Páginas vistas en total

domingo, mayo 15, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

61. Církevní pareneze

Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ Lukáš 16:8-13

Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. »El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? »Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas.» Lucas 16:8-13

Čteme Ježíšova podobenství, čteme je s nadějí, že se tak dostaneme nejblíž k tomu, co se dělo kolem Ježíše. Ale... se slovem je to složitější - než třeba se semenem. Semeno se hodí do země a vyroste z něj rostlina. Slovo se sice taky hodí - do vzduchu a dopadne někomu do srdce nebo do mysli nebo...
Ale pak už je to trochu jinak: ze semene buď nevyroste nic nebo vyroste rostlinka v semeni "obsažená", naplánovaná. Ze semene dubu nevyroste topol.
Se slovem je to složitější. Slovo se často mění už tím, jak se předává od ucha k uchu a jak se slyší. (Viz dětská Tichá pošta). O tom, co ze slova bude rozhoduje i situace, v které se říká a slyší. A ze slova může vyrůst leccos. Slovo může být pochopeno tak - nebo jinak, může i vyvolat opak, než byl jeho záměr.

O tom bychom mohli pár nedělí mluvit. U některých podobenství máme víc verzí, starší, novější. Na některých lze rozeznat víc vrstev. Tak bychom mohli sledovat, co se se slovem některých podobenství dálo dál, jak se posouval jeho důraz s posunem v čase. Třeba by se přitom mohlo dít něco - i s námi, naší situací.

Dnešní podobenství o nepoctivém správci jsme už četli. Původní motiv podobenství o nepoctivém soudci je: krize, soud, je to podobenství rozhodnutí. Království Boží se přiblížilo. Konstelace světa, vašeho života se naprosto mění. Jestli chcete zůstat "v klidu", dělat jako že nic, pokračovat v svém životě jako dosud... tak jste asi blázni, naprostí blázni.
Ten správce - to je velmi nesympatická postava. ale i ten něco udělá, když vidí, že se něco děje... Vy nic?

Naše podobenství (jako spousta dalších o Království Božím přede dveřmi) se muselo dostat časem do kritické situace. Říkalo: "Doba rozhodnutí doléhá"... Jenže když léta něco doléhá a "nedolehne", co se stane?
Tak se k podobenství o nepoctivém správci připojilo, vlastně se do něj zaseklo několik výroků.
Lukáš 16:8-9. První dojem by mohl být - že z ostrého podobenství o krizi a rozhodnutí se stává jen laciné ponaučení: vyplatí se získat přátele. I ten správce to pochopil. Není to málo, zplanění slova?

ale není to takové zplanění, jak se nám zdálo. Všimněte si: výroky jsou spojeny motivem mamonu.
Ve slově "mamon" je slovo příbuzné se slovem víra ("spoléhání", důvěra). Mamon je to, na co spoléháš, o co se opíráš, na čem ti záleží, podle čeho se rozhoduješ, je "v rámci tvého života a světa".
Nemusí to být peníze, může to být práce, škola, kariéra, talent, i vztahy se mohou stát "mamonem". (Ani rodina se z toho nevyjímá, může být také (často je) "uzavřený, jen zdánlivě prodloužený rámec vašeho uzavřeného života", jen projev sobectví...)

Lze poznat identitu podobenství (předtím a teď): Budoucnost doléhá (opřete se o ni, otevřete se jí), nebo - pozor na mamon - to je totéž. Rámec vašeho uzasvřeného života - je v krizi, v soudu, v otázce, je narušován nebo - jste z něj vysvobozeni. To je totéž.Mamon - ten je dobrý jen k tomu, aby člověk získal přátele, kteří by narušili uzavřený rámec jeho života. (Třeba až z nebe, anděly, pro věčné příbytky)

Lukáš 16:10-13. A s tím se ještě jedno posouvá: potřebují časem urovnat problém nepoctivosti správce. Mohl by se vymstít. Tak se v dalších výrocích říká, jak je nutná věrnost, spravedlnost je nutná.
Zas je tu souvislost: budoucnost doléhá (původní motiv) a buďte věrni ve velkých i malých věcech je totéž. Nechejte zasahovat, vstupovat, vcházet Království do svého života. Ať vzniká souvislost - mezi tím, co bude, co je mimo rámec vašeho života, a tím co je váš život.
To je stejá Věc: "nezůstávat vězet v rámci svého života", v rámci svých zájmů, možností, "nutností", povinností, ambicí. Není jedno proti druhému, co dělám pro sebe, co dělám pro twebe.

Tedy: nejde jen o mě, jde o to, co přesahuje rámec mého života. To je jiný popis toho, čemu se říká "Bůh".
Ježíš říkal: To je blízko, aktivní, to přichází.
Jde o to, neuvíznout v rámci svého života. Jde o to, aby do něj druzí mohli vstupovat (k tomu je!). A aby byl souvislý, pak může souviset s Tím, co ho přesahuje.

Děkujeme za to, že ty chceš být s lidmi a oni mohou být s Tebou. Že jsme si mohli znovu prožít, že všechno může patřit dohromady a propojovat se, a přitom se jedno v druhém neztratit.

bratr farář Pavel Jun