Páginas vistas en total

domingo, noviembre 28, 2010

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO


42. bdění, podobenství o hostině
Čáslav 27.11.2010

Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ Lukáš 14:15

Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: —¡Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios! Lucas 14:15

***
Představte si. modelujete něco z hlíny, třeba džbán. Která chvíle je nejdůležitější? Začátek? Kolik hlíny naberete. Jakou máte představu o budoucím džbánu? Nebo jak si během práce počínáte? Nebo konec - kdy poslední tah rukou ukončí vznik džbánu...

K tomu otázku: Co je rozhodující chvíle?
Rozhodující chvíle má zvláštní důležitost. Rozhodne: rozhodne o osudu. Uniknu nebezpečí, nebo mě zachytí? Rozhodnu se správně, chytím "štěstí za pačesy"?

Kterou chvíli ve svém životě byste nazvali jako rozhodující? Která chvíle rozhodla - o tom, kde jste teď. Potkání s kterým člověkem. Jako vaše rozhodnutí. Udělejte si revizi - doma.
A teď zkuste zachytit - jakou atmosféru má ta chvíle. Vážnou. Povznášející. Nebo srážející na zem. nebo tu rozhodující chvíli teprve čekáte?

***
I vyprávění příběhu může mít svůj příběh. Podobný příběh, jak vyprávěl Ježíš - o hostině s dvojím pozváním byl v Palestině dobře známý.
Hlavní postavou v něm byl celník (bohatý, ale nepopulární, protože hříšný - jako všichni celníci), který uspořádal hostinu pro honoraci města, asi si chtěl získat jejich přízeň.
honorace města ale jeho pozvání odmítla. Proč asi... nebyl jim dost dobrý.
A celník z uraženosti a vzteku nechal na hostinu pozvat všechny žebráky z města.
Tento příběh má mít dobrou pointu. Kde byste ji viděli? Žebráci se najedli. To je ovšem málo pro poučný příběh. Celníkovi se podařil dobrý čin. I když z vzteku.

Dobrá pointa toho příběhu se týká rozhodující chvíle: příběh se vypráví dál - celník tu noc zemřel a dostal se do nebe! Proč? Protože - v rozhodující chvíli, tedy ve chvíli smrti, udělal takhle šlechetný čin.

Rozhodující chvíle je - chvíle konečná. Tomu se dá rozumět. To je jako když tvarujete džbán z hlíny a poslední dotyky vaší ruky rozhodnou o tom, jaký nakonec bude.
rozhodující chvíle je poslední. Protože to se "uzavře příběh", udělá se poslední dojem, tečka je důležitá.
To je pointa původního příběhu. Každá chvíle je "potencionálně poslední". A může být tím pádem rozhodující. Takže: pozor na to, co právě děláte, může to rozhodnout o všem. Mohlo by se stát, že po dobrém životě byste z dobrého mohli vypadnout. Může se stát i to, že po promarněném životě - skončíte v dobrém. To je ohromná výzva. A jestli vás trochu děsí svou vážností a nárokem - tak je v tom i veliká naděje.

Proto si vyprávěli ten příběh. slyšeli z něho: žijte tak, jako kdyby každá chvíle měla být poslední.
Svým způsobem to naplní život vážností a také něčím povznášejícím. Protože - s tím máme zkušenost - když se žije bez pocitu, že by cokoli v životě mohlo být zdůrazněno jako "rozhodující"... kdy konec znamená jen zmačkání hrnčířské hlíny a její vržení zpátky na hromadu... tak nic nestojí za to...

***
Rozhodující chvíle v původním příběhu byla pro celníka - že pozval žebráky z ulice. Udělal to sice z uraženosti, ale to je jedno. To bylo jeho štěstí.

Ovšem Ježíš - jako vždy ve svých podobenstvích - přesouvá důraz a i když přímo nemusí měnit pointu, tak i ji posouvá.

Posun důrazu: v původním příběhu je hlavní postava celník a rozhodující chvíle se týkala hostiny ve chvíli jeho smrti.
V Ježíšově podobenství ale jde o pozvané. I když nejsou hlavní postavou, tak "fokus" míří na ně.

Posun pointy: to, co přináší (vytváří) rozhodující chvíli, to, na čem se rozhoduje, je pozvání. Ne jen váš čin. Pozvání k hostině, dobré, radostné. K Dobrému, pokojnému spolubytí. to byste neměli propást.

Rozhodující chvíle může být ústím do budoucnosti. Jde o to, co tam přenáší, zve a otvírá cestu.
Ti první pozvaní se nakonec soustředili v přítomnosti na to, co se nedotýkalo budoucnosti, pole, dobytek... co nebylo rozhodujícím momentem, co nebylo "nosné". může to mít osudové důsledky. Mine se to, co opravdu rozhoduje o budoucnosti a o všem.

***
Zkušenost s Ježíšem byla: v něm se dotýká (Boží) budoucnost přítomnosti a dělá z ní rozhodující chvíli. Tento význam pak (pro nás) dostává celý Ježíšuv příběh. Jak se dotýká budoucnost přítomnosti a dělá z ní rozhodující chvíli? Jako dobré pozvání... pozvání od Boha.
Tohle znamená křesťanská - ježíšovská víra: strhává do budoucnosti - jako dobré pozvání. Posvěcuje přítomnost. Jinými slovy: advent.

Prosíme za to, aby se do přítomnosti - našich životů i celého světa dostalo tíhnutí, abychom se dostali do proudu, který unáší k Tobě.

bratr farář Pavel Jun