Páginas vistas en total

domingo, octubre 02, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

74. poklad v poli
Čáslav 02.10.2011

„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Matouš 13:44

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Al descubrirlo un hombre, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Mateo 13:44

Jaký je motiv podobenství o pokladu v poli? Že Království Boží je víc než cokoli jiného? Dobře, dobře. A co by nám to mělo říci...?
Spíš hlavní motiv podobenství je Radost.

Mluvit o radosti. O radosti. Ne o "potěšení". Ne že by potěšení byla špatná věc. Od jídla a pití přes odpočinek, přes... všechno, co potěší, co udělá tělu dobře. S "potěšením" bohatá doba jako je naše nemá žádný problém. Možná jen ten, že potěšení je příliš a - (nepozná se, že) skutečné radosti málo. Protože radost to je něco jiného, než potěšení.

Jak znáte radost? Kdy se objeví radost? (Dá se mluvit o "důvodech" radosti?) Zisk - v mém světě něco dobrého přibude. Úspěch. Dobře odvedená práce. Uznání. Já sám mám pevnější místo.Osvobození. co mě svíralo, poutalo je pryč a já volně dýchám a jdu.


Hlavní motiv podobenství je ale Radost - z Království Božího. Jaká to má být Radost?
Jan Křtitel ve stejné době jako Ježíš mluvil taky o Království Božím, které je blízko, ale nebylo to pro radost, to bylo o strach nebo dokonce na hrůzu. Království Boží - to, co se dělo kolem Ježíše - proč to má znamenat radost?


Je jedna Radost, možná podstata vší radosti...


Než o ní budeme moci mluvit, musíme se dotknout otázky: Jak, čím se člověk mění? Tím, co sám dělá, udělá. Dřinou (pracuje na sobě na svém životě), myšlenkami (vymění je v hlavě)... Zvláštní způsob proměny je proměnou Situací. A ještě zvláštnější způsob proměny je: přítomností někoho. To se může stát "připodobnění". S tím musíte mít svou zkušenost. Jsou lidé (není většina takových?), kteří v nás probouzejí nejistotu, otázky, nepokoj, srovnávání, konfrontaci...)


Zvláštní způsob Proměny je proměna přítomností ne jen tak někoho, ale Někoho - Boha. To tušili mystici všech dob: blízkost Boží, nazírání Boha znamená takovou Proměnu pro člověka... že... snad se člověk se tak přibodobňuje...Bohu, že se stává skoro bohem. Říkali tomu "visio beatifica", znamenalo to blažené nazírání boha, a to je absolutní vrchol Radosti. Pohybovali se přitom asi na hranici pravověří... Ale smysl to dává: Dostanu jinou povahu. Scelí se to... To, co člověka "definuje", omezuje, určuje, štěpí náš život, kvalifikuje nás jako... "hříšníky", křehké bytí, které je otázkou... po Bohu.. - to ustoupí, ztratí svou trýznivost, skoro jako když se to v Boží přítomnosti ztratí. To je popsání toho, čemu se říká Milost a rizikověji Láska. (Taky se tomu říká v bibli často !Boží sláva" a "oslavení").
Rozpory, napětí, handicapy, nanicovatost, ztracenost... přestanou platit, ustoupí, člověk je proměněn. Otázka, kterou člověk je, dostává odpověď.
Radost z nazírání Boha. Blízkosti Boží. Radost nesrovnatelná, ne-konečná, z proměnění a proměňující.


To byla podstata zkušenosti s Ježíšem Kristem. Měl takhle blízko k Bohu a Bůh k němu. Přečtěte si příběh proměnění na hoře. M 9:1nn.
Být Ježíšovi blízko mohlo znamenat : být Bohu blízko. A to je ta Radost. Z Boží přítomnosti...
A ta Radost po Ježíšovi ve světě zůstala. "Vzkříšení".


Dnes slavíme také tradiční slavnost díkuvzdání za úrody zemské. To se do naší souvislosti hodí. I to, co by nám působilo asi jinak "jenom potěšení", dostává svou "kvalitu", je kvalifikované tím, že nás vyzývá k vděčnosti a důvěře, odkazuje nás to k bohu. vděčnost je také kousek "zbožštění člověka". Přiblížení člověka k Bohu, pramenu radosti.


Prosíme o dotek Tvé milosti.

bratr farář Pavel Jun