Páginas vistas en total

sábado, julio 03, 2010

Cumpleaňos de Consuelo y despedida de Linda Clara ante su viaje a Colombia

Son las 18:30. Dentro de una hora y media sale mi vuelo a Espaňa, donde me toca hacer escala en mi viaje a Colombia, para visitar mis familiares.

Oscar con su esposa Romana, mi madre y mi amigo Ricardo se despiden. Mi papa está detras de la cámara.Celebrar un cumpleaños es una ocasión para darse uno cuenta de la vida que hemos vivido y de la que está por delante. Hemos estado en las manos de Dios y seguimos estando, pero somos cada uno de nosotros sus gestores o gerentes. Por eso es una ocasión para, siendo conscientes de los propios errores y fallos, dar gracias a la vida y celebrar la Vida que Dios nos ha dado y que hemos administrado.

domingo, junio 27, 2010

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO


Pohoršení III, radost
Čáslav 27.06.2010

Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15:5-7 ČEP

Y cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: “Alégrense conmigo; ya encontré la oveja que se me había perdido.” Les digo que así es también en el cielo: habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15:5-7 NVI
°°°°°°
Reakce má být přiměřená situaci.
Představte si, že třeba v divadle se hraje tragédie a někdo se celou dobu pokouší smát. To je trapné!
Reakce má být přiměřená situaci - buď smích nebo pláč. A když si nejste jisti, co je vhodné, (to je nějak často v poslední době), tak - má se za to - lhostejností nic nezkazíte, ta se hodí vždycky.
°°°°°°
Ale někdy to tak přece je - že (v jedné situaci!) jedni jásají a druzí mají hlavu v dlaních.
Na fotbalovém stadionu třeba. Děje se jedna věc - jeden míč se ocitl v jedné síti, ale jedni se radují a druzí jsou tak smutní. A není to trapné, je to tak přirozené.
To je ale jiná situace! Je to zápas. Jsou tam dva týmy proti sobě, a dva zástupy fanoušků za nimi. Jedni jsou proti druhým. Pak to dává smysl, že jedna věc (gól, vítězství) vyvolá docela dvojí reakci.
Nebo je to tak třeba u soudu. Tam jsou taky dvě strany, obžalovaný a žalující, nakonec padne rozhodnutí, soudce řekne: tento člověk je vinen nebo osvobozen. Jedni jsou rádi, druzí smutní.
Tak to je: Jedna věc by měla vyvolat stejnou reakci. Tedy pokud to není v boji nebo sporu. Tam jsou dvě strany proti sobě - a každá logicky prožívá něco jiného.
°°°°°°
Kolem Ježíše se něco děje a jedni se hněvají a jedni mají radost. Radost mají spíše hříšníci, celníci, ženy se špatnou pověstí. Farizeové a zákonici se zlobí.
Jak to tak může být?
Buď jsou jedni trapní. chovají se nepřiměřeně situaci. A kdo by měl být ten trapný?
Nebo je to zápas, spor. Kdo je proti komu?
Jak to je kolem Ježíše? Trapné nebo boj.
Jsou tam dva zástupy, ale jen jeden před nimi - Ježíš. To by mohlo být něco jako soud! A vypadá to tak, že dává za pravdu celníkům a takovým!, což je naprostá nespravedlnost, porušení pravidel, a někteří se budou právem hněvat (zákoníci).
°°°°°°
Ale je to docela jinak. Pozná se to z toho, co Ježíš řekne rozhněvaným?
Vyprávěl jim několik příběhů o radosti. Třeba příběh o pastýřovi, který šel hledat zbloudilou ovečku a nakonec řekne: ˇRadujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila
Co to je za radost? (Jak je to s radostí vlastně?)
Je to radost z někoho. Je touha, která někoho hledala, čekala. Když se dočkala, propukne radost. (To ještě není celé). A má se stát, že vyvolá radost i u toho, koho našla, koho se dočkala. Pak se radost může obrátit k tomu, kdo s radostí začal. A pak... až pak je to celé.
Otvírá se nám tu vhled do vznikání a podstaty radosti.
Radost navazuje na ... radost. Když má někdo radost z vás, máte radost také. A ta (vaše radost) se může začít týkat toho, kdo z vás má radost. Stane se vzájemnou. Radosti takhle se říká Láska. Radost a Láska takhle souvisí! Láska je vzájemná radost.
°°°°°°
Pak radost, která je vidět kolem Ježíše je naprosto přiměřená situaci, protože je odpovídající.
Radost, tady je "jen ohlasem" Boží radosti. V tom je přiměřená situaci. Radost vyvolává radost - a stává se vzájemnou a rto je Láska a to je tak Dobré. To je Všechno.
°°°°°°
Toužíme po radosti... Radost je dobrá.
Jak hledáte radost? (To si zmapujte sami). A proč se místo radosti často dostavuje smutek nebo i hněv?
Radost skutečná a hluboká se objeví až když se člověku otevře, že z něj má někdo radost... a on "se s tím nedokáže vyrovnat", nedokáže pochopit proč? A z této (krásné, udivené) nesrovnalosti: radost ze mě, pro mě - proč? vzniká hluboká a extatická radost nad životem, která se začne týkat toho Druhého.
Radost nejhlubší je radost vzájemná. Radost je láska, která se dočkala naplnění a vyvolala lásku. Radost je tenhle "most lásky - z lásky".
Lidé, kteří se kolem Ježíše radují, se radují touto udivenou dobrou radostí, která se stává Láskou.
Smyslem života je radost, která se stane vzájemnou a říká se jí potom láska. Nezačínáme s ní my!
Děkujeme za Lásku, která začíná u Tebe a k Tobě se má vracet. Pomoz nám mít ze sebe navzájem radost.
bratr farář Pavel Jun