Páginas vistas en total

domingo, marzo 07, 2010

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO; SVĚTLO III - LUZ III

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5.14-16

»Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Mateo 5:14-16


Potřetí čteme Ježíšovo podobenství o světle, které se neskrývá. Dnes v souvislosti Matoušovo evangelia.

°°°°°°
Nejprve bychom mohli mluvit o expanzi, ofenzívě. Dovedeme si ji představit v různých podobách. Vojensky, politicky, reklamou a všelijak jinak osobně. O co při ní jde? O rozpínavost. Snahu dobýt další území.

Jak může vypadat? Běžná strategie bývá: Nejprve připravit území. Třeba bombardováním. Vyvolat strach. Najít opěrné body a rozbít je. Nakonec dobýt frontálním útokem.

Otázka je: kdo je vlastně "za tím", za tou ofenzívou. Kdo vysílá letadla, tanky, informace? Kdo chce dobýt, ovládnout území? A co to bude znamenat?
A čeká se dá, že ofenzíva, expanze vyvolá protitlak nebo partyzánskou válku. Kontrolní otázka: Co je opakem expanze? Defenzíva, ústup?

°°°°°°
Čteme potřetí Ježíšovo podobenství o světle, které se nezháší, neskrývá. Je to slovo také pro učedníky. A mluví o misii. Věc Boží, Božího království, Kristova - má jít dál.
Jak může misie vypadat? Neznamená to nutně expanzi a ofenzívu?

Představte si to jako slovo pro nás. Máme prosadit Krista v Čáslavi - dobýt území Čáslavi pro Ježíše Krista?
Jak to udělat? Strategií běžné expanze? Najít slabá místa? (Přiznám se, že mě láká v diskusích o víře ukázat na slabá místa světa bez Krista...) Najít opěrné body a ukázat jak jsou vratké. A pak jak? Frontálně nebo infiltrací? Jsou zkušenosti s misií charismatiků (ti vyhlašovali Kristovu ofenzívu na pěší zóně, ve stanu na náměstí...) a katolickou (ti zase spíš pragmaticky přes místní politiku). není divu, že zkušenosti s misií rozhodně nejsou nejlepší. Jaká by měla být evangelická misie?

°°°°°°
Matouš 5:15-16 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Nedostali jste z toho závrať? Čekali byste expanzi, tlak, útok, a ono spíš to má "zpětný chod". Nemá dojít k okupaci krajiny a lidí v ní, ale mají se strhnout - do toho (zpětného) usuzování: dobré skutky... Bohu sláva. Misie jinak. Žádná expanze (která nutně budí podezření, vyvolává protitlak nebo partyzánskou válku). Strhnout k zpětnému usuzování - na Boha. To je misie podle Krista. (Takhle to dělal On). Tak se vytvoří zvláštní proud, který - svět jako opuštěnou kru nese zpět a vrací, donese k Bohu.

To je "výsledek a smysl misie" - objevuje se odkaz na Boha, vzniká souvislost s Ním.
Pomoci objevit vazbu - k Bohu. To je smysl misie a taky její "chod". Lidé by to mohli přes nás... Může se objevit otázka "kdo je za tím (vším)?" a nemusí být podezřívavá (jak ji lidé dávají) ale užaslá, důvěřivá, radostná! Může se Takhle začít u-suzovat na boha. Jak, v jaké podobě se to může dít - o tom bychom měli mnohem víc přemýšlet a mluvit. V podobě lásky (láska je ten zpětný odkaz...). V tajemství lidí, kteří uchovají pokoj navzdory tomu, co se kolem nich a s nimi děje... V transparentnosti - k tomu, Kdo nás přesahuje. jde o to: nežít na vlastní účet, podle vlastních plánů, na vlastním písku, z vlastního výhledu, jako když se začíná a končí u mě... Aby byl v našem životě zřetelný přesah odkazující na Boha!

Misie se má dít takhle: dojde k dobrovolném, užaslému usouzewní lidí i kvůli nám na Boha. O to proto jde: být transparentní pro Něj. (Jako byl Kristus!) A lidé se nemusí bát, ustupovat, nezakopávají se do zákopů, ale "chválí". Říkají: tak takhle to je (!) a je to dobře. Stane se to s nimi taky - budou transparentní pro Boha. A všechno se začne sbíhat.
Víra je zpětné usouzení na Boha. Bohu patří všechno. Je to jeho stvoření. Nic z toho nemá "vyčnívat" (nic z toho nemá smysl ani bytí "samo pro sebe") ani vypadnout.

Nakonec: Míváme pochyby o smyslu našeho jednání - dobrého nebo ne. Není jedno co dělám? Tady dostává naše jednání a celá existence nejvyšší smysl, dosah a hodnotu, jaká by koho mohla napadnout. Odkazovat na Boha... Patřit k Tomu Všemu.

Docela nakonec kontrolní otázka: Království Boží a jeho misie je opakem expanze. Ale není to defezíva. Co je to?

Děkujeme za tajemství Tvé lásky.

bratr farář Pavel Jun