Páginas vistas en total

domingo, octubre 21, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMIGO

33.Povolání učedníků
Čáslav21.10.2012

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.  Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“  Ihned opustili sítě a šli za ním. Marek 1:14-18

Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. «Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepentíos y creed las buenas nuevas!» Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Venid, seguidme —les dijo Jesús—, y os haré pescadores de hombres.» Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Marcos 1:14-18

Mluvíme o Ježíši Nazaretském - Kristu. Co se o něm může, dá a má říci?

Kdyby se o Něm mluvilo "zvenku", a "zdálky", co by o něm říkali? Představte si například, že by si ho všimla média. Jakou by o něm udělala reportáž?
Myslím, že by se v ní objevovala hlavně dvě slova: extrémní a radikální.

Ano. Ježíš byl extrémní.
Ex-tremum. Od (z) -posledního.
Extrémní znamená - pohybující se na hraně, na hranicích. Daleko od bezpečného středu. na okraji, z kterého hrozí pád.

Ježíš se opravdu pohybuje (i) na okraji společnosti. Ve společnosti celníků, hříšníků. A nemá své místo pevné. "Ptáci mají hnízda, zvířata doupata, ale syn člověka nemá, kde by složil hlavu..."

Ježíš byl také radikální.
to slovo se prý objevilo c souvislosti se stoupenci důkladných společenských změn v 18. století, kteří vyžadovali radikální změnu. Změnu od kořene.

Ježíš nahlašuje také radikální změnu. Přiblížilo se Království Boží. A radikální změnu žádá. Čiňte pokání - obrácení - to je radikální změna kursu...
A vznikají další a další otazníky kolem Ježíše. Nepoškozuje spoustu cenných tradic? Jak to vlastně má s chrámem? Jak to má s rodinou? Jak to má s národem?

Media by si musela všimnout Ježíšova extremismu a radikalismu. To bylo zvenku vidět. Pohybuje se i na hraně a okrajích, jde o změnu ke kořenům.
Myslím, že by si Ježíše všimly i bezpečnostní služby. Protože s extrémismem a radikalismem... se spojuje terorismus. Objevuje se nebezpečí násilí a nebezpečné nerovnováhy.

A nedělo se to kolem Ježíše? Nestrhával do stejného extremismu a radikalismu druhé lidi?
Budeme teď mluvit o kruhu lidí, který se kolem Ježíše vytvořil, jeho "následovníků", "učedníků".
Nevykořeňuje je Ježíš radikálně? A nepohybuje se s nimi po hraně?

Mají jít s Ním... Mají se odříznou od kořenů... mají se vzdát majetku (bohatý mládenec), společenského postavení a práce, (rybáři) nebo dokonce i rodiny (ať mrtví pohřbívají své mrtvé).

A my... My jsme vlastně pozůstatek těch, které volal, kruhu těch, kteří s ním zůstali.

Jak máme pochopit a přijmout (s tušením, že to stojí za to u Ježíše zůstat...) ten... "Ježíšův radikalismus a extrémismus". Protože by se nás to mělo - mohlo - muselo týkat! Jak? Co to znamená pro náš život? Uneseme to? O tom budeme ještě mluvit. Dnes jen:

Proč se Ježíš vlastně pohybuje po krajích a jakoby pro něj běžné kořeny života nebyly rozhodující?
Proč jsou i dnes extrémisté a radikálové? Přišli bychom na důvody. (Nespokojenost, touha po svobodě, pocit vlastní důležitosti, adrenalin...)
U Ježíše je to jinak. Ježíš neodřezává kořeny lidských životů. Ale ukazuje a dává prožít: skutečný kořen života je tak Hluboko, a tak pevný... že... se člověk nemusí bát... i zásadních změn, když jsou potřeba. Že se vlastně vůbec nemusí bát.
A pak: Nejsou okraje a střed... Nejsou místa, která by byla daleko od středu. Střed (mluvíme o Bohu) je, dá se vnímat... všude.
Bůh teď a tady - stále a všude.
Kořeny života sahají k Bohu a On je všude blízko...

Děkujeme za to, že nejde jen o to, co my uneseme, ale že "Bůh nás nese".

bratr farář Pavel Jun

No hay comentarios: