Páginas vistas en total

domingo, febrero 19, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

6. Boží Království jako motiv
Čáslav 19.02.2012

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1:13

Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo.Colosenses 1.13


Zkoušíme si malovat portrét Ježíše Nazaretského - Krista. Může to být s velkou vírou vzrušení, zájmu, protože o Něm se říká v křesťanské tradici, že "v jiném není spasení". A něco v nás se po dobrém pořád ptá. Někdy až zoufale.


***

Dnes bychom mohli nejprve mluvit o motivech. Motiv, to je od slova motus - pohyb.
Jak to máte s životním pohybem? Proč děláte to, co děláte (a neděláte to, co neděláte)? Co vámi pohne, dojme, zláká vás, donutí k jednání, slovu, co rozběhne proud pocitů a jednání, přemýšlení? Jaké jsou motivy, pohnutky vašeho jednání a pocitů, Jak to s nimi máte?

Představte si loď. Je tam kapitán, který velí, rozhoduje o kursu. Asi musí mít dobrou mapu, kompas a cíl cesty. Pak kormidelník, kterému jen sdělí kurs, a lodníci, kteří jen nastavují plachty větru. Nebo je ještě možnost, že loď je poškozená, kormidlo se stejně nedá ovládat, vítr a proudy unáší bezmocnou loď, jak se jim chce.
Osobně: co vámi pohne, co vás vede k jednání? Jak vy to máte? Projděte si loď a řekněte si, kde si připadáte - ne nejlépe, ale kde se nejspíš najdete.
Kapitán? Řekli byste: "Je to podle mého, mám to pod kontrolou?" Máte tak silnou a jasnou vůli a v hlavě všechno srovnané? "Autonomie". vlastní zákon, podle mého. Nestane se kapitán nutně pirátem?
Nebo kormidelník? Žijete podle daného kursu, posloucháte cizí vůli, máte zkušenost, že často vámi pohne, co právě přijde, děláte, co vás právě napadne, podle toho, co se objeví? "Heteronomie". Jiný, ne-vlastní, cizí zákon.
Nebo vám připadne loď neovladatelná, takže se v tom vůbec neorientujete, ani se o to moc nepokoušíte. Všechno je silnější než vy. Necháváte se unášet. "Chaos".

Koho je dnes nejvíc? Kapitánů, kormidelníků a lodníků nebo ztroskotaných lodí? Vůči heteronomii, proti všemu, co by chtělo a mohlo zavazovat a vystupovat z hlediska autority, je obezřetnost. Ale že by bylo hodně kapitánů? Nemáte podezření, že k sobě může mít blízko kapitán a ztroskotaná loď Není pirát kapitánem na ztracené lodi? A také - je tak snadné vnutit svou vůli - stačí, když se podá dostatečně svůdně (o tom ví své reklama a média).

***

Ježíš mluví o Království Božím. Přiblížilo se, čiňte pokání". To, co se kolem něj děje je "Království Boží". Co to je? Jak si to představit?
Říci se to dá také tak: Království Boží je motiv. Něco, co vyvolává rozhodující, definitivní Pohyb... světa a lidských životů.
Tohle Ježíš dává najevo vším, co dělá a říká: Lze zaznamenat Pohyb, (od Boha) který motivuje definitivním způsobem svět... Pohyb, který je definitivní a vyvolává pohyb světa a lidí...

***

Kdybyste to slyšeli poprvé, jaký byste z toho měli dojem? Království Boží - to je přece ale "cizí (Boží) vláda", dané zákony, zavazující autorita. to určitě nebude nic pro kapitány? Je to jen pro lodníky a kormidelníky?
Ale podle toho, co se kolem Ježíše dělo jako Království Boží, je zřejmé, že to rozdělení na autonomii (životní motivy, pohyb mám pod kontrolou své vůle a rozumu), heteronomii (jsou mi dané, vnucené) (a chaos) tady přestává naprosto stačit.
Připomínám k tomu zvláště to, jak se Ježíš choval k hříšníkům: nesoudil, ale přinášel odpuštění (tak, jak je to potom se zákony Království Božího?), a jak Ježíš osvobozoval z posledlostí (tak jak je to s tou "vnucenou cizí vůlí"?)...
Ten pohyb, kterému Ježíš říká Království Boží, je něco velmi zvláštního a krásného. Není to buď já, podle mého, nebo podle cizího, podle Božího... Takhle to podle Ježíše lze mít s bohem: Tobě jde o mně, mně může jít o Tebe. Není to "heteronomie", cizí zákon. vůle, z které tu všechno je, není cizí vůle. Je to nám nejvlastnější vůle - tak by to řekli mystici.

U Ježíše vznikl zvláštní Pohyb v životě. Ne že se objevil silný impuls, kterému všechno podlehlo, ale začalo se to různé dostávat do souladu, harmonie. To moje a tvoje... motivy, to co hýbe životem, srdcem, myslí... mnou a těch druhých, přestává být v protikladu, napětí, chaosu.. a lze prožít, jak se to dostává do krásného soulůadu... To je tak terapeutický, srdce, duši a tělo uzdravující zážitek.

Království Boží je společný, nezotročující, ale spojující Motiv. Vyvolává pohyb vstříc, protože samo je pohybem vstříc. Zkušenost křesťanské víry.

Nejsou tisíce drobných motivů, z kterých si lehce a nezávazně vybírám a užívám si tak lehkost a barevnost bytí, nebo které mě zachycují a unášejí, ale jen Jeden Velký a smysluplný... který váže i nese, který do sebe může a chce zachytit všechno...
Vzniká pak Pohyb, který neprosazuje sebe, není vnucením cizí vůle, ani není jen "správný, spravedlivý", jen podle toho, co by mělo být, co se čeká. Je plný dobrého překvapení. Vyvolává další pohyb. Směr je jasný, vstříc, a vyvolává pohyb vstříc.

To je smysl bytí křesťanského sboru, tady se Království Boží jako Motiv, toto vyvolání Pohybu od Boha a k Bohu může stát zřejmé.

Známe dobře bouři nebo bezvětří - v životě. děkujeme za to, že s Tebou přichází dobrý vítr.

bratr farář Pavel Jun


No hay comentarios: