Páginas vistas en total

domingo, diciembre 11, 2011

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

 Andělé
Čáslav 11.12.2011

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.  Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.  Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.  Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.  Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“  A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:  “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“Lukáš 2:8-14

En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.» Lucas 2:8-14

O andělích si můžete myslet, co chcete. Jsou tedy i takoví, kteří si myslí, že andělé vůbec nejsou.

Anděl ale - když se přeloží, znamená: "posel". Jsou dnes ještě poslové? Není poslední typ posla pošťák? ale taky vymírá... - když chceme něco sdělit, nebo přijmout sdělení, tak máme maily a facebooky a nikoho k tomu nepotřebujeme...Takže možná by se mělo spíš říci, že andělé jsou zaměstnanci (na hranici) hranice mezi nebem a zemí, mezi mnou (námi) a Bohem.

Tedy: Jsou takoví, kteří i tuhle hranici popírají, ti pak mají sklon popírat potom všechny hranice, začne jim "připadat", že oni jsou vším, na čem záleží, co stojí za řeč a pozornost, ale to už je prokázané jako osobnostní porucha nebo psychická nemoc.

Takže: Andělé jsou zaměstnanci hranice mezi nebem a zemí, mezi Bohem a lidmi, Dobrým a tím ještě Nerozhodnutým.

Co tam dělají? Na hranici jsme zvyklí na celníky (kteří kontrolují a zpeněžňují provoz), nebo na mluvčí, nebo... co dělají andělé na hranici mezi Bohem a lidmi, nebem a zemí, tím Dobrým a tím ještě Nerozhodnutým? O tom je právě letošní divadlo dětí. Co se na hranici s Bohem děje.
Takže máte šanci to vidět na vlastní oči, takže to dobře pozorujte, protože pro tu hranici (hranice) i pro to, co se na ní děje, se dnes ztrácí smysl, a to je pak dost špatné... (Když není tato hranice, není ani nikdo jiný, než jsem já, a pak vlastně není ani naděje (na Něco Jiného) a na nic Jiného a ... škoda mluvit).

Co dělají andělé na hranici mezi nebem a zemí, Bohem a lidmi?
Na jednu stranu andělé hranici mezi Bohem a lidmi střeží (prostě ji reprezentují), aby člověk nepropadl tomu šílenství... (že on je vším, na čem záleží). To na čem Záleží, je za hranicí, za kterou se nedostaneš, kterou nepokoříš. (Jedno z nejdůležitějších sdělení).

Na druhou stranu - nebe není uzavřený svět, Bůh není nepřístupný, je vstřícný, sám přistupuje, vstupuje do našeho světa a života, a takhle (nakonec jen takhle!) tam přichází naděje, osvobození - a Blízkost... (A to je to druhé z nejdůležitějších sdělení).

Ta patří k vánocům jako to, co dělá vánoce vánocemi. Užijte si jí s divadlem dětí.

Hle Vaši andělé...

bratr farář Pavel Jun