Páginas vistas en total

domingo, enero 01, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

Nový rok
Čáslav 1.1.2012

5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“10  Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 11  zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. 22 Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.23  To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.Zjevení Janovo 21:5; 10-11; 22-23

5 El que estaba sentado en el trono dijo: «¡Yo hago nuevas todas las cosas!» Y añadió: «Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.» 10 Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios.
11 Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. 22 No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. 23 La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalypsis 21:5;10-11; 22-23

Nový rok. Co říci?

"Nové". Když se řekne "novéů, tak to obsahuje také hodnocení.
Jaké? Spíš pozitivní.
Nové skýtá nové možnosti. Objevují se nové šance. Staré, přežité, opotřebované mizí. Nové je silné, mladé, zdravé, nepoužívané.

O tom jsme mluvili také včera, na "starý rok". Stárnutí jako když znehodnocuje. Je zkušenost klesající hodnoty, pocitu zklamání (nebylo to To, nebylo v tom To, co jsem hledal), pocitu selhání (i já jsem se na tom podepsal, je to i moje vina), vědomí lhůty (všechno má svůj konec, je každou chvíli konci blíž). Tak když staré může zmizet a objevit se nové... to je dobré.
Nové nechává za sebou staré, poznamenané zklamáním a selháním, a dává novou lhůtu.

Negativní hodnocení k "novému" patří také?
Není s ním ještě žádná zkušenost. Je nevyzpytatelné.

Je "Nový rok". Když se to řekne - co vám převažuje - to pozitivní nebo negativní?
Spíš pozitivní? Těšíte se, že budete moci začít znovu, že dostáváte novou šanci? Nebo máte taky strach?
Nový rok je nevyzpytatelný.

Co říci na Nový rok? Říkají se přání... Co bych chtěl pro druhé a pro sebe. Nebo předsevzetí... Co ve svém životě změním.

Když Bible mluví v nejhlubším smyslu o "novém", tak to neznamená jen, že se nabízí ještě další možnost (která ovšem zase zestárne).
Znamená to, že je ještě Jiná možnost, která se ale neskýtá, která do našeho života nespadne, abychom (si) ji využili, vyžili. Je to Jiná možnost, protože (to je jako ve vztahu) jde o něco, "pro co a k čemu" se žije.
O tohle jde: Není to možnost, která vám spadne do života a pak se žije, ale Možnost pro Kterou se žije, ke které se žije. Vnímáte ten zásadní rozdíl?
Jsme zvyklí žít možnosti, které se naskýtají. Strhnout je do svého života a vyžít. Tady jde o něco jiného, o jiný "modus života". Nejde o to co spadne do života, jde o to, k čemu všechno míří. Jde o to, že se nežije to, co se skýtá, ale žije se ve vztahu k tomu... k Bohu.

"Nové" biblické se vztahuje k Novému, které nezestárne. Protože se nestane pouhou součástí vašeho života. "Nové" biblické zůstává nové, protože je to Cíl, ke kterému poutník míří, je to Moře, do kterého plyne řeka, je to Někdo, kdo jde vedle vás, před vámi, za vámi... a vy na něj myslíte, a pro něj žijete, ale který se ve vašem životě neztratí.

Je Nový rok.
Co říci? Tak "fajn". Nebo "snad tentokrát" a držet si palce nebo ťukat na dřevo... Nebo i: "Díky". To všechno není tak špatné.
 
Ale ještě přiměřenější by bylo (mohlo být): zmlknout v úžase - (jak se to víckrát stalo Janovi, když se před ním otvírá vize knihy Zjevení) že se v horizontu světa i mého života objevuje... "Jeruzalém bez chrámu", Někdo pro Koho se žije a Kdo žije pro vás.
Je tu Jiné, které nezestárne, protože to nepadá do našeho života, nestane se jeho součástí, ale celý náš život - míří a padá do Toho.
K tomu se nic říci nedá. Jen se nadechnout vydychnout. Tak zhluboka, že... se vrátí život.
A pak se do Nového roku... začne zvláštním způsobem chtít. Je to průchozí brána.

Děkujeme za to, že náš pohled vytahuješ z prostoru našeho života až k Tobě samému.

bratr farář Pavel Jun


No hay comentarios: