Páginas vistas en total

domingo, septiembre 25, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

73. zlom
Čáslav 25.09.2011

Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl:  “Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.  Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Lukáš 14:25-27

 Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor2 a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.Lucas 14:25-27

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.Matouš 16:25

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mateo 16:25 

Zřeknout se.
Jaké to je - zříci se někoho, něčeho?
Člověk tím ztrácí. Takže tak nějak - smutné.
Dá se zřeknutím i něco získat? Něco nás mohlo zatěžovat, ničit, spoutávat... A když se toho zřeknu, tak to může být i osvobozující. Dokázali jste se zříci i lidí, protože vás "zatěžovali", zklamáním, nárokem...? asi ano...

Když je tedy chvíle pro zřeknutí se...?
Když je něco obtížné, omezující.
Když je něco neúnosné.
Když mě něco stahuje pod hladinu.
Tak se toho pustím. Pustím to ze zřetele. Nechám to prostě být. Zříkání se - je v našem světě samozřejmější než kdy bývalo, zdá se.

Nad zřeknutím se... visí často nějaký stín. Může vypadat jako zbabělý útěk. Jako sobecká záchrana sebe sama. Jako zrada.
Znamená osamění...

°°°°°° 
  Jaké je zřeknutí se..., které chce Ježíš od učedníků? Jde o zřeknutí se nejbližších! Nebude nad tím velký stín! Je to útěk, zrada, sobecká záchrana sebe sama?

Útěk to nebude: neutíkají se skrýt do otevřeného světa. Ani sobecké osvobození se od...: jdou do služby. Ani zrada, ani zbabělost... O co jde?!
Proč se běžně děje "zřeknutí"?
Kvůli tomu, čeho se zříkám. Bylo to zatěžující, poutající, či co... Už to nemohu, nechci dál nést. Kvůli mně, já jsem se chtěl osvobodit, ukázala se mi jiná možnost, já to chtěl a potřeboval. Bývají dvě strany ve hře. To, čeho se zříkám. Já, který se zříkám. Je to jako v tanci. Dva... Já, který (se) Tě držím. Točí se (to) dokola. Než tě pustím...
Jenže Ježíš zmínil i zřeknutí se sebe sama. Pak to musí být docela jinak. Pak... by se do hry muselo dostat ještě něco jiného, nějaké Třetí... které by... neslo, uneslo všechno.
"Učednické zřeknutí se" je jiné: Zřeknutí se ne kvůli sobě (Ježíš nemluví o tom, co učeníci získají), ne kvůli tomu, čeho, koho se zříkám (neznamená to "osvobození"), ale - kvůli "Království Božímu". Třetí strana je ve hře! to je jinak, to už není jako v tanci, to se dostane jiná pevnost do hry.
Tím to je velmi zvláštní případ zřeknutí se. "Království Boží" - to je Bohem zakládaná nová síť vztahů. Vynořuje se s Ježíšem a má zachytit celý svět... zachránit ho, dát mu smysl - a to je teď to hlavní, na čem záleží... všechno záleží. V zřeknutí, o kterém mluví Ježíš, se stává zřejmým, že život se neodehrává jen mezi mnou a někým, něčím (v jakémsi(jepičím) tanci).

Takhle se to také dá říci: S Ježíšem vzniká vyjímečná situace. V ní jako když se pouští ze zřetele všechno... protože se zjišťuje, že všechno má na zřeteli Bůh a člověk se tomuhle úžasnému objevu vydává, jde do služby - všechno se má opřít o Tohle.

Toto zříkání se... nevede do samoty, ale k Potkání, Potkávání pevnějšímu, hlubšímu a plnému naděje. Přesahujícímu všechna potkání. Protože nejde najednou jen o to, co se mi děje v hlavě nebo srdci, ani o to, co je mezi mnou a tím, s čím, s kým vstupuji (dostal jsem se) do vztahu. Není jen dvojí ve hře, kde dřív nebo později jeden druhého pustí ze zřetele. Není jen dvojí ve hře. ale trojí. Vztahy vznikají také "oklikou", přes Boha. Před jeho Tváří. Objeví se Souvislost s Budoucností a Bohem v ní. Křesťanský sbor je místo, kde se to dá prožít: všechno je opřené o Boha, potkávání se děje "oklikou", před Ním, a tak do zvláštní hlubky a pevnosti a závaznosti. Nevím, jestli se nám docela neztratilo ze srdce, že tady jsme pozváni do tak Veliké a důležité Služby - ukotvování vztahů v bohu skrze Ježíše Krista.
Vzpomeňte si...

Chtěli jsme věci řešit přímo. Ale všechno je zvláštním způsobem mezi námi a Tebou... Abychom to pochopili, musíme začít u Tebe. Pomoz nám znovu začít.


bratr farář Pavel Jun