Páginas vistas en total

domingo, julio 10, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO
Prohlédnout si obraz. Máme na něj dost času. Prožít si jeho náladu? Jakou náladu má? Temnou? Zneklidňující?


Našli jste na něm něco konkrétního?

Vypadá to jako bludiště. Ale je tam vyznačená cesta přes ně.

Život jako cesta. Častý symbol. Co je na té cestě nápadné? (Co se nám ze zkušenosti našeho života otvírá?) Jsou to samé křižovatky. Rozhodování. Které "není jedno". Jde o to - netočit se pořád dokola. Bludiště je "od toho, aby se člověk z něj dostal". Jsou okliky. Nedá se jít přímo. Horší je: jsou slepé uličky, z kterých se člověk musí vracet. Prostě pravé bludiště. Svody. Klamné cesty. Jenom: Z bludiště bývá jeden východ. Tady je to cesta přes... Život jako cesta - ne z bludiště ale skrze něj. To je pozoruhodné!

Ještě něco vidíte? Dvě světlejší místa. Připomínají dveře. Nebo brány. Nebo desky. Obráceně postavené. Kdyby se dali "k sobě", udělaly by uzavřený celek. Ta cesta jde přes ně. Dělají jí podloží?

Žalmy 25:4-10: Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví.

Otevřelo se vám něco z obrazu nad žalmem?

Jsou tam písmena, roztroušená podél cesty, která znamenají Boží jméno (jhvh). Je to totiž cesta s Bohem. Na té cestě člověk není sám. I cesta s Bohem není z určité perspektivy "rovná". Jsou tam zákruty, obchůzky, křižovatky a jde se krok za krokem. Ale je jaksi osvětlená. A ty dvě desky... Dvě kamenné desky zákona. Zákon je v textu vyjádřen taky jako pravda. Zákon se hebrejsky řekne tora - a znamená to přesně přeloženo "tam". Je to ukazatel cesty. To je jako když v pošti (a svět se přes bohatství dnes podobá víc a víc poušti, v které se člověk snadno ztratí), narazíte na ukazatel "tam" je oáza. Zákon a milosrdenství a věrnost pak mohou patřit k sobě!

Život může být cesta s Bohem. Skrze to, co se jeví jako bludiště. S ukazatelem cesty.

Cesta nemá zřetelný začátek a konec. Ty jsou "mimo obraz". Cesta asi nemá konec, Ale má budoucnost. Je "východisko".

Ať nepřehlédneme ukazatele na cestu, ani Toho, v kterém náš život dostává východiko Ježíše Krista. Ať vnímáme Tvou přítomnost...

br.farář Pavel Jun