Páginas vistas en total

jueves, enero 13, 2011

BIBLICKÁ HODINA VE ŽLEBECH

Sestra Hochmanová Boženka, Bukovská Jiřinka a Homolková Ena

Bratr farář Pavel Jun a sestra kurátorka Terezie Korábková

Sestra Pekárková a sestra Linhartová Dáša

Sestra Pekárková

Sestra Bukovská Jiřinka

JE TAK DOBRÉ BOHU NAŠEMU PĚT ŽALMY

Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha! On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě. Na tvém území ti zjednal pokoj, bělí pšeničnou tě sytí. Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel. Rozhazuje kroupy jako sousta chleba, kdo odolá jeho mrazu? Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody. Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli. Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja.


¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo! El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel; restaura a los abatidos1 y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor, y grande su poder; su entendimiento es infinito; El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Canten al Señor con gratitud; canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la agilidad2 del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Alaba al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, oh Sión. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra; su palabra corre a toda prisa. Extiende la nieve cual blanco manto,3 esparce la escarcha cual ceniza. Deja caer el granizo como grava; ¿quién puede resistir sus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite; hace que el viento sople, y las aguas fluyen. A Jacob le ha revelado su palabra; sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación; jamás han conocido ellas sus decretos. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!Salmos 147

domingo, enero 09, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

48. Zvaž...
Čáslav 09.01.2011

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Lukáš 14:28-33 (ČEP)

»Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él, y dirán: “Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir.” »O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:28-33 (NVI)

Znám vás všechny, tak snad můžeme to dvojpodobenství přečíst. to slovo totiž není pro všechny. Pro vás snad ano.

***
Podobenství bylo o počítání. Říkalo: Je dobré si předem spočítat, jestli...
co jestli...? Co byste čekali, že přijde? Asi tohle: Spočítej si, jestli... se to vyplatí.
"Spočítej si, jestli se to vyplatí". Takové počítání známe dobře. Investující počítání. Denně je děláme. Do čeho vložím - své "akcie", totiž svůj čas, svůj zájem, své city... Co (mi) stojí za to? Z čeho se co vrátí?
Investování - to je dost složitá záležitost. Chtěl bych ze zásad pro investování zmínit dvě (je to nutné pro pochopení dalšího). Ekonomové říkají, že se vyplatí mít investované akcie dobře rozložené do vícera podniků. Pro jistotu. A neustále investice měnit - podle hodnoty akcií.
Tak žijeme: dělíme - drobíme a neustále přesouváme svůj zájem. Jaké to je? já vím... Dalo by se čekat dobrodružství a bohatství a někdy je, ale proč se tak často objevuje pocit nudy, smutku, apatie, prázdnoty? Jsou z toho rozdrobeného, přelétavého, nesoustředěného, prchavého zájmu - zaujetí.
A pak taky není divu, že po světě chodí čím dál tím lidí jaksi vnitřně nekompetentních (rozdrobených), bez charakteru. Tak soběstředně totiž zvažují investici svého života, že se u nich na nic nemůžete spolehnout, nevíte, čeho se od nich dočkáte. Jejich slovo nic neplatí a tváří mají víc... Tu utrousí něco ze svého života a zase zmizí po svém, jednou jsou takoví, pak zase jiní - jak stále sledují investiční zisk.

***

Ježíš to ale řekl jinak: je dobré si spočítat předem, (ne jestli se to vyplatí, ale)... jestli na to máš...

Takovému počítání vlastně taky rozumíme. Přestože se žije dnes dost na dluh, tak tohle dá rozum. Když na něco nemám, tak... bych do toho neměl chodit, nebo být hodně opatrný.
Co ale Ježíš chtěl tím podobenstvím říci?
Asi bude záležet na tom, komu to říká, v jaké situaci. Říká to zájemcům o následování, adeptům na učednictví.
Počkat! Tohle se přece neříká zájemcům o následování! Protože to není žádná reklama. Tohle podobenství následovníky nezíská (o to přece jde, ne?), to spíš odradí.

Musíme se zeptat přesněji: Komuže to Ježíš říká?
Nadšeným následovníkům.
Říká: dobře, dochází vám, co se teď děje? Jak je to "dalekosahající", dalekosáhlé? Nepodceňujete to? Ježíš sice mluví o počítání a tím jakoby o následovnících; ale mluví víc o Věci, o tom co se děje...
Tohle je logika podobenství: Je to tak Velké, tak naprosté (jako vždycky když jde o Boha!), že k tomu a pro to jste potřebí celí. Přiměřené je docela - přiměření jste celí. Negativní výpověď něčeho naprosto Pozitivního. Když jde o Boha... tak je to často takhle.

***
Proto jsem byl rád, že vás všechny znám... Je to nesmyslné slovo pro "drobitele", drobné amatérské, osamělé investory. Není pro ty, kteří zvažují, počítají, co do čeho investují, aby jejich investice byly výnosné a jisté. To by bylo tak snadné říci (to se přímo nabízí) - "tak to já raději...ne. Tady se chce moc. Na to nemám. Nic pro mě."
My jsme ale obojí. Taky "drobitelé". Taky následovníci... Následovníci ale asi ne nadšení. spíš takoví - stateční snad, ale spíš "nanicovatí", váhaví, unavení. na životě sboru je to hodně vidět. Kolik pro Boha a společenství dáme času a energie a peněz a zájmu... na kolikátém místě je v našem životě sbor - kvůli jiným investicím...
Nebo ne - to neznělo dobře, nejde jen o čas a peníze a investici zájmu... jde o víc. Jde o investici naděje a lásky a víry. Do čeho vkládáme Očekávání celého života ("naděje"), jestli nás něco vzalo opravdu za srdce a zcelilo je ("víra"), jestli jsme do něčeho ochotni vložit sebe sama ("láska")?
Vy jste to podobenství mohli slyšet, vy snad neřeknete lehce a vymlouvavě: to není pro mě. A pokusíte se zachytit pointu podobenství a smysl celého Ježíšova příběhu. To slovo totiž taky může být i pro nás. Jako otázka: chápeš co se Děje a co je "žádáno"? Že jde o Boha? A co to znamená?
Velikost a smysl investice, o které přemýšlíme stále, kterou je náš život... je tu jasně formulována a přesně vyčíslena. To Ty jsi žádán a to celý. Šokující je to jen na první pohled. V blízkosti Ježíšova příběhu to dává smysl. Neznamená to fanatismus. Neznamená počítat, co všechno člověk musí "nechat za sebou". Vzpomínáte, jak jsme mluvili o charakteru, kompaktnosti člověka. To až nadějí, láskou a vírou - se člověk stává vnitřně "kompaktním", charakterním, dostává tvář, která není maskou, skrze kterou cosi prosvítá...

Děkujeme, že v Ježíši Kristu potkáváme něco, co je tak velké, že nás to celé může vzít sebou a nakonec snad do sebe.

bratr farář Pavel Jun