Páginas vistas en total

domingo, abril 25, 2010

17. učitel

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Marek 6:34

Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34

Čteme Ježíšova podobenství, zatím "jen" obrazná slova, dopátráváme se jimi k tomu, co se dělo kolem Ježíše v naději, že to znovu zasáhne i nás.
Další je obrazné slovo o učiteli a žácích. Takže to, co se děje kolem Ježíše je "učení"? Není to málo...?


°°°°°°
Na BH jsme mluvili víc o tom, co znamená "učit" v Bibli. Teď si můžeme dovolit luxus ptát se, co obrazné slovo o učiteli znamená pro nás dnes.
Ono se řekne "učit"... Učitelé to dnes mají opravdu těžké. Co mohou, co mají naučit?
K informacím má být volný přístup, mají "někde viset". Na nástěnce, na internetu. Nikdo mě tedy nemusí nic učit. Ostatně na pravdu nikdo dnes nemá patent. Na všechno si mohu a musím přijít nakonec sám. (Opravdu to tak žáci mají, mluvil jsem s víc učiteli...)
Vytušíte za tím trochu vzdoru: k realitě, pravdivosti, soustavnosti, k námaze, autoritám. Taky je v tom trochu pocitu svobody: nemusím..., když budu něco chtít vědět, naučit se, a potřebovat, tak si to někde najdu.
Učitelé to mají těžké, učení není v kursu.
Ostatně: Jaké informace potřebujete? K čemu potřebujete informace vlastně? Na cestě životem, někdy... aby se člověk vyznal?
°°°°°°
Informaci si najdu sám... Musíte někdy na informaci čekat? Až vám ji někdo řekne? Přiznáte to? Jaké to je? Nic moc. Někdy to je jako čekání na ortel.
Kdy musím takhle čekat? Jakou informaci si nenajdu sám, ale musí mi ji někdo říci?
Když jde o informaci o Tobě. Jak to máš, jak to se mnou máš? Nevím to, dokud mi to neřekneš, nedáš zřetelně najevo, dokud mě to nenaučíš.
Všimli jste si, že takovou informaci od druhého zřídka dostaneme? Nebo jen frázemi. Je mezi námi dost odstupu, kličkování, uhýbající oči, vyhýbání se, neprůhledná tvář.
Přitom informace - jak to se mnou máš, je pro mě moc důležitá. Vytvoří vztah, mohu ti důvěřovat, mít tě rád. Ty musíš učit o sobě. Ta informace není volně přístupná (facebook ji nepojme a neudrží!), nedostanu se k ní sám, nedostanu se k ní, dokud mi to nedáš najevo. Proč bys to dělal? Z lásky. Že chceš mít se mnou něco společného, společný příběh.
°°°°°°
Kdy ještě musím na informaci čekat, kdy se musím učit? Když jde o "informaci" o mně!
Žiji sice sám se sebou každou vteřinu svého života, ale někdy-často nevím... Lstivé je moje srdce i mysl. Klamou mě často, přistihl jsem je, jsou to lháři a podvodníci. Když jde o mě-jak se mám něco dovědět? Kdybych na to musel a mohl přijít sám, tak... Tak pak jen odrazem, v zrcadle... Odrazem v hladině jezera. Bude se mi můj obraz líbit, (budu trvat na tom, že je krásný)? Pak se jmenuji Narcis. Nebude? Pak... pak stačí, že už se tam nikdy nepodívám?
Jak se dovím něco o sobě, pravdu, opravdu? To mi musí někdo říci. V mé nejistotě a samotě podepřít.
O mně mi někdo musí říci, někdo mě musí učit... Máte z toho strach? Koho byste nechali říci informaci, pravdu o sobě? A nečekali byste na to jako na ortel...
To by vás někdo musel mít hodně rád!
Tak: O sobě se také musím učit. To právo by mohl mít jen někdo, kdo by mě měl rád.
Tedy: I když tolik informací je dostupných... O sobě mě musíš učit Ty. O mně mě taky musíš učit Ty.
°°°°°°
A o budoucnosti - kdo by mohl učit?... To by musel být někdo, komu ona patří, někdo, kdo do ní patří. Kdo tam patří?
°°°°°°
Není odvaha říkat, učit ani to první, ani to druhé a žádná kompetence říkat to třetí.
To je pozoruhodná Věc Ježíšova příběhu: lidé z něj vyrozuměli: Bůh nám dává informaci o sobě i o nás a o budoucnosti. Bůh tu odvahu a kompetenci má. To je to, co se dělo s Ježíšem. Ježíš vám "vemlouvá" Boží lásku do života. Do vaší nejistoty. Samoty a namluvených iluzí. Do vašich zoufalých pokusů najít svůj krásný obraz na hladině jezera. Do vaší nejistoty ohledně druhých lidí - a Jeho samotného a budoucnosti.
Sami na to nepřijdete. To nanejvýš zůstaneme Narcisem oklamaným sebou samým, bez zájmu o jiné. K takovéto "informaci" totiž rozhodně není "volný přístup", musí se "stát", začít dít, jen jako příběh se prokáže jako pravdivá a může se prožít. Není tak laciná, aby visela kde možně... to bychom jí nemohli věřit, ovšem.
Zkušenost s Ježíšem: Bůh nám dává "informaci" o sobě, nás a budoucnosti. Touto "informací" (jejíž šifra je "Království Boží") se zpevní rozvlněný svět (in-forma - přivedení do pevné formy). Může se stát soudem, když nebudeme poslouchat...
Tedy: Ježíš je také "učitel", jeho příběh je "informace" Lásky o Bohu, o vás, o budoucnosti. Ptáte se - jakou má kompetenci, autoritu...? Autoritu toho, kterému patří budoucnost. (To je smysl vyznání vzkříšení).
Děkujeme za to, že nemusíme nedbat na Tebe, druhé, budoucnost i sebe.
bratr farář Pavel Jun