Páginas vistas en total

domingo, abril 18, 2010

DOMINGO DULCE

Después de iglesia disfrutamos de ricos dulces en Čáslav, esperando salida de tren para nuestra casa en Žleby.

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

16. pozvání - svolání

Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“ Marek 3:34-35

Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: —Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:34-35

Kolotoč a vír.
Nerozumím tomu. Pohyb,který vypadá stejně - kolotoč nebo vír (pohyb v kruhu) - má docela jiné účinky. Jednou vynáší ze středu a odnáší dál a dál. Podruhé do středu stahuje. Čím to je?

Dvojí tendence v životě.
Jedna: Od. rozlétá se to všechno, dál a dál - dál od středu... taky do všech stran a přitom od sebe navzájem. Jak to je na kolotoči - kde to zachraňují jen řetízky sedaček, aby se to nerozlétlo docela. Nebo jako s tím přístrojem, co vyhazuje střelcům na střelnici asfaltové holuby.

Druhá: k. Slétá se to všechno. Všechno je to stahováno k... do středu. Přitom blíž a blíž k sobě navzájem. Jako ve víru. Všechno se stěsnává.

Dvojí tendence v životě - od (středu a všeho); k (středu a všemu).
První pohyb si umíte dobře představit. A ten druhý pohyb - do středu, souběh...?
Jak si připadáte v životě? Jako na kolotoči nebo ve víru?

První tendence (rozlétání) je dnes přirozená, prý v dějinách se nikdy nežilo takhle "individualisticky"... Život jako závratný osamělý let, který nikdo nemusí a nemá rušit, omezovat, nikdo do něj nevstupuje, jsem nakonec jen já - a vesmír.
rozlétá se to - až až... co? Až se to o samotě někde ztratí, někam to spadne, někde se to roztříští.

Druhá tendence (slétání) je - jaká? Jaký je pocit, že jste snášeni na jedno místo? Vzpíráte se tomu? Máte strach? Strach z blízkosti - tělesnosti? A taky jestli nebudeme pohlceni?

°°°°°°
Mluvíme o tom, co se dělo kolem Ježíše, hledáme v evangeliích jeho první kázání v podobě obrazných slov.
Posledně jsme narazili na obrazné slovo Pozvání. A zůstala otázka - k čemu. Co znamená to pozvání?
Svolání.
Ježíšovo pozvání je svolání, svolávání - na jedno místo, do jednoho času (do naplnění času). Do Božího Království.
To je zřetelně ta druhá tendence, Ta je pro celý svět ba vesmír zásadní. Nemá se všechno rozletět, nerozlétá se to všechno, jak si to letí po svém, neztrácí se to v prázdném prostoru v odcizení, studené samotě.
Navazuje se na starozákoní starou naději: svoláni budou všichni, všechny národy a bude Soud (odvanutí mlhy, která nás oddělovala) a Hostina - bezpečné a důvěřivé bytí.
Ta tendence "s-" slétnutí, sejítí... neznamená pohlcenost a ztrátu sebe sama. ale potkání. Nalezení - nejen sebe v tváři druhých, ale tváří druhých (nejsou mi jen zrcadlem, jsou skuteční).
°°°°°°
Až budete zase slyšet hlas (lákající, ukřičený jako u kolotoče nebo i našeptávající) - pojď, je tu místo jen pro sebe, poletíš si, po svém, svůj let, svobodný a svobodnější - druzí ti stejně nedali, cos chtěl, vlastně ti ukřivdili, nevěří ti, nedokáží tě ocenit, tak se jim prostě vyhneš, máš svůj projekt, budeš realizovat jen svůj let, všichni budou jen zírat... tak to si dávejte hrozně pozor!
To je ďábel, diabolos, přesně přeloženo:
rozdělující, rozptylující.
Snadno se mu navazuje na naši pýchu (kdo je tak jedinečný jako já), hořkost a hněv (co mi druzí mohli a měli dát, třeba uznání nebo lásku... a nedali), na naši naivitu (proč bych nemohl jenom po svém)... na naši soběstřednost. Pozor na to, na něj!
°°°°°°
Na co by mohl navazovat ten druhý pohyb? který byl dávno tušený a stal se naprosto zřejmý (hmatatelný) v Ježíšovi.
Na zvědavost a touhu. Uraženě odejít po svém nebo ustrašeně utéci je přece mnohem méně, než být při Tom. Co by To mohlo být? Co by se mělo, mohlo stát, objevit? Představte si zástup, jak se v zvědavosti sbíhá, začíná tísnit. slavnostní atmosféra... (Máme v sobě takovou zvědavost a touhu. Ne Nic, ale Cosi... by mělo být Nakonec. Co by to mohlo být?).
Ještě mnohem víc pohyb sbíhání navazuje na důvěru, která otvírá opravdu závratnou Možnost svěření sebe sama. Ta se Ježíšem potvrzuje jako pravdivá. Chytit se toho...
Děkujeme za to, že jsi nás svedl až sem, dohromady - a chceme blíž a blíž - až k tobě, v Tobě najít sebe i druhé.
bratr farář Pavel Jun