Páginas vistas en total

domingo, enero 31, 2010

NEDĚLNÍ SLOVO - ŽEŃ-COSECHA

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“Matouš 9:35-38

Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. «La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —dijo a sus discípulos—. Rogad, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo.» Mateo 9:35-38

Nejdůležitější otázky života - kde je máte? Schované jako v trtezoru, zasuté jako v spodní zásuvce psacího stolu, nebo jste se je pokusili vyhodit - jako do odpadkového koše?
Kdybychom je teď vysypali na stůl. (Udělejte si to odpoledne doma, v soukromí, které se k tomu hodí!).
Které otázky by tam byly?
Měla by se mezi nimi objevit tahle: "K čemu to je (bylo) - nakonec...?
Byla by celá zaprášená, dnes se nevytahuje na světlo, protože - si s tou otázkou nevíme rady: co já mohu vědět, k čemu (to je) nakonec... a nikdo mi to neřekne. Ale čas, jak ho prožíváme, (jako řeku, co nás unáší), vyvolává tuhle otázku: k čemu (nás nese)...

°°°°°°

"Nakonec..." Když slovo "konec" má většinou pachuť - pachuť smutku. Konec... to přece znamená, že něco končí, ztratí se, zmizí...

Zní slovo "konec" někdy dobře? Kdy?
Když skončí něco špatného. "Konec války, pobytu v nemocnici".
Nebo když po konci (ať už něčeho špatného nebo ne...) začne něco nového. "Konec školy".

Ale ta otázka "K čemu to je (bylo) nakonec...", ta chce víc. Aby se hodila ke "konci", aby začala dávat smysl, abychom ji mohli přijmout, to by ale "konec" musel mít ještě jiný dobrý smysl (než jen "konec něčeho špatného" nebo "konec, který je taky začátek nového").

°°°°°°
O tom mluvil Ježíš také víckrát: mluvil o žni.
Když se řekne žeň - to je taky konecx růstu obilí.
Začátek něčeho nového... to není. Je to opravdu konec. Ale jak! Jak konec! Obilí se sveze do stodol, k tomu bylo, to je tak zvláštně dobrá chvíle...
Konec může být ještě jinak, než uzavření něčeho, zrození jiného. Může být také jako shrnutí a naplnění.
Svezení do stodol.
Dojde k tomu, stane se to, k čemu to všechno bylo. (Po tom se ptala naše otázka "K čemu to všechno je (bylo...)"? A zpětně tak dostane smysl - skoro všechno.

°°°°°°
Pokoušíme se najít první Ježíšova kázání, ta nejpůvodnější.
Zjišťujeme: Ježíš říkal "teď" a to se zvláštním důrazem a kvalifikuje přitom čas. Dnes už potřetí:
Poprvé to bylo vyhlášení "léta milostivého": děje se osvobození (od všeho zotročujícího).
Posledně to byla "svatba": chystá se slavnost vzájemné radosti (největší radosti, co je).
Dnes je to "žeň": doba naplnění. Čas, jak ho známe, přestane klást otázku po smyslu.

°°°°°°
(Konec je pak také jako rozhodnutí). Žeň v starozákonní souvislosti byla obrazem pro Konečný, rozhodující soud. Obilí se nakonec sklidí do stodol. Plevy se spálí. Takhle to třeba říkal lidem Jan Křtitel. Bylo to varování: hrozí vám, že budete jako plevy. Co s tím uděláte? Jak "zkultivujete" svůj život, co uděláte s ovocem svého života?

Ježíš říkal totéž, ale bylo to docela jinak. Nebylo tam varování. Ježíš o žni mluvil takhle: jde se na pole a sklízí se to dobré. Tedy: to, co Bohu stojí za to sklidit. A vy za to stojíte! Vzít z proudu, z řeky času "k sobě". Tenhle svět stojí za sklizeň, vy také. Tohle dává Ježíš lidem najevo.
Nenapadlo by mě, že "soud" může mít takhle pozitivní smysl. Že mě někdo hledá a "chce sebrat". Ne odsoudit.

°°°°°°
Ta otázka: "k čemu to bylo nakonec" - dostává odpověď: žeň... Bůh vás posbírá, jako obilí do stodoly. Ne, přesněji: už začal sbírat. Jste jako obilí na cestě do Boží stodoly... To je Věc!
Možná, že až když tohle člověku dojde (když to člověk připustí), přestane být plevou.
Chodíte, se sem o tom ujistit.

Děkujeme za to, že zhodnocení našeho života nezůstalo jen na nás, není jen rámci našeho života. Že se děje Tebou.
bratr farář Pavel Jun