Páginas vistas en total

domingo, abril 01, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO - 10. KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ, BLAHOSLAVENSTVÍ


Čáslav 1.4.2012

Matouš 5:3-6
 „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. "

Mateo 5:3-6
"Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados."

Přemýšlíme o tom, co se dělo kolem Ježíše, v souvislosti s ním; teď mluvíme o "Královstvím Božím" (téma, pod které se dá shrnout Ježíšovo kázání i působení).
Dnes nám připadla "blahoslavenství". Nedělí (nekastují) se v nich llidé na ty, kteří...pláčou a ty, kteří se smějí...?
Z jakého důvodu? Jaký mají blahoslavenství smysl?

Zkusme se podívat odtud: Lidské srdce může pracovat v různých režimech.

                                                                      ***

Jeden životní režim je režim přímé zkušenosti. Jednofázový. Je jen jedna rovina. Vlastně jen povrch. Jde o to, co je teď.
Dnes velmi populární. Držet se jen toho, o co já teď stojím. To, co chci a co se mi chce. Využít přítomnost naplno pro sebe. Smutek, otázky, trápení se věcmi, které se mě přímo teď netýkají - to je ztráta času.

Blahoslavený... tedy "dobře je na tom ten, kdo"... si jde po svém a da ří se mu.

Nemá smysl blahoslavit, vyhlašovat o někom, že je na tom dobře, protože to je "nabíledni", teď je jasné, kdo je na tom dobře. Ten, komu se daří. Takhle je to opak toho, co říká Ježíš v blahoslavenství.
Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

          (To je nesmysl.) Chudoba jakákoli znamená nepřítomnost bohatství, ztráta možnosti žít naplno.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
         
Pláč je ztráta času, zachmuřená přítomnost.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
          Tichý se ničeho nedovolá, nedomůže.                                                                       ***Srdce může mít jiný režim: dvoufázový. Dvouvrstevný.
Něco je teď, ale také o něco jde (teď a hlavně potom, a potom se to také projeví). Něco se teď třeba nějak jeví, ale o to nejde, není to všechno. Dá se tušit: teď je to takhle, ale nemusí to takhle být, nebude to takhle pořád. Je ještě nějaká jiná rovina... hlubší, rovina pravdy, spravedlnosti, odplaty, vyrovnání...
Jako když sjou dvě různé linie - a jednou se potkají a jedna protne a setře tu druhou.
Takže je nutné a má smysl čekat, doufat v otočení poměrů. A člověk se musí už teď rozhodovat mezi dvojím. Mezi tím, co se zdá teď, a mezi tím, o co jde a co bude.

To vyjadřuje blahoslavenství? Staví proti sobě teď a To o Co opravdu jde (spravedlnost, pravda...), teď a Potom?
Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
          Teď chudí (třeba vědomě), pak bohatí.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
           Teď pláč (kvůli tomu, co být má), pak smích.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
           Teď tichý (z vědomí, že moje vůle není všechno), pak zisk.
Chudoba bude revanšována, pláč bude vystřídán smíchem, tichému se dostane zadostiučinění.

Pro koho je blahoslavenství? Pro ty, kterým srdce funguje v "dvoufázovém režimu", v "režimu za režimem" ("Království Boží"). Nejde jen o to, že jsou dvě linie, a jedna je rozhodující, a jednou se protnou, a pak se dostane zadostiučinění tomu, kdo vsadil na dobrou linii.
Blahoslavení znamená nejen, že na tom budou dobře, ale jsou už teď na tom dobře.
Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
         
Je. Teď. Mají už na něm nějaký podíl. I když nic nemají...
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
         
Ale pláč - je nějakým zvláštním způsobem už podíl na Dobrém. (Napadlo by vás to?)
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
         
Tichost (schopnost tichosti) je podíl na dědictví.

Nejde o odměnu, nejde o rozestoupení se života na to, co je teď a co bude potom, co je a co být má.
V tom
, co je, se objevuje To, Co Být Má a Jaké to Je!!! To je podstata zkušenosti s Ježíšem.
Už teď, chudobou, tichostí, pláčem, se prozrazuje přímý podíl... V pláči jako když zazní smích. (Vzpomeňte ženy u Ježíšových nohou). V chudobě se zatřpytí bohatství. Paradox. Něco se skrývá za tím a v tom, co se jeví jinak.

Zvláštní zkušenost s Ježíšem. "Království Boží". Království Boží je průsvit "režimu Božího" do našeho světa.
Nejsou jen dvě "mimoběžné linie" života, bytí, režim světa a režim Boží, ale mají spolu dotyk. To, co je, a to, co bude, se kolem Ježíše objevuje v jakémsi tajemném, přímém vztahu. Ukazuje se přitom, že to, co bude, je zvláštním způsobem široké, otevřené. Je Boží, Dobré, Spravedlivé a přesto otevřené.

                                                                       ***

Je Květná neděle, vjezd Ježíšův do Jeruzaléma, Ježíšův vstup do očekávání lidí... - na oslu, zvířeti pokoje a se vším ostatním... je oporou, dokladem blahoslavenství. A nejvíc pak Jeho Smrt a Vzkříšení.

Děkujeme za to, že v našem pláči, touze po Tobě, po Dobrém, zaznívá taky už smích.

br. farář Pavel Jun