Páginas vistas en total

domingo, marzo 06, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

54. Nestarejte se...
Čáslav 06.03.2011

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6:33-34

Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6:33-34

V dnešním biblickém oddílu šlo o starost. Ježíš říká: "Nestarejte se..."
Jestli se vám zdá, že jen zbavuje lidi sevření starostí, tak to není docela přesné. Se starostí je to trochu složitější.

°°°°°°
Mohli bychom o ní chvilku přemýšlet? U starosti jde o to, jak daleko dosáhne.
Přesáhne přítomnou chvíli? To snad vždycky. To k ní patří. O kolik dnů? Kam až dosáhne? do zítřka. Nebo dál?

Zkusmo si teď zkuste zvětšovat dosah starosti... Sahá i přes roky. Až k ... Ano. V jednu chvíli zashrne celý váš život.
Máte starost o celý svůj život? Když se řekne o celý život, tak to znamená o jeho hodnotu a smysl.

Při tom zvětšování dosahu starosti - jak to je s druhými lidmi? Patří taky do starosti? Přibývá jich? Jak jsou ve vaší starosti? Jako o součást vašeho života. Nebo ještě jinak? Jak? Mají nějakou samostatnost?

°°°°°°
Co je to starost? Mít starost - to znamená že jste k něčemu vázáni zájmem a kvůli tomu sevřeni strachem.
K něčemu jste vázáni zájmem. Na tomhle mi záleží, to je moje věc. Tohle se mě týká, to je pro mě důležité.
Ale také sevřeni kvůli tomu (zájmu) strachem. Je to ohrožené, nejisté, mám o to starost nebo mám to na starosti. Přitom i já sám jsem kvůli tomu v ohrožení.
Protože mi na tom záleží...
starost je zájem (touha) a strach v zvláštní propletenosti.

Jaká je starost, jaké jsou starosti vašeho života? O co vám jde a o co máte strach?
Jaké to je - mít starost? Žít bez zájmu... to by nestálo za to. Žít se strachem o něco - to je těžké, to svírá, bolí.

Co se starostí?
Dnes se "problém starosti" řeší tím, že se její rozsah, dosah stáhne na minimum.
Nejen že je divné starat se o jiné. "Starej se o sebe". (Kolikrát jste to slyšeli, kolikrát vás to napadlo).
I starost o "moje věci" se stáhne na minimum. Snadno se řekne: "O to se nestarám. (to není moje věc)". Nestaráme se už moc ani o zítřek. Přítel učitel mi o tom znovu a znovu vypráví. Já s tím mám taky svou hořkou zkušenost.

°°°°°°
Jak to dělá Ježíš se starostí? Jestli se vám zdá, že když říká: "Nestarejte se...", tak jen zbavuje lidi sevření starostí - něco na náš způsob, tak to není vůbec tak.
Spíš starost prodlužuje (zvětšuje její dosah) na maximální možnou míru. Nejvyšší možnou míru. Až k Bohu.

Říká totiž: "Hledejte především království Boží". to je pointa celého jeho dnešního kázání plného obrazů a malých podobenství z Mt6.
To opakující se "nestarejte se o ..." znamená: nemusíte mít na starosti jen sebe sama a svůj zítřek, nemusíte být zaujati tím a sevřeni strachem jen o to. (Starost v téhle podobě je totiž - stejně velmi pustošivá).
Nemusíte mít na starosti jen sebe sama a svůj zítřek, protože se vás dotklo Království Boží.
Jestli starost o sebe sama a skoro jen přítomnou chvíli je pustošivá, nebude to takhle - zničující? Rozepnout svou starost (zájem a strach) až - k bohu, až ke Konci...?

°°°°°°
Ne, zničující ne. spíš - zachraňující. Tohle bych měl říci hodně pomalu a mnohorkát: to je zkušenost s ježíšem. Starost se v určitou chvíli - když se dotkne Boha - může stát láskou.
Láska. To je zvláštní druh starosti. Rozpětí starosti ztratí svou míru. Zájem nabude nezměrné síly. A strach nezmizí. A přesto... to nesvírá. Přesto to nakonec osvobozuje. Nevím, nedokáži to vysvětlit. Je to tak.

Láska je když... když se starost napne - až... když se ze starosti ztratí tendence zmenšit rozsah starosti. Když se unese i bolest s ní, i strach.
Není to zničující, když se váš zájem, naděje, touha - dotkne boha. Protože pak se stane to, že se bůh dotkne vás.

°°°°°°
Stalo se vám to? Poznali jste přerod starosti v lásku?
Co pro to můžeme udělat? Dát si pozor na zmenšování dosahu naší starosti (omezování toho, o co máme zájem, o co máme strach). To mohou dělat dnes všichni a je to hrozně důležité.
A vy máte výsadu - že k tomu a nad to můžete ještě nastavovat svůj život Bohu v důvěře, že se ho dotkne, že nerozpínáte jen svou starost neúnosným způsobem.

Děkujeme za to, že v tobě se naše starost mění v lásku. Odpusť nám, že jsme chtěli mít jen zájem a nechtěli mít strach, jen radost a ne bolest.

br.farář Pavel Jun