Páginas vistas en total

domingo, diciembre 06, 2009

NEDĚLNÍ SLOVO - OSPRAVEDLNĚNÍ IV


Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost
Římanům 4:5

Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia.
Romanos 4:5

°°°°°°
Dva způsoby života.
První se dá vyjádřit slovem "aby".
Aby - to znamená... "kvůli". Dělám něco "kvůli" něčemu. to, co dělám teď, dělám proto, abych něčeho dosáhl. Jde se k nějakému cíli.
Žije se účelově. aby...
Odpovídá to životu člověka. Ať chci nebo ne - jdu krok za krokem... k cíli, nebo od cíle k cíli. I když na to zapomínám. I kdyby to bylo jen - přežít tento den.
Je to tak. Ať chci nebo ne - někam jdu.

Druhý způsob života se dá vyjádřit slovem "protože".
Protože - vychází se z daného. Odvolávám se na něco, co se stalo, co je. Co je za mnou. Co se vepsalo do mého života, životopisu, vědomí, svědomí...
Žije se příčinně. Protože...
Je to tak. Ať chci nebo ne - z něčeho vycházím.

°°°°°°
Jak je člověku, když má hodně toho "aby"?
Je to dynamičtější. Aktivnější. Člověk se nevzdává.
Ale je taky víc napětí. Častěji zaťaté zuby. Stálá otázka: Dosáhnu...? Může být dost únavy a nejistoty.

Jak je člověku, když má hodně toho "protože"?
Snad klidněji. Dává to klid, jistotu, vysvětlení, nebo i omluvu... když se opírá o dané.
"Sevřeněji". Ale taky to svazuje. Může to člověka až dusit. Může docela přijít o naději. Méně se může stát, změnit.

Co byste řekli - čeho je dnes víc? "Aby", nebo "protože"?

°°°°°°
Mluvíme o spravedlnosti v Bibli. Jak je to se spravedlností? Má raději "aby" nebo "protože"?

Žiji dobře, abych dosáhl spravedlnosti.
To dává smysl. ale... Počkejme ještě na to druhé.

Žiji spravedlivě, protože, protože co... ? Protože jsem dosáhl ospravedlnění. Překvapivě toto je ještě mnohem víc správně. "Protože"...

Nejhlubší a nejstálejší otázka je: co ještě musím udělat, aby můj život měl cenu a smysl a já mohl být s Tebou...?
Zkušenost s Ježíšem (kř. víry): Nevím "proč" mohu být s Tebou, blízko Tobě... ale vím, že mohu. Vím, že nemusím nic dělat, aby... abych před Tebou "měl cenu", abys chtěl a mohl se mnou být (to je spravedlnost v původním smyslu").
To, z čeho vycházím je Tohle. "Vím, že nemusím nic, abych... (mohl být s ...)" Znamená to vetknutí pevného bodu do života, do srdce, o které se člověk pak už vždycky opírá, z kterého žije.

Žiji ne proto "abych" dosáhl ospravedlnění, (abych získal, dokázal) svou hodnotu a tím právo být tu a s tebou, ale "protože" jsem to právo dostal (v podobě Lásky). To je ospravedlnění v Novém zákoně, "ospravedlnění pouhou vírou", TO JE TO.

Dvěma slovy shrnutí"
Nemusím. Mohu. To by dnes vlastně řeklo hodně lidí, a nebylo by to správně. Je potřebí to doplnit: Nemusím. Proto mohu. Takhle je to celé.

°°°°°°
Vstupujeme do adventu (již jsme vstoupili)... Ještě jednou se zeptám: je v adventu silnější "aby", nebo "protože"?

Mělo by být výlučně "aby"... protože teď jde o budoucnost, o to, co se chystá, co se začíná v budoucnosti rodit. aby přišel Mesiáš, Království Boží. Tak co mám udělat, aby už to bylo. Kudy jít, aby mě to neminulo.

Ale přesto nepřevládne nervozita, napětí, které patří k "aby". Do adventu patří očekávání s jistotou... V tom to je zvláštní a dobrá doba.
A nejlepší doba k pochopení toho, co je ospravedlnění. To dobré s obojího - "aby"a "protože" - se spojuje. "Aby" upíná k cíli... Který je nám ale "daný" (doslova!). Ne že někde před námi je snad lávka, pootevřená brána a já musím dojít a najít ji. Ale jako když (spíš"jako že) na Vás někdo čeká s Láskou (tak...) a jeho náruč je tak široká, že minout nelze a najde si vás když tak. Podle všeho by i pro vás došel.

°°°°°°
To je Tajemství...
"Ať chci nebo ne - někam jdu.
Ať chci nebo ne - z něčeho vycházím"
Obojí může být stejná věc. A vůbec se nemotám dokola.
Potkal jsem a jdu k Potkání. Ví ti, kteří "z Krista věří".

Advent je krásná doba. Očekávání s jistotou, pokojem..

Děkujeme, že strach v našem životě nemusí mít tak silné slovo, protože nejsme na osamělé cestě odněkud někam, ale na cestě od Potkání k Potkání.


bratr farář Pavel Jun