve hře, osobně, a jsme potkáváni jaksi "docela", ze všech stran, beze zbytku. A kdybychom se jich ptali - a jak to teda potom s Bohem máte, děláte, tak by Izraelci vyprávěli o Mojžíšovi, který se s Bohem potkával - zástupně za všechny Izraelce, a jak mu na tváři zůstával odlesk Boží Slávy, který Izraelci už vidět mohli. A mluvili by o chrámu jako o svatém místě, kam se chodí na potkání s Bohem - ale protože k tomu potkání stejně nemůže dojít, tak je tam "svatyně", která symbolizuje ono místo potkání s Bohem... ale tam člověk nemůže, proto je to skutečné místo potkání ještě oddělené oponou, která se nikdy nesnímá... A za ni může jen jednou za rok velekněz - a zastupuje přitom celý lid. Obětuje nejprve za hříchy své a pak i lidu... a vidí Boha - nebo nevidí?

Potkání s Bohem. Je to situace, které se vyhýbáme... Pro kterou ale neztratíme nikdy docela smysl. Situace člověka před Bohem. Potkat život v jeho plnosti. Tu se nechat zastoupit - je nutné...?

***

Tedy: Je situace, kdy jde o mě osobně a přesto se musím nechat zastoupit. Potkání s Bohem¹ .

A ještě něco je s tímto zastoupením - kdy jde o člověka osobně a přesto se musí nechat zastoupit. Ještě něco se s ním stalo. S Ježíšem.

List Židům o Něm napíše: je veleknězem, který zrušil jednou provždy onu nutnou oponu mezi člověkem a Bohem. Ježíš zastupuje tak, že otevře osobní přístup, vstup. Že to "kritické místo", místo potkání je... co se s ním vlastně stalo? Stalo se bezpečným (kvůli tomu, kdo zastupoval a zastupuje i mě...?) Bylo kvalifikováno jako místo Lásky?

Tušilo se: tohle nemohu unést, to jde o mě tak docela (jako ve chvíli narození nebo smrti, nebo Soudu), že já nemohu nic... tohle musí někdo za mě... a on to udělá tak, že pak na to místo, do té blízkosti, do toho vztahu mohu sám. O tomhle musíme ještě mluvit, to je To...Dnes se spokojit jen s tímto:

někdy se necháváme zastoupit, je to praktické,

někdy bychom chtěli, ale nejde to - protože ta situace je naprosto osobní, vázaná na nás, tělo, duši...

Někdy jde docela o nás osobně, ale zastoupit se nechat musím, protože jde o Boha.
Ježíš nás zastupuje před Bohem tak, že umožňuje vstup. Jako když host je pozván na hostinu a dostane bílý šat, který mu umožňuje být při té Radosti a neschová jej...

Děkujeme za to, že pozdvihuješ naše srdce a dodáváš nám odvahu vztahovat se k Tobě, odvozovat, přijímat svůj život od Tebe.

¹ Taková situace dnes je pro spoustu lidí nepředstavitelná, spousta lidí žije jako když jsou jedinými nositeli života, jako když jediná relativní plnost života je v nich a popírají (svou) odpovědnost. Jejich problém.