Páginas vistas en total

domingo, mayo 02, 2010


19. rybář
Čáslav 02.05.2010

Marek 1:17-18 Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním.

«Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.» Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Marcos 1:17-18

°°°°°°
Když uslyšíte příkaz: "pojď..." - jaké to je?
Může to říci policie, když mě zatkne. "tak, pane, pojďte se mnou..."
Měl by to říkat někdo k tomu oprávněný (musí mít totiž autoritu, moc nebo je reprezentovat) a já v tu chvíli přijdu o svobodu (i kdyby to bylo jen na chvíli).
Ono se to "pojď" dá říci také jako pozvání. Třeba: "Pojď dál..."
Příkaz nebo pozvání? Je mezi tím rozdíl? Je.
Naprostý rozdíl? Naprostý ne. Pozvání sice mohu odmítnout, ale je v něm také kus autority a moci... Někdo mi vstupuje (z jakého titulu?) do cesty a poutá mě, zavazuje, zkouší měnit její běh. Znamená to omezení. Jsem na návštěvě, tedy "v cizím", nebudu si dávat nohy na stůl, nemohu, co mě napadne... prostě přijdu o kus svobody.
Slyšet "Pojď..." - jaké to je? Nelehké, nesnadné. Není jen tak uznat autoritu, právo někoho na něco z mého života. Nechci, aby mě někdo směroval, vedl, vymezoval mi cestu, prostor. Protože Já chci mít navrch ve svém životě. Dělat co chci já a ne co chce někdo jiný.
°°°°°°
Náš model (způsob) života totiž je: cesta, která se občas zkříží s jinými.
Zdá se mi, že jsem výlučný vlastník, autor a režisér své cesty (života).
Jaká je vaše cesta života - jak žijete? Taky trochu těkavě - jakoby člověk o nějaké možnosti nechtěl přijít, ještě by lecjakou chtěl zkusit. A pořád dál a dál. co hledáme? Občas se naše cesty zkříží s cestou jiných. Jaké to je - víte. O tpm jsme teď mluvili. Když se ke mně něco dostane s Mocí, s autoritou, s nárokem, ("Pojď"), tak to vyvolá trochu strach. Mohl by to být zářez do cesty života. Mohl by vázat, omezit, něco chtít.
Ale protože možností, kudy svou cestu povedu je dnes tolik - mohu se docela úspěšně křížení cest vyhýbat.
°°°°°°
Ježíš Petrovi zkřížil cestu. Pozváním a Příkazem. Petr od Něj uslyšel "Pojď". A "budete rybáři lidí".
K nám to doléhá už z hrozné dálky, je pro nás nelehké - to slyšet a také potiché... Co to znamená a jak by se nás to mohlo týkat? Tohle:
°°°°°°
Jak jsme mluvili o své vlastní cestě a svém "panství" na ní, a občasném zkřížení cest, nemluvili jsme o zvláštní zkušenosti, která k tom patří. Zkřížení cest, může znamenat setkání na jednom místě a v jednom čase, což může být chvíle napětí, sporu a bolesti, ale také to může být extatická zkušenost. Může se stát, že objevím, že Já a Ty chceme vlastně totéž. Moje a Tvoje "věc" jsou totéž!
A ještě mnohem víc: dokonce se může stát, že objevím - že nejen, že chceme totéž, ale že Ty chceš mě a Já chci Tebe. (Nejen, že chceme stejnou věc).
°°°°°°
To je zkušenost s Ježíšem - to už tušíme z obrazných slov (pozvání na hostinu, svatba, žeň...), která jsme od Něj četli: Věc Boží a věc vašeho života jsou jedno.
A ještě víc: To je "informace", zjištění, které se otevřelo s Ježíšem: Bůh chce vás, to říkal Ježíš znovu a znovu a byl to tak krásný nápad, taková možnost... A vy vlastně chcete jeho. Stejně jste hledali Jeho - ta nenasytnost, neustálé hledání to prozrazuje... (Jak jsme mluvili o životě a co s ním... tak to je za vším: hledám Boha, naplnění všech Dobrých možností, Dobré bez konce...)
Bůh vás hledá. A vy jste hledali jeho. Chce vás a vy chcete jeho. To je objev, interpretace života, která snad byla tušená a toužená, ale najednou byla tady, v jednom člověku, příběhu, v Ježíšovi jasná, zřetelná. A všechno tak krásně do sebe zapadne...
°°°°°°
A pak je rozumět dnešnímu obraznému slovu o rybářích lidí...
Bůh pošle rybáře lidí - to byla stará naděje, starý (prorocký) obraz pro to, o čem jsme mluvili: Bůh s tím začne, dá lidem najevo: "chci vás". A oni objeví, že chtěli, hledali Jeho.
Vy, kteří jste potkali Ježíše, jste vytušili tohle: Bůh chce vás a vy chcete jeho.
A s tím dostáváte tento úkol - otevírat lidem oči pro Tuto Situaci. Ukázat ji jako výchozí situaci celého světa. Dostáváte pověření a autoritu k tomu.
Vy jste právě mezi Bohem a lidmi, v tom místě (pro) potkání, to je Ohromná výsada pro křesťany. Budete lidem prostředkovat, že lidský úděl nemusí být osamnělá cesta nekonečného nenasyceného hledání. A že je víc než občasné potkání a nalezení společné věci s někým.
Máte společnou věc s Bohem: Život, svět.
Ještě Víc: Bůh chce vás a vy chcete jeho.
Prostředkujete, interpretujete lidem tuhle závratnou zkušenost. A tak můžete a musíte také říkat to "pojď". Rybáři lidí - to jsou ti, kteří budou pracovat na hranicích mezi Královstvím božím a naším světem. Orientovat je. (Jako lošd do přístavu). Směrovat k potkání. K objevu, který zná láska: já chci tebe, ty chceš mě. Takhle to máte s bohem, s tímhle světem, se vším ve vašem životě.
Děkujeme za možnost žít život "vstříc". Žít život jako sdílení se.
bratr farář Pavel Jun