Páginas vistas en total

sábado, abril 11, 2009

CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE - DEN DRUHÝ

Kurátorka ČCE v Čáslavi, Terezie Korábková, čte z Bible, překlad 21. století, pátou kapitolu ze Skutků apoštolů.

Kolemjdoucí, pan Bendik Roman, se po počátečním studu rozečetl a zvládl velice dobře jedenáctou a dvanáctou kapitolu ze Skutků.


U pana Pavla Zvolánka z Prahy bylo hned po prvních větách zřejmé, že četba Bible patří k jeho každodenní stravě. Moc děkujeme.

Michal Richter

Brigita a Olča ; o čem asi mluví?

Beze slov....

Manželé Richterovi se připojili před čtrnáctou hodinou k četbě biblického textu.
Ivan Šidák

Václav a Skutky apoštolů.

Brigita z AC- Čáslav při celonárodní četbě B21.

Jirka Přenosil

Šárka Dlouhá

Lenka Koláčková, Marcela Klimentová a Mirek Kliment.

17ti letý Matěj Štírek

Radek Koláček, Jára Švarz a Jirka Přenosil.

Bětka s pastorem Mirkem Klimentem.

Čípak jsou to ruce? Napovím! M.K.

Jirka a Bětka


Alena Koláčková

Radek Koláček

Marcela Klimentová

"Strong man"

viernes, abril 10, 2009

CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE

Ivan Šidák

Štěpán PonerPastor Mirek KlimentDnes, tak jako na mnohých jiných místech v České Republice, začalo čtení Bible, překlad 21. století. V Čáslavi na pěší zóně se první slova z Nového zákona ozvala v 16.00 hod. Čtení se zúčastnil nejen Mirek Kliment, pastor sboru AC-Čáslav, ale také další členové sbrou - Štěpán Poner, Maruška Švarcová a ...

Čtení bude pokračovat nonstop až do neděle 12. 04. 09.


domingo, abril 05, 2009

NEDĚLNÍ SLOVO - ZASTOUPENÍ - VE VŠEM PODOBNÝ KROMĚ HŘÍCHU, PALABRA DEL DOMINGO - SUBSTITUCIÓN - EN TODO PARECIDO, SOLO NO EN EL PECADO

Čáslav 4.4.2009


Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Židům 4:14-16

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

Hebreos 4:14-16

O „zástupnosti“ ještě jednou. Tři slova:

První slovo: „možná“. Máte je rádi? No – když to řekne někdo druhý, tak ani ne. Pak totiž znamená nejistotu, může znamenat slib - neslib. „Možná zítra přijdu“, řekne vám někdo a vy se na to nemůžete spolehnout.

***

Ale když to napadne vás! „Možná“ – pak může být mnohoslibné slovo. To se člověk může zasnít: Možná, že by, že bych… Co všechno by se možná mohlo stát? Čeho bych mohl dosáhnout? Co bych mohl získat, by do mého života mohlo spadnout.

***

„Mně připadá, že ambice, to je tady neslušné slovo“ – řekl vyčítavě jeden mládežník v napjatějších dobách mládeže. Trochu je. Kvůli tomuhle: Souvisí s pokušením (to je druhé slovo).

Pokušení. V tom slově zní: Pokus. Pokušení je výzva k pokusu – o co? O to, co je možné. Předpokladem pokušení je: něco je možné… Proč „pokušení“ v sobě nese negativní hodnocení? Je to možné, ale… Jaké „ale“?!

***

Musíme k tomu dodat třetí slovo: hřích. List Židům spojuje pokušení s hříchem. Co je hřích? Pokus, pokušení vztáhnout „všechno možné“ k sobě. To je hřích. Nezvládnuté pokušení. Chtěl bych (mnohem, nekonečně) víc. Chtěl bych „všechno možné“. A chci ho strhnout do svého života.

To je řada slov: „Možná“, pokušení (probuzená touha), hřích. „Možná“, možnost, touha, pokus o vztažení všeho možného k sobě.

Vědění (tušení) o „všem možném“, o Víc, o … Bohu – to patří k lidskému životu. Otevřenost. Ale je nebezpečná. Kvůli pokušení k hříchu: pokus vztáhnout všechno možné k sobě. Strhnout na zem, zmocnit se ho, mít je jisté.

K tomu ještě: Nezvládnuté pokušení (ambice, pokus o to zmocnit se všeho možného…) vyvolává pokušení druhých. Nutí je to srovnávat se s vámi. Ten někdo (vy) – by to všechno možné mohl a proč já ne? A nebere mi ho?

Tedy: Sesuvné tíhnutí v lidském životě: možnost, pokušení, hřích. V něm jsme všichni. A strháváme do něj jeden druhého.

***

List Židům spojuje pokušení s hříchem – pro nás. Ale pro Ježíše odmítá. Ve všem nám podobný (i ve vědění o všem možném, o Víc, o Bohu), kromě hříchu. Tedy pro Něj je to tak: „Možná“. Odolání pokušení. Ne hřích. Jak to potom vypadá? Víc o Víc, o všem možném… o Nekonečném, o Bohu. Jeho život, jeho srdce je taky otevřené. Ale jinak s touto otevřeností naloží. Jak? Způsobem, kterému se říká „víra“ nebo „láska“.

Hřích je: vztahuji všechno možné k sobě. Víra, láska je: sebe vztahuji k všemu možnému, k Bohu. Cítíte ten rozdíl?

***

Myšlenka zástupnosti říká: postavil se mezí nás a Boha. Mezi nás a Plnost, nás a „všechno možné“.

Se svým „možná“, v svých ambicích, v své otevřenosti… se natáhneme, a (!) – můžeme se dotknout Jeho, narazit na Něj. A On může zastavit naši cestu (sesuv) do hříchu. Změní tíhnutí života. Obrátí je. Uspokojí srdce. Zabrání pokušení? Hříchu.

Jak jsme mluvili o tom, že nutíme svými ambicemi, svou touhou po všem možném, svým pokušením druhé do stejného, Ježíš ne, On nenutil do hříchu. Naopak. Vytrhoval z něj. U něj může dojít k objevu: Touha (otevřenost), která k lidskému životu patří, nemusí být důvodem hříchu (strháváním „všeho možného“ na sebe), ale důvodem lásky. Člověk nemusí strhávat k sobě (pozornost, všechno…), ale vydat „se vstříc“, sebe dávat, svěřovat… Otevřenost, to „možná“ (o kterém jsme mluvili na začátku), může být znamením přebytku, který se sdílí, je pozváním a důvodem ke sdílení, ne probuzené chtivosti a k strhávání do sebe, na sebe. Záleží na tom, jestli se necháme do sesuvu možnost, pokušení, hřích, strhnout, nebo jestli se přitom dotkneme Ježíše a obrátí se to… To je smysl Květné neděle.


Chtěli bychom znovu potkat Tebe a slyšet Pozvání – pojďte za mnou, a prožít, že to jde…

farář Pavel Jun