Páginas vistas en total

domingo, mayo 09, 2010

NEDĚLNÍ SLOVO-PALABRA DEL DOMINGO

20.stavitel, stavba, chrám
9.5.2010

Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili: „Slyšeli jsme ho říkat: Já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný.“ Ale ani zde se jejich svědectví neshodovala. Marek 14:57-59

Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él: —Nosotros le oímos decir: “Destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro, no hecho por hombres.” Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Marcos 14:57-59
°°°°°°
Topografie je moc důležitá. Místopis.
Moc cestujeme a moc jsme zahleděni do sebe sama - takže nám to vždycky nedochází. Ale každé místo má svůj (nějaký, zvláštní, určitý) význam a dává (nějaký, zvláštní, určitý) význam tomu, kdo na něm je. (Každé místo je nějak kvalifikované a nějak kvalifikuje toho, kdo na něm je).
Př.: Místo na přídi lodi plující k Americe. Místo výhledu. Když na něm stojím, jsem poutník do Nové země. Plný nadějí a očekávání.
Tamten roh na náměstí je místo setkání. Domluvili jsme se, že se tam potkáme. Vím, že tam směřuješ taky. Je to místo smluvené k potkání. To místo mě kvalifikuje jako toho, kterého jsi chtěl potkat.
Je místo, kam patříme my spolu. Domov. Tam přestávám být cizincem.
Trochu to zapomínáme už. Ale mělo by se rozlišovat mezi různými místy. Mají různý význam. Propůjčují člověku, který na nich je - zvláštní specifický význam.
°°°°°°
Které místo je na světě nejdůležitější?
Skoro se na to zapomnělo, ale mělo by to být tohle místo: místo, kde se potkala země s nebem. Kde se "nebe" dotklo země a "ocejchovalo ji". Kde člověk (se nadechl hlubokým, nekonečným Dechem, vytušil, že ... ). Prostě místo potkání Boha.
Místa, kde se tohle prožilo, se kdysi označovalo - jako místa svatá. Velkým kamenem. Totemem. Nebo se kvůli tomu, na znamení toho stavěl chrám. A k tomu účelu. Proto lidé do chrámu chodili a chodí... Aby prožili tu "nebeskou kvalifikaci sebe sama".
Co to je? Jak se tu vlastně kvalifikuje člověk? Když tam jsem na tom místě, kde se potkal ( a potkává) Bůh, co to se mnou udělá?
Odhaduji, že bych se mohl stát příliš nepatrný, malý...
Musím tam totiž zjistit, že vůbec nejsem nositel nebe (jak mě to občas předtím napadlo).
Asi bych dostal závrať. Sevřen ze všech stran. Tázán ze všech stran. Tažen do všech stran. Ale taky to může být něco nesrovnatelné, krásného. "Dotkne se vás přemíra skutečného bytí". "Studně nepřevážená".
Být kvalifikován místem potkání s Bohem, to může být něco hrozného i krásného. Co chci a čeho se bojím.
°°°°°°
Mluvíme po nedělích o tom, co se dělo kolem Ježíše a může se dít v souvislosti s námi dál.
Tohle to je: Ježíš je ten, jehož přítomnost kvalifikuje každé místo jako místo potkání s Bohem.
Vlastně: i lidé mohou dávat význam různým místům!
Ježíšova přítomnost kvalifikuje každé místo jako místo potkání s Bohem. Ta kvalifikace místa ale nezůstala vázána na nějaké místo v krajině (na břeh Genezaretského jezera, na Kafarnaum...), ale zůstávala vázána na Něj. Kde je On - tak tam se děje tohle. Potkání s Bohem. "Pohyblivý chrám v jedné osobě".
Jaké to bylo - to znáte. Lidé, které Ježíše potkávali, byli přitom kvalifikováni odpuštěním. A jako s láskou hledání. Jako zvaní. A jinak ještě. Pořád zde o tom mluvíme.
Ježíš je ten, jehož přítomnost kvalifikuje každé místo jako místo potkání s Bohem. Takže mohlo zaznít obrazné slovo, krátké podobenství, které Ježíšovi mohli protivníci vyčítavě předhazovat protože muselo znít jako rouhání (a které asi On neřekl přesně takhle) o tom - že ruší chrám. (Protože) staví nový. "Já zbořím tento (jeruzalémský) chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný".
°°°°°°
Sešli jsme se na bohoslužbách. co je to za místo?
Apoštol Pavel má odvahu říci: křesťanský sbor, společenství sešlé v Kristově jménu, je Ježíšem (jeho Duchem) kvalifikováno jako chrám Boží.
"Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?"
My a místo, znamení boží přítomnosti!!! Ale dává to smysl - když se držíme Jeho.
To, co se dělo kolem Ježíše - kvalifikace lidí Boží přítomností, odpuštěním, pokojem... se deleguje taky na nás.
Není to k nadmutí se pýchou. ale k užaslému nadechnutí se - to ano. Nadechněte se, prosím.
Děkujeme za to, že můžeme být - jako společenství- poznamenáni Tebou, Tvou přítomností. Pomoz nám být místem Tvé přítomnosti v tomto světě, Tvým chrámem.
bratr farář Pavel Jun