Páginas vistas en total

domingo, mayo 10, 2009

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO - AGAPE I

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Filipským 3:20-21

Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Jan 3.19

Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. Jan 12.43

En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20-21

Ésta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Juan 3.19

Preferían recibir honores de los hombres antes que de parte de Dios. Juan 12:43

***
Kdyby tak člověk nemusel přemýšlet - jestli žije dobře nebo špatně. Kdyby si mohl být jist tím, že je správně a přiměřeně.
Pozná se to? Jak? Snad takhle.


***
Vzrušuje vás výpis z listu vlastnictví, smlouva o koupi...? Podle toho, co je tam napsáno? Co tam může být napsáno? cokoli. Dům, věc... cokoli.

Vzrušuje vás jízdenka, letenka?
Jde o to, kam vás slibuje zavést?
Kam? Někam, někam kam chci, kam mě to láká?

Vzrušuje vás občanství?
Jisté, dané patření někam...
Které? To je možné ještě nějaké jiné než máme?

Totiž: Člověk může být vzrušen - zaujat... poután něčím, co má nebo mohl by mít. Známe.
Člověk může být zaujat něčím, co ho láká, zve, tím, kam směřuje.
Nebo tím kam patří.

***
Ještě budeme chvilinku mluvit o dosahu a bude to.
Letadlo má nějaký dosah, dolet, radius...
Myšlenky také mají nějaký dolet...
Srdce taky. Jde o radius našeho srdce. Kam až... kam až intenzivně, s dobrým zaujetím, zájmem (až vzrušením) dokážete myslet, vztahovat se, žít?
Jen k tomu, co můžete mít? Tohle bych tak chtěl.
Jen k tomu, kam se můžete dostat? Tam bych chtěl.
K tomu mě to táhne, k tomu mám sklon, náklonnost.
Nebo k tomu, kam patříte?

O to jde: dobrý životní zájem, touha, naděje, náklonnost, pouto. Kam sahají? A jaké jsou?
Stahují věci, lidi, události k vám?
Nebo stahují vás k něčemu, někomu, někam?
Nebo vás v letu, pádu... v životě zachycují?

***
Další slovo v rámci inventarizace novozákonních motivů je láska, milovat. Dnes jen úvod, první ochutnání, první nadechnutí se toho slova. Hlavní novozákonní slovo pro lásku je: Agape.

V řečtině jsou i jiná slova pro lásku: eros (slyšíte v tom "erotika") - eros, ten se nevyhne vášnivé chtivosti (a s tím nebezpečí (démonského) zkreslení...), filia - to je náklonnost, která vás přitahuje někam, k někomu, k něčemu, ale agape to je... to je nejspíš jako to občanství, které máte v "nebesích".

Agape je: že nestahujete, nevztahujete věci, lidi k sobě.
Ani nepředáváte do něčeho, někam...
Spíš se cítíte vázáni někde jinde a Jiným. Pevně, pokojně.

Může se vám zdát, že v téhle lásce není tolik vzrušení jako v té první, ani slast jako v té druhé, jen spíš tichá, ale je pevná a osvobozující a dává (tichou) radost.

***
Ptali jsme se na začátku: Jak si být jist, že to je v životě správně, že žiji správně?
Podle lásky - agape... Agape je vždycky správně. Může být leccos. Ale co vychází z agape, to je správně.
Agape je v NZ mnohokrát, ale jen třikrát¹ je užito na "necelou lásku", na špatné vzrušení a strhující, svádějící zájem, pouto. A z těch tří nepřiměřených užití vždycky tak, že se na první pohled musí prohlédnout, že to je špatně. A člověk sám od sebe couvne a odvrátí se.
Postavte si vedle sebe tmu a světlo, slávu lidskou a slávu Boží - Milovali víc tmu, milovali víc svět... není o čem mluvit, ne?
"Miluj a dělej, co chceš". (řekl Augustin). Když žijete (nakonec) takhle, když takhle milujete - tak se nespletete (tak nebudete špatně).
"Vzrušení" lásky - agape je tiché, pokojné, prosvětlující, přejné. Nešílíte po věcech, lidech, po něčem... Nestahujete je k sobě. ani do nich nepřepadáváte. A dokonce cítíte, ještě víc, než že někam směřujete. Cítíte, že někam v dobrém patříte!
Kam? Tam.. K Bohu.
Pro Krista Ježíše. S Ním láska vstoupila a vstupuje do našeho života.

Děkujeme za to, že nás zachycuješ a stahuješ k sobě. Takže my to s ničím tolik nemusíme. Že se dokonce můžeme poddat tomu Tvému zachycení nás.
farář Pavel Jun