Páginas vistas en total

domingo, febrero 20, 2011

53. Odpuštění
Čáslav 20.02.2010Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“
Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ Matouš 18:21-22 (ČEP)

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: —Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? —No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces —le contestó Jesús. Mateo 18:21-22 (NVI)


Pro začátek - můžete si představit síť. Nitky. Uzly. Představíte si spíš loveckou nebo záchrannou? Jaký pocit ve vás vyvolává? Bezpečí nebo úzkost? Svazuje nebo nese?

Dnes máme podobenství o odpuštění.
Ale když... když je doba lhostejnosti. co je komu po kom, co kdo po kom může chtít a co od koho čekat. Každý si jde po svém.
Je doba lhostejnosti. Může v ní dojít k odpuštění? Když pustíte druhého ze zřetele, když k němu tak jako tak nemáte žádný vztah, kde je pak místo pro odpuštění?

A pak: mluvit o odpuštění pomocí odpuštění dluhu (jak to dělá dnešní podobenství) - to se moc nehodí. Když se řekne - "já ti nic nedlužím", tak to znamená: nic mezi námi není, nic ti po mně už není, nemáš pohledávky, žádné právo... nejsi pro mě. Přes dluh je aspoň nějaký vztah, kvůli němu na Tebe někdy myslím.

Můžeme vstoupit do rozhovoru Petra s Ježíšem? Petr se ptá, jestli se má odpustit sedmkrát. A Ježíš odpovídá sedmdesátsedmkrát.

To byla taková všem známá kauza: jeden muž zabil svého bratra. Kain. A jeho život pak neměl žádnou jistotu, protože vypadl ze všech vztahů. Tak jeho život byl chráněn sedmeronásobným pojištěním. Bůh to řekl. Jestli by se někdo mstil Kainovi, bude sedmkrát pomsta nad ním.
Jde o jištění před pomstou, bylo to ochranou života člověka, který se hluboce provinil na vztahu.

Bytí si totiž můžete představit jako síť. Síť vztahů. Síť vztahů je životodárná a smyslnosná.
Každý člověk je v ní reálně uzlem, v kterém se víc vztahů potkává; a také potenciálně dírou v ní.
Člověku, co se hluboce proviní na vztahu, hrozí, že docela vypadne ze síta vztahů, a že se přitom celá síť vztahů poruší, že v ní zůstane díra a ta se bude zvětšovat, (protože se rozjede pomsta, krevní msta)...
Jde o ochranu sítě vztahů. (Sedmkrát jištěno!).

Ta Kainova kauza má ale pokračování: jeden muž zabil - jen tak, z pomsty za zranění. Lámech. A chlubil se tím svým ženám. A byl si tak jist, tak zpupně, drze jist, že se mu nic nemůže stát - že se odvolal na Kainuv případ a uvedl to druhé číslo, násobek - jestli Kain byl jištěn sedmeronásobným pojištěním, tak můj život je jištěn sedmdesátkrát- sedmerým. Lámech to tvrdil sám. Nestoudně.

to je takový pocit - plný strachu, ne jen zahanbující, říkávalo se tomu "vina" nebo "hřích" a znamená to: já vypadávám ze vztahu, ze sítě vztahů. Ale nemohu si sám pomoci! Když visíte na natrženém laně - nic si nepomůžete.
To je odpuštění: znamená to oživení, nápravu vztahu. Očištění vztahu od toho, co nitku vztahu narušuje, špiní, zeslabuje, hrozí přetrhnout... od výtek a strachu, hněvu, i od toho, čím se chce podepřít - pocitu práva a dluhu. Odpuštění znamená obnovu sítě vztahů. Člověku se ho ale musí dostat! Nemůže ho sám nad sebou vyhlásit.

V rozhovoru Petra s Ježíšem o odpuštění se znovu ozvu ona dvě čísla. Petr se ptá, jestli se má odpustit sedmkrát, jak se tenkrát říkalo. A Ježíš odpovídá sedmdesátsedmkrát. Sedmdesátsedmkrát!!!
Jako Lámech! Ale tady to zní docela jinak než sebejistě. Není to nepatřičné!!! Navazuje to totiž na to, co se dělo kolem Ježíše: celá síť vztahů se stává zřetelnou. Ta životodárná, smyslonosná.
Bylo to najednou tak: všechny vztahy se znovu sbíhají v Jednom Uzlu, v Bohu, a celá síť vztahů, předivo, mystické, prosté, praktické - se obnovuje a prorůstá vším, co je. "Království Boží", říkal Ježíš.
To sedmdesátkrátsedmkrát, ta obnova sítě vztahů se děje - od Boha. Není to svévolné, jak u Lámecha.

O tom mluví podobenství a je vidět, že se přitom děje (musí dít) obnova všech vztahů. Ne jen některých, "sedmkrát"... ale všech... Kdyby ne, tak... to je takový nesmysl, jako když se někomu odpustí nesmírný dluh, a on by vzápětí vyžadoval svůj nepatrný.

Tedy: Bytí, život si můžete představit jako síť. Síť vztahů. Nosným uzlem je Bůh. Každý člověk je reálně uzlem v ní - a potenciálně také dírou. V Ježíši se znovu od Středu navazuje. Ve sboru se stává zřetelnou, nosnou... A pak uzel po uzlu...
Síť vztahů se stává Ježíšem od Boha zřetelná. Čistá. Plná svobody. bez strachu. S Bohem smí být naprostá. S lidmi je skutečná.

Děkujeme za to, že síť vztahů vytahuješ na břeh a spravuješ.

br.farář Pavel Jun

No hay comentarios: