Páginas vistas en total

domingo, diciembre 12, 2010

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO


44. svatební šat, pokání
Čáslav 12.12.2010

Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo.Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“ Matouš 22:11-14

»Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. “Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?”, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: “Átenlo de pies y manos, y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.” Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos.» Mateo 22:11-14

***

Nabídka... Znamená, že do života něco vstupuje, nějaká možnost. "Na..." Něco se vám podává. Tady je něco pro Tebe.

Umíte zacházet s nabídkami - (které dostáváte)?
Aby ne! Je doba nabídky! Naprosté převahy nabídky nad poptávkou... Nepřežili bychom, kdybychom se v tom aspoň trochu nevyznali. Jen někdy nás dostanou. Dobře. Jen abyste se dnes nedivili...

***
Když dostanete nějakou nabídku, co děláte?

Ověříte si "autora nabídky". Je důvěryhodný? Je to, co nabízí, kryté? Není to podvodná nabídka? Která chce něco vylákat. Pak je potřeba prozkoumat důvěryhodnost nabídky. Jak se to pozná? Musí být nějak výhodná pro obě strany. Když je jednostranně výhodná, tak je podezřelá. Nejvíc ostražití musíme být, když je příliš výhodná pro nás.
Může být nabídka i jednostranná? Právě takové bývají podezřelé nebo ponižující.
Taky jde o to , jak je velká. Příliš velké nabídky jsou taky zavazující, nebezpečné.
A taky je potřeba se zeptat sám sebe, jestli potřebuji, co se nabízí.

Jak říkám: jsme zvyklí na nabídky a umíme s nimi zacházet.

***
Ježíš vyprávěl o hostině. To podobenství jsme už četli.

V příběhu o Hostině se shrnuje všechno, co se kolem Ježíše dělo. Tohle: Ježíš prostředkuje lidem nabídku. Je to nabídka od Boha. Je jaksi - osudová, rozhodující.
Je to nabídka vlídná - hostina.
Je jednostranná - pozvání i žebrákům. (Co ti zpětně mohou nabídnout?)

Ježíš vyprávěl o Hostině. A pak k tomu jednou přidal zmínku o hostu, který neměl správný (?) šat a byl vyhoštěn z hostiny. Jaký to je problém?
Šat byl znamení slavnosti a úcty k hostiteli. Znamení, že se pozvání přijímá. Prý nebylo docela ani tak nezvyklé dát hostům i šat.
Když to sečteme... Hostina, pozvání bez podmínek, darovaný šat (to se dá jen přijmout, zkazit ani ne...), tak zbývá jen tahle možnost: Host, který neměl slavnostní šat - byl ten, který tu nabídku, která od Boha v Ježíši Kristu přišla nepřijal. Nevstoupil do ní. Určitě ne tak, jak bývalo odpovídající. Možná s výhradami. možná si neuvědomil, co ta nabídka pro něj znamená, co chce a může způsobit - i s ním. V každém případě jde o tohle: je to (nepřijatá) zmarněná nabídka.

***

Tak si uděláme rekapitulaci k Nabídce, kterou znamená Ježíš, kterou "zpřítomňuje" také tento sbor, kterou obnáší naše víra, která platí v každé době, v adventu je možná ještě trochu zřetelnější. Hodně dávejte pozor!

Autor nabídky? Jméno... Jméno nad vše jména. Bůh. Ta nabídka je krytá životem, bytím, vším, co je. Celým světem, každým slunečním paprskem, každou větvičkou stromu, každou sněhovou vločkou, každým úsměvem, ... vším, co vás napadne!
Je pro mě ta Nabídka výhodná? No... co myslíte o Pozvání (z kterého dýchá Láska bez podmínek)?
Je jednostranná? Ano, ale co byste čekali u Takové nabídky?
Je velká? Víc než si dovedete představit. Je naprostá.
Co se chce ode mě? Já "se chci", Já jsem chtěn a žádán. Potřebuji to? No... Ach..., jak!!!

Ještě máte nějakou otázku k té Kristovské nabídce?
Co je k tomu potřeba? Já. Já jsem k tomu potřeba. Je potřeba do ní vstoupit.

Tak jen abychom nepromarnili Nabídku našeho, Nabídku Celého Života.
Nedokážeme v ní žít asi pořád. Budeme taky unavení, smutní, někdy skoro zoufalí. Ale tahle Nabídka - by kvůli Ježíšovi mohla být tou nosnou, hlubinnou, životní.

Prosíme o smysl pro radost, která přichází od Tebe.

bratr farář Pavel Jun