Páginas vistas en total

domingo, febrero 06, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

51. Samaritán
Čáslav 06.02.2011

Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“ Lukáš 10:33-36 (ČEP)

Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata5 y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva.” ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? —El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. —Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús. Lucas 10:33-36 (NVI)

Dnešní příběh a podobenství nám dává opět velkou šanci vstoupit do toho, co se dělo u Ježíše.
Na začátku byla otázka: Co mám dělat, abych měl podíl na... (tady otázku zastavíme, nedořekneme ji...)

Na čem byste vy chtěli mít podíl?
Co to je vlastně mít podíl? Že mi část něčeho patří. V ekonomice se tomu říká: mít akcie něčeho.
Znamená to, že na něčem mám účast. Je to taky moje. A na druhou stranu že se s někým o něco dělím.

Jsme svým způsobem všichni podílníci, akcionáři. Život máme rozložený do spousty akcií - podílů na, účasti v ...
Na čem všem máte podíl?
Který podíl je pro vás důležitý?
A jaké to je mít "společnou účast"?
Jak to děláte, když se máte rozhodovat mezi dvěma podíly, které se vylučují?
A ještě: na čem byste chtěli mít podíl?


Jakže zněla ta otázka ze začátku příběhu?
"Co mám dělat abych měl podíl na věčném životě"?

Ještě se musíme vrátit. S podílnictvím to není jen tak.
Několikerá potíž...
Jedna: Mám vždycky "jen podíl", je jen částečné vlastnictví. Vždycky jen část, jenom kus něčeho. Torzo! Chceme mít pak co nejvíc podílů - na různých věcech, v životech různých lidí, (chceme být totiž bohatí).
A ony se začnou vzájemně vylučovat! Nemohu najednou to a to a to a to.
Mít podíl také znamená "společné vlastnictví", spolupodílnictví, a to s sebou přináší khořkost, podezření, zklamání, touhu... Hranice našich podílů jsou "třecí plochy"... Tohle je "můj podíl" přece...


Proto zákoník chce vědět, jak se dostat k podílu na věčném životě. S podílnictvím na životě věčném se spojuje veliká Naděje. Nemohlo by tady být podílnictví jinak! Bez té torzovitosti a napětí. Jak se dostat k podílu na věčném životě? Odpověď je - milovat budeš... K podílu na věčném životě patří zvláštní způsob podílnictví. Láska.
To ví i zákoník. Jenže to, že se ptá "kdo je můj bližní", že chce "definici bližního", prozrazuje, že chápe lásku jako "běžný způsob podílnictví". (Torzo, napětí). Proto mu Ježíš vypráví příběh o milosrdném Samaritánovi.
V něm se otázka "kdo je můj bližní?" mění na - "kdo byl bližním?ů a stává se tak pozváním stát se bližním. Láska je zvláštní způsob podílu. Spontánně potkáváte-přijímáte druhého i s jeho nouzí. Přestane jít o "můj podíl", natož o to "jestli je dost velký" a "zmizí napětí z toho, že ty máš svůj podíl vedle mého". Stane se totiž něco jako prolnutí "podílů".


Podíl na věčném životě... to je Jiný Podíl (jiný způsob podílnictví). Není jen snem živeným hořkou zkušeností podílnictví. Do života se totiž zrcadlí v milosrdné lásce. To je zvláštní způsob podílu. Patří k němu zkušenost pokoje (podíly přestanou mít bolavé třecí plochy, protože se začnou překrývat).
A také zkušenost dostatku (není touha shánět další a další podíly, aby váš život byl bohatý, neobjeví se ta palčivá otázka jestli ten či ten , podíl bude stačit...).
To je to, co se tušilo, co tušil i zákoník. V tom je podíl na věčném životě Jiný: Je to "dostatečný podíl", podíl, který znamená dost, který mě celého unese, který mě celého zahrne.
Je to podíl, který neodděluje, v kterém se všechno, provazuje dohromady v jedno Jediné.
Láskou do něj začínáte patřit. To je ta situace "od Ježíše. Vstupte.

Děkujeme za pozvání do Tvého života. Pomoz nám do něj vstoupit.

bratr farář Pavel Jun