Páginas vistas en total

domingo, octubre 30, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

76. Petr, moc klíčů, kruh dvanácti
Čáslav 30.10.2011

 Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“  Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“
  Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
  A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.  Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“  Matouš 16:15-19
 
Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? —Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente —afirmó Simón Pedro.
 —Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás —le dijo Jesús—, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.Mateo 16:15-19

Není to (pro) přílišné sebevědomí Petra a církve? Skála mocnější než brány pekel, s tajemnou svěřenou mocí klíčů...
Někteří vykladači pochybují i o autenticitě tohoto slova. Že Ježíš o církvi jinde takhle (vlastně vůbec) nemluví... Co s tím slovem a jaké máme - můžeme mít sebevědomí ohledně církve?
 
Musíme si proklestit cestičku k pochopení. Mohla by nám pomoci otázka: Co rozhoduje o ceně, o hodnotě věci, jednání, lidí?
_________________________________________________________________________________
 První rovina ("level"). (Co rozhoduje o ceně?): Trh. Když je to prodejné. Když je o to zájem. Užitečnost. Když je to užitečné, k něčemu se to hodí, když to člověku dělá potěšení. Ještě vás něco napadne? Krása? Co je to? Nevšednost. Co ještě?
________________________________________________________________________________
Druhá (vyšší!) rovina ("level"). 
Vezměte si třeba prsten. Jakou má hodnotu? Ptáte se, jak vypadá, jestli je krásný, z kolika-karátového zlata je, za kolik by se dal prodat? A když vám řeknu, že je docela obyčejný? Pokrčíte rameny? A když vám řeknu, že ale je od někoho a že něco má znamenat? To potom..., to může být jinak! Zhodnocení může znamenat - že se vytváří, nebo připomíná vztah k někomu. Že se provazuje můj a tvůj život. Že se vytváří paralela v mém životě a v tvém... Vztahem se s hodnotou něco velmi překvapivého děje. Objeví se hodnota docela jinak, jiné úrovně. Proč chvíle prožitá s někým v dobré otevřenosti je mnohem víc než cesta přes oceán do exotické země? to ví každý, kdo to prožil. A nikdo vám nevysvětlí, proč to tak je.
_______________________________________________________________________________
Další rovina. ("level"). Třetí. 
Byla, (je) naděje, tušení, že nejen životy dvou nebo trochu víc lidí se tu a tam dotknou, vytvoří se uzly vztahů, a z nich jakási síť a v ní uvízne, v ní se objevují zvláštní cena a smysl, které ruší všechny počty... -Byla naděje sahající přes to, naděje, že se lidem (zbytku těch, kteří o to budou stát a přes ně jako možnost všem!) otevře, nabídne přítomnost Boží.
To je přítomnost "naprostá", budoucího, přítomného, minulého, nevyjádřitelný násobek toho, o čem jsme mluvili v druhé rovině. "Království Boží" tomu říkal Ježíš. A s tím se objeví zhodnocení, o kterém se těžko mluví, protože všechno přesahuje.
trojí rovina hodnoty. a) Osamělá. b) S přesahem do života druhého. c) S dotykem Boží přítomnosti.
 
Četli jsme Ježíšova podobenství. Teď procházíme ještě několika jeho symbolickými činy. (Nejen slovy se mluví...). Dnes dání jména Petr (skála), moc klíčů, kruh dvanácti.
a) skála, kterou brány pekel nepřemohou... brány pekel - přesněji tam je brány hádu, říše smrti.
Máme každý svou hranici, ta je nejzřetelnější na smrti. Smrt je ztělesněním mých hranic. Hranice smrti, brány pekel jsou definitivní... všechno je jim podřazeno. Představa - "zaklapnou za vámi jako víko hrobu..."
Ale skála, na které vzniká církev jako "chrám", jako místo setkávání, místo společenství s Bohem, je "nad těmito hranicemi", mimo jejich dosah. Hranice pekla, hranice smrti, to znamená hranice soběstřednosti (když v ní uvíznete)... jsou méně, tohle je mocnější. Je jakási "mocná aktivita" přes hranice smrti, přes moje hranice, směrem ke mně, která mě z mých hranic vysvobozuje.
Církev je to místo, které tímto stojí, kde se to děje.
b) A to druhé. "Moc klíčů", "co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi" a naopak... co na zemi, to na nebi, co na nebi, to na zemi. (Připomíná vám to: "Otče, buď vůle tvá na nebi i na zemi..."?) Nějak se může dostávat do krásné "paralely" země a nebe, vzniká harmonie, chvění... To je vrchol "hodnoty", jak o ní můžeme náznakem mluvit, a vlastně jen tušit.
Církev je to místo, které tímto stojí, kde se to děje.
 
Tedy: Není to přílišné sebevědomí církve. Je to Věci přiměřené vědomí - vědomí hodnoty z "třetí roviny", zhodnocující přítomnosti Boží, která se tu nabízí - potkává. Církev je vykótování, vyměření místa, které representuje tento div, pro který a z kterého se dá žít,...
 Člověk může žít v soběstřednosti. Může v tom být i docela spokojen. Ale nepozná hodnotu, která přichází s druhým člověkem. A zůstane beznadějným vězněm svých vlastních hranic.
Dostane svobodu od svých vlastních smrtelných hranic skrze lásku druhého člověka? Trochu? Nebo ne? Až skrze Boží lásku.
A to je výsada církve. I vznik církve se může chápat jako "symbolický čin" Ježíše. Je to vymezení, definování místa, které stojí "tím třetím"...
To třetí - Boží bezpodmínečná, mocná přítomnost překonává naše vlastní hranice, do kterých jsme se uzavřeli (soběstřednosti), a byli uzavření (druhými, tělem...). Když jdete do kostela, když tu sedíme, když zpíváme, modlíme se, přemýšlíme, a vlastně i když se potom a mezitím spolu navzájem potkáváme, je v tomto znamení, a všechno, co se tu může dít - se děje v této Souvislosti.
Teď by měl přijít čas na údiv. Nad tímhle místem, nad...Bohem. Význam církve: místo kde se člověk vymaňuje ze soběstřednosti, kde dochází k zhodnocení, které dává Boží přítomnost a které se osvědčuje ve vztazích mezi lidmi.

Děkujeme za to, že nás potkáváš.

bratr farář Pavel Jun