Páginas vistas en total

domingo, febrero 05, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

4. Království Boží I
Čáslav 05.02.2012

"Zjevily se laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha" Titovi 3:4
Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Tito 3:4

Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Marek 1:14
Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. «Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepentíos y creed las buenas nuevas!»Marcos 1.14-15


Když se podíváte v noci do nebe (jinak do něj moc vidět není), uvidíte a vytušíte spoustu hvězd, planet, komet, satelitů... Pohyb není moc vidět, ale je, a všechno má svou dráhu a všechno se míjí... Když se dvě hvězdy náhodou potkají, zůstane po nich nejspíš jen vesmírný prach...

Jak v nebi, tak na zemi. Nejvíc se žije mimoběžně. Nic moc o jiném nevím, nechci vědět. Protože tuším, že když chci žít podle svého, a to chci, tak bych tě měl minout - pokud možno mimo dohled, abys mě nevychýlil na mé cestě, nezastavil v mém letu...

Když už se potkáme - tak to může být jako ve dveřích, a tam někdo je přece první. Když ne, tak jeden druhého může zdvořile pustit.
Když se potkáme - a není to jako ve dveřích, je to tváří v tvář, tak... dáte najevo, co chcete, Zajímá vás, co sleduje ten druhý?
Když se potkáme, zkřížíme si cestu - může to být kdo z koho. Prosadím to, co chci, za čím jdu, nebo budu muset ustoupit?

Mimoběžnost, laciná zdvořilost, síla. Jak na co dojde... Přiznáme, že jsme rádi, když zůstane u prvního. Přiznáme i zásadní nedůvěru..., A vesmírné osamění?


Když se podíváte v noci do nebe... tak vás obejde vesmírný chlad.
Ježíš mluví o Království Božím, které přichází. A o pokání, které se od lidí při té příležitosti čeká.

To je konec s tím, že se díváte na nebe a vidíte tolik planet, komet, satelitů, pohyb není moc vidět, ale je, a všechno se tak míjí... Nebe se dalo do pohybu a klesá na zem...

Konec (vší) mimoběžnosti. Království Boží - to je něco tak "všerozměrného", že vyhnout se tomu nedá. A nebude to jen "potkání ve dveřích".
To se budu muset podrobit...? Království Boží... Větší Moc si nedovedete představit. To je pokání? Podrobit se...? A to je víra?
Dnes spousta lidí žije v tvrdošíjné mimoběžnosti a tvrdí ji i ohledně víry. I víra že je pouze "soukromá", nic neznamená, k ničemu neváže, do žádného společenství a k žádnému vyznání, nechtěli by slyšet o Království Božím, jen o nebi, kterým letí jejich kometa...

Ale Ježíš mluví zřetelně a stále o Království Božím, které přichází, a o pokání, zásadním obratu, který to znamená.
O nebi, které padá na zem... a co se stane, Bude to kdo z koho? co z nás Bůh dostane. Co z nás zůstane.


S Ježíšem, kolem něj to bylo ale Jinak. Otevřela se jiná možnost pro život, jiná zkušenost s životem a Bohem. Konec mimoběžnosti, to ano. ale tak zvláštním a krásným způsobem. mluvit o podrobení - to není přesně to... to není vůbec to...

Každý sledoval to své. A čekal od druhého, že si taky bude hájit to své - v mimobšžnosti, v zdvořilosti, v síle, jak na to dojde.
Ježíš ale říká a dává prožít: věc království Božího, Jeho zájem - je věc (spasení) světa a člověka. (Tohle bych měl opakovat mnohokrát, abychom začali tušit, co to znamená). (Ne vlastní růst, prosazení...)
"Zjevily se laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha". To je Království Boží.
A člověk může - je k tomu v pokání zván - vzít za svou věc věc Boží. A není to narcistické - ty bereš za svou moji věc, takže já mohu vzít za svou Tvou věc, protože nakonec jde stejně o mě.
Takhle se to zastavit a rozplést nedá. Vzniká zvláštní konstelace, spolubytí, bytí Pro... plná krásné dynamiky. Mně jde o Tebe. Tobě jde o mně. (A tam, kde jsem dřív byl jen já, jsi Ty a já mohu na tvé místo...) A tak se to potkává a jedno druhému rozumí. "Jeden je štěstím druhého". Všechno se to do sebe zaklesne a začne to držet pohromadě a dotýkat se a dávat smysl a vracet štěstí a naději...
Malujeme si po nedělích portrét Ježíše Nazaretského - Krista. Dnes první výrazná črta. Otevřela se zvláštní zkušenost s životem, Bohem. Království Boží takhle - soustředěné na spasení, na dobré pro člověka. to se otvírá tak krásná osvobozující perspektiva.

Buď vůle Tvá... jako v nebi, tak i na zemi.
bratr farář Pavel Jun