Páginas vistas en total

sábado, abril 03, 2010

CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE - VELIKONOCE 2010; LECTURA NACIONAL DE LA BIBLIA - SEMANA SANTA 2010

Na Velký pátek 2. dubna 2010 proběhlo na náměstí v Třemošnici místní čtení Bible, v rámci akce „Celonárodní čtení Bible 2010“.
Čtení jsme zahájili krátce po půl šesté večer čtením z Matoušova Evangelia v překladu Bible 21. století. V této chvíli náš tým čítal pouhé dva členy: Michala Vejvodu a Václava Homolku. Četli jsme ve velmi improvizovaných podmínkách, bez ozvučení.
V průběhu času se u nás vystřídalo několik posluchačů, z nichž jsme některé obdarovali Novými zákony, byli jsme foceni dopisovatelem Chrudimského deníku a z povzdálí nás po očku průběžně sledovalo několik skupinek mládeže a kolemjdoucích.
Po osmé hodině se k nám připojil bratr Ing. Pavel Starý, který četl z Českého ekumenického překladu a a vyjma asi půlhodinové přestávky s námi vytrval až do konce.
Okolo desáté hodiny se k nám připojila sestra Ena Homolková, jejímž čtením ze španělského překladu Písma jsme celou akci ukončili.
Vzhledem k malému počtu členů týmu a nočnímu chladu jsme byli dosti vyčerpaní a vymrzlí, skončili jsme tedy o něco dříve než jsme původně plánovali, krátce po 23. hodině, namísto původně plánované půlnoci (do které jsme měli akci povolenu). Náměstí v tu dobu ostatně už bylo takřka liduprázdné.
Četli jsme tedy ze tří různých překladů a ve dvou jazycích a společnými silami se nám za necelých šest hodin povedlo přečíst Matoušovo a Markovo Evangelium a půl Evangelia Lukášova.
Obzvlášť je nutno ocenit výkon br. Homolky, který byl už na počátku akce silně nastuzený, stejně jako jeho manželka. Přes naše prochladnutí a vyčerpání jsme, mohu-li mluvit za celý tým, byli rádi, že se tato akce uskutečnila, že jsme mohli být spolu a číst Boží slovo. Jistě existuje velká naděje, aby se napřesrok tato akce konala znovu minimálně ve stejné sestavě.
Za tým Michal Vejvoda, koordinátor místního čtení Bible v Třemošnici.

Michal Vejvoda - organizátor akce v Třemošnici

Pavel Starý

Václav Homolka

Jens Kosmas s manželkou Gracie Maria Kosmas nás přijeli krátkou návštěvou podpořit v celonárodním čtení Bible.

Jean Kosmas, Gracia Maria, Enalba Perez a Oscar Emilio v Třemošnici během čtení Bible.

Enalba Perez de Homolka y Pablo Starý leyendo evangelio de Lucas en la plaza de Třemošnice aproximamente a las 11.P.M.


miércoles, marzo 31, 2010

Porque fuiste creado a mi imagen...

Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!
Salmos 139:13-14

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.
Žalm 139.13-14Oscar Emilio, Enalba Luz, Consuelo

Consuelo y Ena

CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE - VELIKONOCE 2010

TŘEMOŠNICE
Pátek 02.04.2010 od 17.30 hod. do 24.00 hod.
Koordinátor: Michal Vejvoda
Email: xvejvodam@seznam.cz
Mobil: 604449190
Místo: Třemošnice, náměstí.


http://www.bible21.cz/nonstop_cteni/mesta

domingo, marzo 28, 2010

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO


12. Králův vjezd

Čáslav 23.3.2010

Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech!“ Marek 11:8-10

Muchos tendieron sus mantos sobre el camino; otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás, gritaban: —¡Hosanna! —¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! —¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! —¡Hosanna en las alturas! Marcos 11:8-10
°°°°°°
Když se řekne - pokažený, rozbitý, co vás napadne? Mám tu pár rozbitých věcí. Ovladač. rozbitou skleničku. Špinavou vodu. Plesnivé jídlo.
Když se něco pokazí, co s tím? Spravit, opravit. Napravit. Jak se dívám na ten ovladač - tam vlastně chybí bakterie, takže tohle už jsem spravil. Co ta sklenička? Dá se slepit? Špinavá voda. Dala by se třeba filtrem vyčistit? Plíseň na jídle. Proroste. Co s tím, vyhodit? K ničemu to nebude.
°°°°°°
S lidmi, mezi lidmi, tak vůbec v životě se to taky může pokazit. Jak? Všelijak. Takhle. To je taková dětská hra na "mafiány". V jednom městečku se objeví mafiáni. A pokazí se to. Objeví se nedůvěra, obviňování, strach, lstivost, mrzutost, podezření... Najednou je vidět, jak každý myslí jen na sebe a sleduje vlastní cíle.
Jsou tu mafiáni. Všude jsou. Máme každý v sobě něco mafiánského. Co chce jít bezohledně a lstivě za svým. Něco, co nám kazí výhled, srdce, duši. Říká nám - jde jen o to tvoje. a vyvolává všelijaké podezření o druhých.
Co s touhle soběstředností, znamená to nakonec neštěstí ("má čekárna je plná velmi sobeckých a velmi nešťastných lidí", říkal mi jeden psycholog) a beznaděj. Špatně se to léčí. Musíte moc chtít. Lékem vůbec není, že dosáhnete svého cíle. Strhne to i ty, kteří se k tomu jen připletou. Co pak s tím? Jak opravit lidské vztahy, lidské srdce, duši...? Když se v nich, na nich něco zkazí - nedůvěrou, podezřením, sobectvím. To je ještě horší než s tou plísní na jídle. Nedá se vyměnit součástka, nedá se přefiltrovat, nedá se vydělit jeden člověk....
°°°°°°
Je květná neděle, čte se oddíl o Ježíšovi vjíždějícím do Jeruzaléma.
Co se tam děje? Lidé volají "Hosanna, to je: smiluj se Pane" a říkají mu "požehnaný" a něco o "přicházejícím království". Vypadá to, že si od Něj slibují (to, o čem mluvíme) napravení. Co na Ježíšovi probouzí takovou naději?
To "opravování" zkaženého v lidském životě a mezi lidmi víc - není to nakonec boj?
Protože to není jako slepit rozbitou skleničku, přefiltrovat vodu, jsou síly a moci, které působí rozkladně. Těžko se identifikují. Vyvolá se podezření, hněv, strach... a ono to pokračuje dál. Jak to zastavit Už se ani neví, čím to začalo. Napravování zkaženého je pro člověka jako boj, válka. Vymýtit mafiány. Ale... stačí to?
°°°°°°
Je květná neděle, čte se oddíl o Ježíšovi vjíždějícím do Jeruzaléma. Nejede náhodou bojovat proti zlým silám? Co na Ježíšovi probouzí takovou naději?
Vypadá jako ten, kdo má Moc (jít do boje), jako král - nebo nevypadá? Dívali jsme se s dětmi včera na víc obrázků Vjezdu... Jak vám to připadalo? Je to král nebo není? (Porazí to zlé?).
Lidí tam bylo sice hodně, jako při státnické návštěvě. Na Ježíšovi byla vidět svrchovanost.
Ale osel je zvíře neválečné. (Válečník by přijel na koni). A ta Ježíšova svrchovanost je zvláštní, tichá, pokojná... Jak se tedy bojuje proti zlému? aby se člověk nestal taky mafiánem. V boji člověk musí mít Moc. Ale mít Moc je Nebezpečné. Všichni, kdo dostanou moc a pustí se do boje se zlým, si zadají - zdá se.
Na Ježíšovi byla vidět svrchovanost - a byla to svrchovanost pokoje... (Ne Sebedůvěry, vítězoslávy, úspěchu, "charismatu"...). Svrchovanost z naprosté Důvěry (k Bohu). A z toho ta naděje: Tenhle může napravit pokažené...
Lidé u Ježíše prožili: Vstoupil do situace "mezi", zloba a nedůvěra se do něj zatnuly... ale "vylomily si zuby", netriumfovaly. Nestrhly ho do svého boje.
Nedostaly ho na svou stranu.
Ježíš má Moc Jinak. O tom budeme mluvit celé velikonoce. to je Jediná naděje na proměnu toho pokaženého v našem životě.
U Něj se probouzí Důvěra a v spojení s tím zájem o druhé (nejen o sebe, spíš dokonce zapomenutí na sebe sama). Důvěra a zájem o druhé (osvobození od zájmu o sebe)... to jsou hlavní "doprovodné jevy" napravování toho pokaženého v našem životě (víte to?). Hosanna.
Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově, požehnáno buď Tvoje přicházející království.
bratr farář Pavel Jun