Páginas vistas en total

domingo, abril 22, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

14. logika podobenství, Boží stereotyp
Čáslav 22.4.2012

nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?‘ 
 Matouš 20:14

 ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso?” Mateo 20:15

***


Mluvili jsme o Ježíšových podobenstvích. Ještě jednou: jaký smysl a dosah mělo, že Ježíš vyprávěl podobenství? Co se při tom mělo - mohlo stát?

 V přípravě na pochopení tři slova.

Evidence. (z lat. e-visu, z viděného)
"To je evidentní" znamená: to je "zřejmé", to lze vidět na vlastní oči. Jakou zkušenost máte s tím "to je přece evidentní"! Co byste chtěli nejvíc "evidovat"? Nechte si na to čas.

Stereotyp. (z řec. stereos, tvrdý, pevný, a typtein, razit, tisknout) znamená původně tisk z trvalého odlitku (otisku) sazby, případně nezměněný reprint předchozího vydání. Obrazně je to opakovaný a neměnný vzorec). Naše myšlenky, způsoby rozhodování, i pocity se tak často monotónně opakují... Jako když své dny přetiskujeme, jako z tiskařské matrice, jako z razítka.

Logika. (řetězec myšlenek, který vedl k určitému závěru). Vnitřní myšlenková evidence...
Jak je to s logikou v přemýšlení, rozhodování našem vlastním i druhých lidí? Vzpomeňte na rozhovory, jednání, které jste vedli...
Vytrhnu vás z vašeho asi hořkého zamyšlení.

Kdybychom si udělali burzu stereotypů a vnitřních logik... Jaké znáte? Jaké jsou běžné? "Má dáti, dal". "Tohle je Tvoje příležitost". "Zase mi to nevyjde". "Copak ostatní nevidí, jak jsem dobrý?" Která vás nejvíc pobuřuje? Která je vaše?

Dá se s tím něco dělat? Nebo budeme do konce života kopírovat, přetiskovat své dny, svůj čas, své vztahy podle nějaké šablony?
Může se stát změna, posun? Pomohla by v tom nějaká jiná "evidence"? Co byste museli uvidět... pro změnu?

***
Ježíš vyprávěl podobenství, příběhy ze všedního života, které ale měly zvláštní neúprosnou vnitřní logiku.
To je jeden z hlavních rysů podobenství: že vlastně jako když nepřipouští opozici. Nikdo, kdo je při smyslech a rozumu, nemůže říci: ale tak to přece není.

Copak je nějaká nepopiratelná, hlubinná logika?
Ano. Logika srdce. Pozor! Ne zraněného srdce. Ale srdce ještě (!) nezraněného, "čistého". Srdce před zraněním, bez zavřených dveří, chodeb a komor?

Ježíš mluví o Bohu tak - jako když Bůh má svůj stereotyp. Boží stereotyp je "velká otevřenost". Trvání na Lásce. Nabídnutí Lásky - v bezpodmínečné, neústupné podobě. Dobré od Boha je opravdu stereotypní. Neústupné a nevybíravé, aktivní, nabídnuté bez podmínek.

Změní to něco, může to změnit lidi - jejich stereotypy a logiku?

***
Opravdu: to se k tomu nedá říci "Ne?!!!" Dá...?
Dnes to tolik lidí tak snadno řekne. (Možná lidé venku neslyšeli logiku Boží... Ale v církvi ji museli slyšet. A i tu - kolik lidí to řeklo, z mládeže třeba...).
A i Tenkrát lidé řekli Ježíšovi Ne...
Proč? Jaký může být důvod?

Proč? Nechtějí asi o něco přijít?
Ježíšovi (vzdor oné vnitřní logice) často řekli "Ne" farizeové, protože by přišli o svou domnělou přednost, o svůj náskok, o svou vlastní jistotu a o smysl celoživotního úsilí...
(Ale to je taky v řádu boží logiky: Nemůžeš si Dobré přivlastnit, ujistit se jím tak, že ho použiješ pro sebe proti jiným.)
Dnes to zase velmi často a snadno řeknou lidé (tolikrát jsem to na lidech kolem církve viděl), že mají strach o svou (domnělou) volnost, "svobodu".
(Jakou logiku má svoboda? Logiku paradoxu (to je pro jindy).)

Je to věc rozhodnutí. Mohu trvat na logice svého srdce. Znamená to: "Já to nechci".

***
Nedá se říci k Božímu stereotypu a logice "Ne" - taky z důvodu - že to pro mě ale není evidentní, nemá to "evidenci"? Prostě není to pro mě skutečné.

K tomu říká křesťanské vyznání: Ježíš sám se stal podobenstvím, obrazem pro Boha. Ten Boží stereotyp je velmi Skutečný. Na tom, jak se Ježíš choval k druhým lidem, i k hříšníkům, posedlým... Proto je Těžko říci: nemožné, protože neskutečné.

Kvůli Ježíšovi lze znovu objevit hlubinnou logiku srdce. A potom začít evidovat... život a naději.

Děkujeme za to, že vracíš do našeho života prostou a krásnou logiku Lásky.

bratr farář Pavel Jun

No hay comentarios: