Páginas vistas en total

domingo, marzo 20, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

58. Rybáři, ženci
Čáslav 20.03.2011

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Marek 1:16-20

Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores.«Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.» Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Marcos 1:16-20

Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ Matouš 9:37-38

«La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo.» Mateo 9:37-38

°°°°°°
Jakou situaci, jaké postavení v životě máte rádi?

Táhne vás to výš? Chtěli byste být až nahoře? Mít navrch?
Nebo spíš být jakoby ve volném prostoru. Plout si v něm, vznášet se v něm svobodně.
A dotyk? dovedete si představit - dotyk? Kdyby to tak byl takový - letmý dotyk. Jako ujištění o přítomnosti. Že někdo s vámi chce být. (Náš pes si dovede takhle sednout k nohám, to potěší). Nebo někdy se potřebuje člověk chytit, to pak nějaký dotyk taky přijde vhod.

To jsou oblíbená postavení v životě, z téhle nabídky byste si mohli vybrat. Mít navrch. Být volně. Letmý dotyk. Co máte nejraději?

°°°°°°
Kam nás staví Ježíš? Četli jsme to. Rybolov lidí a ženci.

Znamená to mít navrch? Sice pozdvihá - pověřuje rybáře ryb úkolem být rybářem lidí. Pověřuje úkolem takové žně... Ale ne, nestaví nad.
Ani nestaví "jen tak" do volného prostoru. Jde o zřejmé velmi - osudově zavazující pozvání - příkaz.
Letmý dotyk to taky rozhodně není. Je to osudová životní souvislost.

°°°°°°
Tak do jakého postavení by nás postavil Ježíš? Máte strach? Bude to vůbec něco, o co bychom stáli?
No... Možná ta otázka není docela na místě.

Kam staví Ježíš? Do jakého postavení? Staví Mezi. Mezi... Na pomezí mezi královstvím Božím a světem.

Jaké to bude? Mezi nebem a zemí. Sevřeni mezi...
Nebude to dost velký pres, tlak? Nejsou nebe a země v dost složitém (nechci říci hned nepřátelském) vztahu...? A teď být mezi... Mezi dvěma mocnostmi, mezi dvěma mlýnskými kameny. Žít v pohraničí...
Nebude to znamenat dost velké napští v životě. Nebude kus mého života tam a kus tam? Ježíš chce rybáře lidí, žence při Boží žni... Staví mezi nebe a zemi. Berete to?

°°°°°°
Ježíš se tak neptal. A vlastně pozor, nejde hlavně o vás. Jde o úkol... který k "tomu všemu kolem Ježíše" přirozeně patří...
Co je "to všechno kolem Ježíše"? Objevila se dobrá sounáležitost mezi Bohem a lidmi - to je Ta Věc.
Oblíbená postavení v životě najednou ustoupí do pozadí. Nejde o místa nahoře - to nic není. Člověku dojde, že volně si plout znamenalo smrtelné nebezpečí utonutí v chaosu a že je něco mnohem víc, než letmý dotyk, že je životní sounáležitost - a jak je osvobozující.
Nejde hlavně o postavení v životě - ale o sounáležitost. S Bohem, s lidmi... Protkávají se životy, příběhy a je to.. Dobré.

Objevila se sounáležitost mezi Bohem a lidmi - to je Ta Věc s Ježíšem. A přitom se člověk dostane mezi nebe a zemi, a stane se rybářem a žencem, protože k té objevené sounáležitosti patří její postup...
V tom se dostává úkol. Být rybářem lidí - to znamenalo vytahovat z moře - otroctví chaosu. Převádět přes hranici mezi zemí a nebem. Taková převaděčská služba. Být žencem znamenalo - snášet do Božích stodol úrodu.

Do tohoto postavení staví Ježíš. Mezi... Protože předtím do situace, v které člověk najde svou životní sounáležitost a prožije svobodu, z toho, že a jak se do ní dostal.
Osvobozeně - z důvěry a lásky zjistí - že nejde jen o něj samotného... A když už se nemusí zabývat svým postavením, protože to je jasné -"něco jako Boží děti... s domovským právem, boží dědicové, obdaření postavením a dědictvím, které je pro všechny..." tak může být "mezi", na hranici mezi zemí a nebem, být průchozí a zvoucí k Bohu...

Děkujeme za to, že nás stavíš do sounáležitosti s Tebou a osvobozuješ nás tak od touhy být co nejvýš, být co nejvolnější, a mít jen letmé dotyky.

br. farář Pavel Jun