Páginas vistas en total

sábado, abril 23, 2011

SOBOTNÍ, CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE V ČÁSLAVI
Dne 23. dubna 2001, na Bílou sobotu se na pěší zóně v Čáslavi od 9,00 hodin do cca 14,30 hodin konal místní čtení Bible v rámci třetího ročníku Celonárodního čtení Bible. Ve městě se celkem jednalo o druhé konání výše uvedené akce, neboť do loňského druhého ročníku se Čáslav nezapojila.

Akce byla uspořádána pod záštitou farního sboru ČCE v Čáslavi, který postavil i základní tým, který čítal čtyři členy. Nicméně charakter akce byl ekumenický, neboť nalezl poměrně širokou podporu mezi našimi přáteli se sboru Apoštolské církve v Čáslavi a také jednoho z římskokatolické farnosti ve Vilémově.

Četli jsme celkem ze tří různých překladů Písma, prvním z nich byl tzv. laický – literární překlad Starého zákona od Vladimíra Šrámka, který vyšel v padesátých letech minulého století pod názvem Písmo. Jedná se o nepříliš známý překlad oplývající snahou o básnický tón a zajímavý používáním fonetických transkripcí hebrejských vlastních i místních jmen místo ustálených českých ekvivalentů a označováním knih po hebrejském způsobu podle jejich počátečních slov tedy ne jejich ustálenými latinskými názvy). Právě pro tuto neobvyklost a určitou syrovost jsme z tohoto překladu četli prvních 24 kapitol knihy Exodus (zde ovšem nazvané „A to jsou jména“), vyjma některých oddílů čtených z překladu 21.století (kterému někteří předčítající dali přednost). Dále jsme přečetli několik vybraných pasáží z Pavlovy 1.epištoly Korintským, Evangelium podle Jana a Janovo zjevení. Zde jsme již střídavě používali Bibli 21 a Český ekumenický překlad podle osobních preferencí předčítajících.

Celkově se letošního čtení aktivně zúčastnilo dvanáct lidí ze tří církví z rozličných věkových i sociálních skupin a díky Bohu jsme mohli společně prožít příjemné přátelské setkání nad Jeho slovem, které se z našich úst neslo po Čáslavi. Všem aktivním účastníkům i dalším, kteří nás podpořili ať již zapůjčením vybavení či poskytnutím přípojky elektrické energie tímto srdečně děkuji. Za tým Michal Vejvoda, koordinátor místního čtení 2011 v Čáslavi.


Více fotografií od Ivana Klinského na:
http://ccecaslav.ic.cz/thumbnails.php?album=35

viernes, abril 22, 2011

SVÁTEČNÍ SLOVO - PALABRA FESTIVA

Ospravedlnění
Čáslav 22.04.2011 Velký Pátek

Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých;
v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Lukáš 24:46-47


Esto es lo que está escrito —les explicó—: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.Lucas 24:46-47

°°°°°°
Víte, co je tendence, tíhnutí.
Když položíte loďku do proudu řeky, tak on ji zachytí a unáší ji. A dá se čekat, kde se najde za chvíli.

Jaké jsou hlavní tendence v lidském srdci?
Nebylo by špatné tomu trochu rozumět. Leccos by se vysvětlilo, lecčemu bychom rozuměli. Věděl bych víc, proč tohle slovo, tahle událost, tahle chvíle v mém srdci vyvolaly to, co vyvolaly. Věděl bych: to se muselo stát, spadly přece do tíhnutí mého srdce. Často jsem zmatený, co jsem svým slovem, činem vyvolal, nerozumím tomu, proč reaguji tak, jak reaguji.

°°°°°°
Hlavní tendence v lidském srdci je (biblicky) touha po ospravedlnění.
Dnes se to tak neříká. My bychom to vyjádřili spíš jako touhu po hodnotě a smyslu života. A to je zřetelná tendence v životě všech lidí.
Ospravedlnění (touha po hodnotě a smyslu života) dnes jakoby nebyla vázaná na Boha, na druhé lidi taky o dost méně (máme narcistní sklony). Ale není to proto méně silná. Hodnota a smysl našeho života - to je to hlavní, na čem nám záleží. Je to otázka, která naklápí rovinu srdce, vytváří tíhnutí v něm.

Ověřte si to. Kolik je v našem životě srtrachu, vzteku, hněvu, studu, hořkosti, soudů, pláče, neschopnosti odpustit...? A proč - myslíte si - že se objevují? Z touhy po ospravedlnění. Jsou reakcí na ohrožení hodnoty a smyslu našeho života. Stačí často známka nepřízně, nepochopení, slovíčko, naznačení, neúspěch a já jsem si najednou tak nejistý hodnotou života a...

Tendence k ospravedlnění je ... jaká? Je to s ní těžké. Člověk nemá klid a neodpočine si. Pocit bezcennosti a nesmyslu mu dýchá na záda. Jsem kvůli ní tak zranitelný a nesvobodný, ničí to vztahy, a...

°°°°°°
Co se dá udělat s palčivou touhou po hodnotě a smyslu mého života? Nedala by se ta tendence změnit? Dá se změnit proud řeky? Zkuste si to!
Co se může stát s tendencí srdce k ospravedlnění? Nemohla by se zklidnit? Nebo zastavit?

Kdyby si člověk jednou provždy ověřil, že jeho život hodnotu a smysl má... Kdyby měl v životě něco, kvůli čemu by mohl být sebe-vědomý.
Ale to se nestane (dlouho jsem o tom přemýšlel). Už by to nebyl život. Život je pořád v pohybu (pořád je proud), pořád se něco děje, vystoupit se z toho nedá.
A touha po smyslu a hodnotě života je palčivá srovnáváním. Pořád se musím srovnávat a jsem srovnáván. (I kdyby to bylo jen s tím, co bylo, jaký jsem byl...).
Přes všechno, co mám za sebou a jak jsem starý... stejně to tíhnutí cítím ve svém srdci... a vidím na druhých.

Potom... už zbývá jen - jak to dělali skeptici - že člověk připustí, že jeho život hodnotu a smysl nemá, a smíří se s tím?
Ale to taky ne... ne to prostě nejde. to člověk nemůže připustit. Copak by stálo za to žít? Dokud moje srdce tluče, vytlouká snad každým úderem otázku po hodnotě a smyslu mého života.

°°°°°°
Co se může stát s tendencí srdce k ospravedlnění?
Může se změnit. Opravdu!

To dává tušit zkušenost s Ježíšem, víc o tom věděli celníci a hříšníci, méně zákoníci a farizeové (ti měli tíhnutí k spravedlnosti příliš utkvělé).
Tušilo se to... a pak se to stalo o velikonocích, to je podstatou velikonoční zkušenosti: změna, obrácení tíhnutí lidského srdce. Velikonoční tajemství.
Malinko (zdánlivě?) blíž tomu jsou skeptici. Je to svým způsobem trochu rezignace. Jako když se proud opravdu zastaví. ale zvláštní "rezignace"!
Tendence srdce k spravedlnosti, touha po hodnotě mého života může umřít. Ale není to smrt. Děje se to tak, že člověk prožije: to opravdu nemá cenu... ten můj zápas o hodnotu a smysl mého života. Ale děje se to ne v úvaze nad mým životem, ale v Potkání něčeho, Někoho, v kterém je tolik smyslu a hodnoty, že otázka po hodnotě a smyslu mého života najednou - umře. Sama docela ztratí smysl.
Srovnávání (podstata palčivosti otázky po smyslu a hodnotě mého života) ztratí smysl. Co mě potkává, to je naprosto a navěky nesrovnatelné, to je naprosto Jasné. Možná k téhle zkušenost patří taky "ustrnutí", Hrůza... že já...(však se to kolem Ježíše ozývalo častěji - "nejsem hoden"...).Tak je to jako když se proud zastaví - ale pak se obrátí Jiným směrem. K té Hrůze (z vlastní nicotnosti) patří nádherná Radost, protože podstatou nesrovnatelné - boží, božské hodnoty a smyslu kolem Ježíše bylo pozvání k Tomu.

Hodnota a smysl tu je. Není nekonečnou otázkou v mém srdci, je proudem, který se valí světem (Království Boží) říkal Ježíš, Duch svatý říkali učedníci. Bere mě s sebou. Nechte se unášet.

Děkujeme za to, že náš život už není výlučně otázkou po smyslu a hodnotě našeho života, že se stává odpovědí na smysl a hodnotu života od Tebe.

br. farář Pavel Jun

miércoles, abril 20, 2011

VELIKONOČNÍ ČTENÍ BIBLE 2011

Čáslav – pěší zóna
dne 23. 4. 2011 na Bílou sobotu
od 9,00 do 14,00 hodin
domingo, abril 17, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

59. ovce mezi vlky. Hadi a holubice
Čáslav 16.04.2011; Květná neděle

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Matouš 10:16

Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16

°°°°°°
Kdybyste si měli vsadit na zajíce nebo vlka (to je příběh ze života, kdo z koho...) - na koho byste si vsadili?
Vlk je desetkrát větší, dvakrát rychlejší a pořád hladový. Kdybyste sázeli u Sazky, byl by kurs (odhaduji) dvacet ku jedné, aby sázky byly aspoň trochu napínavé.
Na koho byste vsadili bez úpravy kursu? no. Není to zase tak jasné, neukvapte se vy - kdo jste neviděli žádný díl seriálu "Jen počkej zajíc".
Vyhrává zajíc. Proč? Protože je velmi chytrý. A má hodně štěstí. (Vlk k tomu smůlu).

°°°°°°
Kdybyste si měli vsadit na učedníky... - dnes bychom tu mohli mít sázkařskou tabuli... protože to, co říká Ježíš o učednících (čteme teď řadu podobenství o nich), to vyvolává sázkařskou vášeň (otázku: jak tohle může dopadnout...) - tak v jakém by to bylo kursu? Je to sázka na ovce mezi vlky. Co taková bezbranná ovce mezi vlky? Jaký kurs? Lepší než zajíc?

Ale když Ježíš dodá: "buďte tedy obezřetní jako hadi", nedají se vaše sázky do pohybu ve prospěch učedníků? Had je obezřetný, opatrný, plachý, dokáže se skrýt v zemi.
A nedalo by se to vylepšit ještě tím, že by se "obezřetní" dalo přeložit (což by se dalo) jako "chytří"?
Nenapadne někoho, že by se sázky mohly skoro vyrovnat, kdyby se to přeložilo "lstiví"? Had by mohl být lstivý. Dělá všelijaké kličky, když se pohybuje.

Jenže Ježíš pak dodá: "a bezelstní jako holubice". Co se stane? Propad, sázky na učedníky spadnou naprosto dolů. Bezmoc se jakž takž dá vyvyžovat ostražitostí, chytrostí nebo lstivostí. ale bezelstná bezmoc...?
A že budou mít učeníci štěstí, to Ježíš neslibuje...

Ale možná vůbec nejde o to, jak se učedníci protlučou. končíme se sázkařskou hrou. Protože - dává se tu tušit - tady nejde o to kdo z koho. O co jde?

°°°°°°
Když se dá to trojí do zákrytu, ovce, hadi, holubice, tak možná na první pokus budou trochu čnít hadi - ale jen na chvíli, protože budou ve své souvislosti (obezřetní) znamenat jen: buďte si vědomi, že situace, do které se jde, je nebezpečná, plná napětí.

Ovce a holubice pak znamenají: Bezmocní a bezelstní. Bezmocní a neskrývající to? Bezelstná (transparentní) bezmoc...? Nedostává tu bezmoc zvláštní smysl? Třeba nejde prvně o to, jak učedníci obstojí (to nás jen napadlo u ovcí mezi vlky). Třeba to být jako ovce, had a holubice, to má něco znamenat, způsobit, třeba být učedníkem je poslání. Však to Ježíš řekl: Já vás posílám...

Jaké poslání? Bezmocní a neskrývající to, bezmocní a v tom bezelstní. Co může taková bezelstná - autentická totiž přijatá bezmoc znamenat?

°°°°°°
Zřetelnějším se to stane - když zákryt trojího (ovce, hadi, holubice) dostaneme do paralely s Ježíšovým příběhem.

Dnes je květná neděle, čte se příběh Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Na oslu, bez meče, bezbranně, bez lstí... A tak to vlastně bylo v Ježíšově příběhu předtím a tak to bylo dál, přes velikonoční večeři, modlitbu v Getsemane, výslechy, mučení, po kříž.
V souvislosti velikonoc, velikonočního beránka, oběti.

V této bezelstné Bezmoci, ovčí a holubičí, je zvláštní Svrchovanost.
Co taková bezelstná - průhledná, autentická, přijatá bezmoc znamená? Nabídku, možnost smíření, Pokoje. Moc, která vždycky vyvolává otázku "kdo z koho" a znamenala boj a nepřátelství, může přijít o svůj osten, sílu a dokonce o smysl. Bezelstná Bezmoc přijímá a zachycuje nepřátelství takovým zvláštním způsobem, že nepřátelství se přestává dál zrcadlit, odrážet, ale ztrácí se v ní. Děje se Smíření. Kdo přichází v bezmoci bez lstivosti může působit Pokoj. Bezelstná bezmoc je nabídka smíření.
Takováhle bezelstná bezmoc je transparentní pro Lásku. Dá se skrze ni prohlédnout k Lásce.

Zkušenost s Ježíšem, která se stává Vaším osudem - posláním. Takhle je Bůh, za tímhle stojí Bůh, a na tomhle poslání dostáváte podíl. To je smysl vašeho života. Ne kdo z koho, ne protlouct se co nejslavněji, nejokázaleji, nejsnadněji, nejúspěšněji a nejdál, jak se dá. Ale podílet se na pohlcování nepřátelství, nepokoje. Bezelstnou bezmocí.
A život přestává být bojem kdo z koho...

°°°°°°
Ovce a holubice. Přijmout a dávat najevo bezmoc bez lstivosti. Ve vědomí nebezpečí. (Hadi). V naději, která je z Ježíšova příběhu.
To znamená nést Pokoj. Smysl vašeho života.

Prosíme o moc, která dává smysl bezelstné bezmoci o moc Lásky.

br. farář Pavel Jun