Páginas vistas en total

viernes, diciembre 31, 2010

VEČER NA FAŘE

SVÁTEČNÍ SLOVO - PALABRA FESTIVA

47. návrat nečistého ducha
Čáslav 31.12.2010

Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá.
Tu řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.“Matouš 12:43-45


Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.Matouš 5:8

»Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: “Volveré a la casa de donde salí.” Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mateo 12:43-45

Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8***
Dnešní podobenství je o nečistém duchu... Co si s tím počneme? Jaká představa je za tím? Spíš ještě: jaká zkušenost? Dokážeme ji sledovat?

Nejprve: když se řekne "nečistý" - tak to znamená "s něčím navíc", "s příměsí", se špínou. To znamená: něco se přimíchalo, připletlo se "do", mezi... a znehodnocuje.
Představte si nečistou vodu. Do vody se přimíchalo něco, co tam nepatří, špína. Voda už není čistá, je špinavá. Znehodnocená. nedá se pít, nedá se s ní umýt.
Každý máme s nečistým, se špínou zkušenost, nemusíme o tom víc mluvit, nečisté znehodnocuje, odpuzuje, odděluje. Jen snad ještě tohle: Představte si soumrak. Je to snad "špinavý vzduch"? Může být vůbec takhle "špinavý vzduch"? Co se přimíchalo do vzduchu, že je špatně vidět?

***
Už se stává zřetelným, co znamená "nečistý duch", o kterém mluví Ježíš: Cosi je přimícháváno do srdce. Takže srdce pak není čisté. A co to znamená?

To jsme si říkali posledně, o vánocích, že srdce je prostor, kam vstupují druzí lidé, možnosti, otázky, kde se děje rozhodování, hodnocení, kde vznikají pocity...
Když srdce není čisté, pak v tom prostoru... jako když nastane soumrak nebo až tma (zatmění), je špinavá atmosféra, nevidíte dobře. Nedojde k pokojnému dorozumění, ani k moudrému rozhodnutí, ani k obohacujícím pocitům... Naopak. Dojde ke konfliktu, (člověka) zničujícímu konfliktu. Nastane totální a beznadějný chaos.
Četli jsme u Marka o posedlém. To je dobrý příklad... (Ten muž se pohybuje v blízkosti smrti (hrobů), posedlý nezvladatelnou (trhá okovy) zuřivostí, která se stává i sebezničující (bije se kamením)).

Ještě tohle: to znečištění srdce se děje tak - že se zdá, že za tím někdo musí být, že to někdo působí, vymýšlí a prosazuje, prostě nějaká síla... "nečistý duch". Nečistý duch je to-ten, kdo to dělá, způsobí - znečisťuje srdce.

***

Zkušenost s Ježíšem se dá vyjádřit také: "exorcismus". Vyhánění nečistého ducha. co se to dělo, co to znamená?

Je to takový "restart srdce"? A v jakém smyslu? Všechno smazat, všechno pryč, všechno do vepřů a s nimi utopit do moře, včetně nečistého, včetně tmy. Začne se znovu.

Popis exorcismu by snad tak mohl vypadat, ale jde v něm o něco Jiného a o Víc - to říká dnešní podobenství. Nejde jen o "restart" srdce. Je totiž zásadní rozdíl mezi srdcem prázdným a čistým!!

***
Udělat prázdné srdce, to není takový problém, to si uděláte i sami, například důslednou ignorací a lhostejností. Dnes si ho spousta lidí tak udržuje.
Ale - a to říká dnešní podobenství: to je velmi nebezpečné. Nemusíte mít v srdci nic a stejně se tam může dostat nečistota. Do prázdného srdce se může vrátit nečistota ve větší plnosti (ve větším procentu, až stoprocentně).

Jaký je tedy rozdíl mezi prázdným srdcem a čistým?
Čisté srdce - je očekávající, vyhlížející, soustředěné. Čisté srdce je kvalifikovaný, k lásce vyhrazený prostor. Ví, o co jde, ví, že jde o jasné, čisté, přejné vztahy.
Lidé čistého srdce - to jsou lidé, kteří spoléhají na lásku a jsou jí soustředěni - spíš "vysoustředěni", excentricky zamířeni mimo sebe sama. do jejich horizontu může vstoupit - až Bůh!! "Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.".

***
Je Silvestr, končí jeden rok, vstupujeme do dalšího roku, ta situace vstupuje do našeho srdce jako zásadní otázka - po smyslu našeho života, našeho putování léty a jeho možném naplnění...
K tomu (aby bylo zřetelné, čeho se držet, o co stát - a že o to jde, na tom záleží): jde o čisté srdce (ne prázdné!!!), jde o vztahy, o pokojné, dobré vztahy, jde o Boha, o vyhlížející důvěru a o lásku, která nás potkala a potkává.
Toho se smím držet, o to stát.

I naše pokusy o lásku vnášejí někdy zmatek do srdce a do života druhých lidí. Prosíme o Tvou Lásku, která uvádí pokoj.
bratr farář Pavel Jun