Páginas vistas en total

domingo, diciembre 09, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

40. vyčištění chrámu, (Kristus konec zákona)
Čáslav 9.12.2012

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 
 Matouš 18.20

Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 
Mateo 18.20

K životu patří "rozestup".
Rozestupuje se nám to na "teorii a praxi". Ideál a realitu. Co by mělo být a co je.
(Taky: Co bych chtěl a co je. Co jsem čekal a co přišlo. Co jsem chtěl udělat a co z toho bylo.)

Jak to snášíte?
Je to zdrojem příjemného překvapení, občas realita předčí očekávání... Ale většinou je to naopak. A z toho je dost frustrace, napětí.

Co s tím?
Ponížit ideál, snížit nárok. Nejběžnější je (velmi účinné se jeví): Moc nechtít a moc nečekat. Žít v přítomnosti. Nepustit rozum a svědomí ke slovu. Neptat se po tom, co by mělo být a nikomu nepřipustit autoritu, aby se tak v naší přítomnosti ptal...


Zabýváme se vztahem Ježíše k Zákonu.

Zákonu se intenzivně a horlivě věnovaly velké skupiny v Izraeli: zákoníci a farizeové (a esejci v ústranní své sekty).
Zákon měli jako "teorii" dobrého života. Velmi jim záleželo na tom, aby zákon určoval život.

Jak se postarat o to, aby zákon (teorie) dobře určoval životní praxi? Mysleli: nejprve je dobré zákon znát - zákon vyučovali; pak je dobré mít Zákon detailní, aby bylo jasné v každé situaci, co má být, aby nebyla možná diskuse - tak příkazy zákona rozpracovávali do detailů; a nakonec ovšem mít sankce za nedodržení zákona.
Na zákonu se ovšem teorie a praxe rozestupuje velmi zřetelně (je na první pohled zřejmé, co mělo být a co je). Ale horší je, že vzniká trhlina do hloubky.
Nejen, že když je zákon zřetelný a jemný a známý, tak je víc vidět, co v životě neodpovídá. Spíš se ukáže - a to jsme u Ježíše zřetelně viděli: pocit rozestupu sahá do veliké hloubky: lze dodržovat zákon (před zákonem nelze nic namítnout) a přitom žít opravdu zle (bezohledně). Když se tohle zjistí - tak se otvírá pod nohama propast a vynoří se otázky, které...

Není divu, že Ježíš má dost nepřátel...

A dnes jsme potkali Ježíše v jeruzalémském chrámu.

Chrám - je místo, kde se má ten rozestup teorie a praxe, dobra a zla, hříchu - a Boha (Boží vůle), zastavovat, v danou chvíli ztrácet. Do chrámu člověk přináší oběť - dává najevo, že se provinil a lituje. A oběť se obětuje - a to se chápe jako odpuštění od Boha, signál, že Bůh vinu maže - a tím se rozestup mezi tím, co mělo být a co opravdu bylo, maže.
Chrám je také místo modlitby. To se děje totéž...

Proč se Ježíš tak rozhněval?
Že i v chrámu teorie a praxe přestaly odpovídat. Chrám měl být dům modlitby - a stal se doupětem lupičů? I chrám - může zasáhnout ten rozestup mezi tím, co mělo být a co bylo?...


A co Ježíš - když u něj i na zákonu i na chrámu se ukazuje hloubka rozestupu mezi tím, co mělo být a co bylo?
U Ježíše se děje to, (to, co mělo být vidět v chrámu): rozestup mezi dobrým a zlým snižuje, a děje se to tak, že se to do toho rozestupu, o kterém od začátku mluvíme, dostat nemůže. Co je to, co se do rozestupu mezi tím, co má být a co je, nedostane, co ten rozestup svrchovaně překonává? Milost. Jediné, co nerozepnete do napětí do toho, co má být a co je - je Milost, (tj. přebytek Dobrého)...
To, co má být se začne dít jaksi "mimovolně", strhnuto tím přebytkem Dobrého... Propast mezi tím, co by mělo být, a tím, co je, mezi dobrým a zlým, je překonána přebytkem a Mocí Dobrého, Milostí, odpuštění, Bohem.
To je Tajemství, které se kolem Ježíše stávalo zřetelné. Zkušenost s Ježíšem. Rozestup mezi dobrým a zlým, je překonán přebytkem Dobrého.
Bude to ještě chvíli trvat, než se to takhle vyjádří, přinejmenším do velikonoc. Než se začne mluvit o roztržené oponě v chrámu (evangelia), nebo o Ježíšovi jako veleknězi před Bohem (epištola Židům), nebo o konci zákona (Pavel).

Ježíš je místem pro potkání Boha. A děje se to tak, že se neukáže jen rozestup mezi tím, co mělo být a co je. ale ten rozestup je překročen - Tebou. To, co mělo být, se stane - od Boha. Jako Milost.
Ježíš se stane koncem zákona. A místem potkání Boha.

Děkujeme za krásnou zkušenost překonání rozestupu mezi dobrým a zlým Tebou, od Tebe, přebytkem dobrého, v marnotratnosti lásky, a naději, že všechen rozestup překoná. I rozestup mezi životem a smrtí.

bratr farář Pavel Jun

No hay comentarios: